Kvartalsforventninger til modne aktier

Visninger: 1709 Dato: 08. okt. 2018 kl. 15:25

Valueaktier har haft det svært i USA, hvor store vækstaktier, symboliseret ved de såkaldte FAANG-aktier, nok en gang havde førertrøjen på.

Globale aktier fortsætter fremgangen
Globale aktier oplevede pæne stigninger i 3. kvartal, hvilket skyldtes et stærkt amerikansk aktiemarked. I USA er nøgletallene fortsat stærke, og de er for nu understøttet af en stor skattereform, et stigende investeringsomfang samt gigantiske aktietilbagekøb blandt virksomhederne. Europæiske aktier gav dog kun et lille plus, hvilket i stor grad skyldtes uro i Emerging Markets, som Europa har en stor samhandel med. Her var det landespecifikke problemer i blandt andet Tyrkiet samt en generel nedgang i den kinesiske vækst, som var med til at lægge en dæmper på afkastene.

Valueaktier har det fortsat hårdt, hvilket endnu engang skyldtes udviklingen i det amerikanske aktiemarked. Her var det igen de store vækstaktier symboliseret ved de såkaldte FAANG-aktier, som drev markedet højere. Det var dog ikke nær så entydigt som i de forrige kvartaler. Vi så, at både Facebook og Netflix faldt af hesten oven på svagere regnskaber, hvilket kan være det første tegn på svaghed. Selvom det har været noget af en ørkenvandring, må vi igen pege på værdiansættelsen. Valueaktier ser nu meget attraktive ud i forhold til både vækstaktier og det brede marked, og de nuværende niveauer har historisk været forbundet med outperformance over de kommende 12 måneder.

Vores syn er fortsat, at vi befinder os i den sidste del af konjunkturcyklussen, hvilket vi til stadighed ser flere tegn på. Vi er derfor fortsat varsomme med at tage for stor cyklisk eksponering, med mindre vi bliver kompenseret i form af en meget attraktiv værdiansættelse.  

USA
De amerikanske nøgletal er fortsat dem, som holder sig bedst i en global kontekst. Det skyldes naturligvis den store skattereform, som Donald Trump fik gennemført for snart et år siden. Der er fuld fart på den amerikanske økonomi lige nu, og derfor ser vi også en amerikansk centralbank, som fortsat strammer pengepolitikken. Senest så vi centralbanken hæve styringsrenten på bankens møde i september, men vi forventer, at renten allerede til december hæves med yderligere 0,25 %-point. Det tiltagende inflationspres er generelt set et større og større tema, og med et historisk stramt arbejdsmarked, en meget ekspansiv finanspolitik og en optrapning i handelskrigen med Kina ser vi et voksende inflationspres fremadrettet.

Valueaktier har haft det svært i USA, hvor store vækstaktier, symboliseret ved de såkaldte FAANG-aktier, nok en gang havde førertrøjen på. Det var dog ikke nær så entydigt som i de forrige kvartaler. Vi så at både Facebook og Netflix faldt af hesten oven på svagere regnskaber, hvilket kan være det første tegn på svaghed. Selvom det har været noget af en ørkenvandring, må vi igen pege på værdiansættelsen. Valueaktier ser nu meget attraktive ud i forhold til både vækstaktier og det brede marked, og de nuværende niveauer har historisk været forbundet med outperformance over de kommende 12 måneder. Grundet et tiltagende inflationspres forventer vi også stigende renteniveauer, hvilket normalt også er understøttende for valueaktier.

Blandt de største risici ser vi en meget fremskreden konjunkturcyklus og en meget rig værdiansættelse som en hæmsko for amerikanske aktier, såfremt inflationen tager til i større grad end ventet. Herudover er en optrapning af handelskrigen med Kina samt et fortsat uvist midtvejsvalg i november store ubekendte. Midtvejsvalget kan medføre tab af fodfæste for Donald Trump, hvilket kan resultere i et mere mudret politisk billede og en mere træg beslutningsproces.

Europa
I Europa fortsatte den vækstafmatning, vi skrev om i sidste kvartalsskriv. Kombineret med en anspændt politisk situation i Italien og vækstafmatning i Kina var det med til at lægge en dæmper på kursudviklingen blandt europæiske aktier. Til trods for en svag udvikling i de europæiske nøgletal er der alligevel tegn på tiltagende inflationspres. Vi ser derfor også, at Den Europæiske Centralbank til oktober halverer sine støtteopkøb i obligationsmarkedet, hvilket er en stramning af pengepolitikken på et tidspunkt, hvor den amerikanske centralbank også er i færd med at stramme.

Value har haft bedre vilkår i Europa, men har ikke kunne slå det brede marked. Vores syn er, at vi ikke er helt så langt i konjunkturcyklussen som i USA. Men da Europa som regel er en cyklisk region, som er meget afhængig af, hvad der sker andre steder i verden, er vi alligevel påpasselige med at øge vores eksponering mod cykliske aktier i porteføljen. I årets 2. kvartal skrev vi om, at vi havde solgt ud af en række cykliske banker, og den beslutning har lønnet sig godt for nu. Der begynder dog at dukke nogle interessante muligheder op – også inden for banksektoren, og vi overvejer derfor, om vi skal gå den anden vej igen. Discounten skal dog være tilpas stor, da vi grundet risikobilledet kun ønsker at tage cyklisk eksponering, hvis vi bliver kompenseret rigeligt i form af en attraktiv værdiansættelse.

Blandt de største risici ser vi en optrapning af den globale handelskrig, en yderligere vækstnedgang i Kina, uro i Italien, en hård Brexit samt et tiltagende inflationspres.

For Sydinvest af Seniorporteføljemanager Michael Thomassen og Seniorporteføljemanager Romanas Narusis.

Tilbage