Kvartalsforventninger til Virksomhedsobligationer

Visninger: 621 Dato: 12. apr. 2018 kl. 14:00

I USA forventer vi, at en relativ stærk vækst, lav ledighed og ufinansierede skattelettelser sammen med flere renteforhøjelser kan føre til et opadgående pres på de amerikanske obligationsrenter.

Vi har allerede set kraftige rentestigninger i starten af året, men USA’s nye protektionistiske handelspolitik og tiltagende geopolitisk uro har sat en midlertidig stopper herfor. Endvidere var den nye centralbankchef Jerome Powell på det seneste rentemøde en anelse blødere i sine udmeldinger end forventet. Fortsætter USA med sin handelspolitiske intifada, kan det lægge en dæmper på forventningerne til rentestigninger på den korte bane. Til gengæld kan nye toldsatser kombineret med en ufinansieret skattereform forstærke rentestigningerne på lidt længere sigt.

I Europa er nøgletallene begyndt at skuffe, og det tilskrives til dels frygten for en forværring af vilkårene for den globale handel. Det har sendt renterne ned oven på pæne stigninger i starten af året. Den Europæiske Centralbank vil til efteråret nedtrappe sine obligationsopkøb, og opkøbsprogrammet slutter sandsynligvis inden udgangen af 2018. Det vil føre til et opadgående pres på de europæiske renter, men rentestigningen vil nok blive dæmpet af en forholdsvis lav inflation.

Globale Investment Grade-virksomhedsobligationer
Rentestigningen i starten af året var understøttende for kreditspændet, da baggrunden herfor blev tillagt en gunstig makroøkonomisk udvikling og stærke indtjeningstal fra virksomhederne. Men forværringen af det globale handelsklima og tiltagende geopolitisk uro har ført til stigende volatilitet, og en udvidelse af kreditspændet. På den korte bane forventer vi, at markedet for globale virksomhedsobligationer fortsat vil være understøttet af en positiv makroøkonomisk udvikling og en pæn indtjeningsvækst hos virksomhederne. Men en hårdere end ventet stramning af pengepolitikken i USA, en hurtigere neddrosling af ECB’s opkøbsprogram for virksomhedsobligationer samt en eskalering af handelskrigen ses som de største risikofaktorer.

Europæiske High Yield-virksomhedsobligationer
Kreditspændet på europæiske High Yield-virksomhedsobligationer er ligeledes blevet ramt af den seneste tids uro. På den korte bane forventer vi, at ECB’s opkøbsprogram samt fortsat historisk lave konkursrater er med til at holde hånden under kreditspændet. Men en hurtigere neddrosling af ECB’s opkøbsprogram for virksomhedsobligationer samt en eskalering af handelskrigen ses som de største risikofaktorer.

Af porteføljemanager Niels Mellemgaard Sørensen, for Sydinvest, den 12. april 2018.

Tilbage