Kvartalsforventninger - USA Ligevægt og Value

Visninger: 1350 Dato: 07. jan. 2019 kl. 15:20

Valueaktier har været den relative vinder i USA

Indtil nu har vi set en amerikansk økonomi, som har holdt sig bedre end alle andre udviklede økonomier, hvilket i et stort omfang kan tilskrives effekterne af sidste års skattereform. Vi ser dog nu en afmatning i flere ledende nøgletal. Især er nedgangen i det amerikanske boligmarked bekymrende, da det er en stor del af den amerikanske økonomi og derfor en af de bedste indikatorer for, hvor økonomien er på vej hen. Afmatningen var en af årsagerne til store kursfald på de amerikanske børser i årets sidste kvartal. En opblusning af den amerikansk-kinesiske handelskrig samt Trumps negative udtalelser om den amerikanske centralbankchef, Jerome Powell, var blot mere vand på den mølle. Ikke engang en amerikansk centralbank, som i løbet af kvartalet blev mindre restriktiv i sine udtalelser, kunne holde en hånd under markedet.

Vi er fortsat vidner til tiltagende løninflation, men markedet vælger for nu at se det som en laggende indikator og i stedet fokusere på en afmatning i ledende nøgletal. Inflationsforventningerne er derfor faldet markant sammen med de amerikanske statsrenter.

Valueaktier har været den relative vinder i USA, hvor vækstaktierne har været under stort salgspres. Med udgangspunkt i en attraktiv værdiansættelse og et syn på, at vi er sidst i konjunkturcyklussen, forventer vi, at det vil fortsætte ind i 2019. Omkring peak i cyklussen har vi historisk set, at vækst- og momentumaktier begynder at underperforme, og vi har ingen grund til at tro, at den nuværende cyklus vil afvige fra dette mønster.

Desværre har vores gevinst på value været modsvaret af et tab på ligevægtsstrategien, da små- og mellemstore aktier har tabt terræn i kvartalet. Små- og mellemstore aktier har generelt set en højere risikoprofil end store aktier, og i et risk-off miljø er det derfor naturligt, at de har det svært. Vi forventer, at det vil fortsætte, indtil at der kommer mere ro på eller, indtil at de er blevet tilpas billige i forhold til store aktier. Vi er der ikke helt endnu, og vores fokus er derfor fortsat på at eje større valueaktier med visse defensive træk. Denne strategi har givet pote i 2018, og vi tror fortsat, det er den rette tilgang ved indgangen til 2019. Vi vil tage en mere aggressiv tilgang, hvis de mindre, cykliske aktier korrigerer yderligere, og attraktive valuemuligheder byder sig.

Blandt de største risici ser vi en meget fremskreden konjunkturcyklus og en fortsat rig værdiansættelse som en hæmsko for amerikanske aktier. Herudover er en optrapning af handelskrigen med Kina, mindre pengepolitisk støtte fra centralbanken samt Trumps utilregnelige udtalelser og handlinger store ubekendte.

Af seniorporteføljerådgiver Romanas Narusis & Michael Thomassen

Læs mere om fonden på fondens profilside

Tilbage