Kvartalsforventninger virksomhedsobligationer

Visninger: 1066 Dato: 11. jul. 2019 kl. 10:30

Renterne i USA er faldet ganske markant som konsekvens af svage økonomiske vækstudsigter.

Det amerikanske opsving er begyndt at vise svaghedstegn, hvor flere vækstindikatorer peger på en markant lavere vækst i år. Den amerikanske centralbank, Fed, er blevet mere blød i sine udmeldinger, og har lovet at indstille udsugningen af likviditet fra de finansielle markeder samt åbnet op for rentenedsættelser for at understøtte væksten og inflationsforventningerne. Rentemarkederne har allerede indpriset en rentenedsættelse på det kommende Fed-møde i slutningen af juli og yderligere to rentenedsættelser over det næste år. Vi forventer at udviklingen vil føre til en moderat svækkelse af dollaren.

I Europa er renterne ligeledes kommet under pres, efter at Den Europæiske Centralbank, ECB, har meldt ud, at renterne forbliver rekordlave helt indtil andet halvår 2020. Det anses som overvejende sandsynligt, at ECB i de kommende måneder vil gøre endnu mere for at lempe pengepolitikken herunder muligheden for et nyt opkøbsprogram, idet inflationsforvent-ningerne set med ECB’s øjne er meget lave. I det kommende kvartal forventer vi, at renterne forbliver på de meget lave niveauer.

Globale Investment Grade-virksomhedsobligationer
Globale IG-virksomhedsobligationer har på det seneste været pænt understøttet af de nye to-ner fra centralbankerne på trods af, at en løsning i handelskonflikten mellem USA og Kina ikke ligger lige for. I det kommende kvartal forventer vi, at IG-virksomhedsobligationer i udgangspunktet fastholder niveauet for kreditspændet. Men starter ECB et nyt opkøbsprogram for virksomhedsobligationer, bør det føre til en yderligere indsnævring af kreditspændene.

Europæiske High Yield-virksomhedsobligationer
Kreditspændet på europæiske High Yield-virksomhedsobligationer har ligeledes været understøttet af de samme faktorer som nævnt ovenfor. I det kommende kvartal forventer vi, at kreditspændene holder niveauet, men hvis ECB åbner op for et nyt opkøbsprogram for virk-somhedsobligationer, bør det føre til lavere kreditspænd. 

 

Tilbage