Kvartalsforventninger virksomhedsobligationer

Visninger: 994 Dato: 15. apr. 2019 kl. 16:10

Retningsskiftet væk fra en strammere pengepolitik i USA har ført til kraftige rentefald i første kvartal

Retningsskiftet væk fra en strammere pengepolitik i USA har ført til kraftige rentefald i første kvartal. Den amerikanske centralbank, Fed, har stillet investorerne i udsigt, at styringsrenten holdes uændret i 2019, og at nedbringelsen af beholdningen af statsobligationer på op mod 50 mia. dollars hver eneste måned indstilles til efteråret. For aktiemarkederne har det været en saltvandsindsprøjtning, mens obligationsmarkederne tolker kovendingen som et tegn på en opbremsning i væksten. Flere nøgletal peger da også på, at indeværende år byder på lavere vækst i forhold til 2018, hvilket vil lægge en dæmper på inflationen og dermed mindre behov for rentestigninger. Vi forventer, at dollaren svækkes moderat.

I Europa er renterne ligeledes kommet under pres oven på, at Den Europæiske Centralbank, ECB, har meldt ud, at renterne forbliver rekordlave i hele 2019. De nye og særdeles bløde signaler fra ECB skal ses i lyset af en yderligere forværring af de allerede svage europæiske nøgletal. Men med udsigt til at USA og Kina bliver enige om en handelsaftale, er der gode ud-sigter til, at optimismen og væksten returnerer til Europa senere i år. I det kommende kvartal ser vi større sandsynlighed for, at renterne stiger en anelse fra de meget lave renteniveauer.

Globale Investment Grade-virksomhedsobligationer
Globale IG-virksomhedsobligationer har været pænt understøttet af de nye toner fra central-bankerne, forventningen til en handelsaftale mellem USA og Kina og udeblivelsen af en hård landing i Brexit-forhandlingerne. I det kommende kvartal forventer vi, at IG-virksomhedsobligationer fastholder niveauet for kreditspændet, eftersom markedet allerede har indpriset, at USA og Kina lander en handelsaftale, og Brexit er indtil udskudt til efteråret.  

Europæiske High Yield-virksomhedsobligationer
Kreditspændet på europæiske High Yield-virksomhedsobligationer har ligeledes været stærkt understøttet af de samme faktorer som nævnt ovenfor, og i det kommende kvartal forventer vi, at kreditspændene kan falde yderligere, men næppe i samme fart som i første kvartal. 

 

Tilbage