Kvartalsforventninger til Virksomhedsobligationer

Visninger: 2615 Dato: 28. jan. 2020 kl. 15:35

2020 kan gå hen og blive året, hvor pengepolitikken får sig et ansigtsløft. Læs mere her om forventningerne til Virksomhedsobligationer

Forventninger til kommende kvartal
Spændet mellem de underliggende 10-årige renter i USA og Europa forsatte med at indsnævres i sidste kvartal af 2019. Baggrunden herfor skal blandt andet ses i lyset af at den økonomiske vækst i USA er på vej ned i et lavere gear, mens europæisk økonomi ser ud til at have lagt det værste bag sig. Sidste år var præget af handelskrigen mellem USA og Kina, hvilket også ramte den europæiske vækst og i særdeleshed tysk industri. Mens USA og Kina arbejder på at lægge handelsstriden bag sig, kan 2020 gå hen og blive året, hvor pengepolitikken får sig et ansigtsløft. Mens den amerikanske centralbank, Fed, allerede er i gang med en større strategisk gennemgang af pengepolitikken, har Den Europæiske Centralbank, ECB, varslet en gennemgang sidst på året. Omdrejningspunktet er, at med rekordlave renter er det pengepolitiske arsenal begrænset i USA og næsten udtømt i Europa.

Globale Investment Grade-virksomhedsobligationer
Globale IG-virksomhedsobligationer har været stærkt efterspurgte sidste år som følge af de lempelige toner fra centralbankerne, der har sendt de underliggende renter pænt ned og investorerne på jagt efter positive renter. Aktivklassen har oplevet en pæn tilstrømning af ny kapital, mens markedet har set en stærk vækst i udstedelsesaktiviteten. Vi forventer, at kreditspændet for IG-virksomhedsobligationer i indeværende kvartal fortsat vil være understøttet af de lave underliggende renter, ECB’s nye opkøbsprogram samt mindre støj fra handelskrigen mellem USA og Kina. Brexit er for tiden rykket en del i baggrunden og skaber ikke samme usikkerhed, som vi har set tidligere. Men selvom alt ser tilforladeligt ud, skal der heller ikke meget støj til, før vi ser markedet korrigere igen.

Europæiske High Yield-virksomhedsobligationer
Kreditspændet på europæiske High Yield-virksomhedsobligationer er indsnævret og har ligeledes været stærkt understøttet af de samme faktorer som nævnt ovenfor. I det kommende kvartal forventer vi, at kreditspændene vil være uforandrede til svagt stigende.

 

Tilbage