Kvartalsforventninger til Virksomhedsobligationer

Visninger: 1088 Dato: 17. jan. 2018 kl. 10:40

Overordnet set forventer vi, at virksomhedsobligationerne i det kommende kvartal fortsat vil nyde godt af den positive udvikling i den globale økonomi, historisk lave konkursrater og en forventning til en moderat normalisering af pengepolitikken i Europa og USA.

I Europa er de økonomiske konjunkturer gode, og den positive udvikling ventes at fortsætte i 2018. Den Europæiske Centralbank, ECB, vil i 2018 nedtrappe sine obligationsopkøb herunder i virksomhedsobligationer, og opkøbsprogrammet slutter sandsynligvis i efteråret 2018. Det vil alt andet lige føre til et opadgående pres på de europæiske renter i 2018, men rentestigningen vil nok blive dæmpet af en forholdsvis lav inflation. I begyndelsen af marts er der valg i Italien, og i tilfælde af en fremgang for de euroskeptiske partier kan det gå hen og påvirke de sydeuropæiske markeder i negativ retning.

Udsigt til relativ stærk vækst, lav ledighed og skattelettelser i USA kan sammen med flere renteforhøjelser føre til et opadgående pres på de amerikanske obligationsrenter i 2018. En forholdsvis lav inflation har i 2017 holdt renterne i ro, men det kan ændre sig i løbet af 2018, da favorable basiseffekter vil aftage i løbet af året. Stiger inflationen mere end ventet, vil den amerikanske centralbank også stramme pengepolitikken mere end ventet. Det vil forstærke det opadgående pres på renterne og være med til at dæmpe det nedadgående pres på dollaren i 2018.

Globale Investment Grade-virksomhedsobligationer
Vi forventer en stabil udvikling for afdelingen i det kommende kvartal, men en hårdere end ventet stramning af pengepolitikken i USA og en hurtigere neddrosling af ECB’s opkøbsprogram af virksomhedsobligationer ses som de største risikofaktorer, som kan gribe forstyrrende ind i den forventede positive udvikling til det kommende kvartal.

Europæiske High Yield-virksomhedsobligationer
Kreditspændet for de europæiske High Yield-virksomhedsobligationer er ligeledes faldet markant, og det befinder sig på det laveste siden finanskrisen. På den korte bane forventer vi, at ECB’s opkøbsprogram er med til at holde hånden under kreditspændene, samtidig med at konkursraten er på et historisk lavt niveau.

Af Porteføljemanager Niels Mellemgaard Sørensen, for Sydinvest den 17. januar 2018.

Tilbage