Kvartalsforventninger virksomhedsobligationer

Visninger: 1326 Dato: 11. okt. 2018 kl. 15:45

Virksomhedsobligationer er blevet ramt af den seneste tids uro.

I USA forventer vi, at en relativ stærk vækst, et stærkt arbejdsmarked og ufinansierede skattelettelser sammen med flere renteforhøjelser kan føre til et fornyet opadgående pres på de amerikanske obligationsrenter og en styrket dollar. Den amerikanske forbundsbank, Fed, har hævet styringsrenten tre gange i år, og næste renteforhøjelse ventes til december. Sideløbende med renteforhøjelserne trækkes nogle af de mange ekstra penge, som Fed har tilført gennem sine obligationsopkøb, ud af det finansielle system. Siden midten af august er renterne på de amerikanske statsobligationer steget relativt meget. I starten af oktober nåede renten på den 10-årige statsobligation det højeste niveau siden 2011, da flere Fed-direktører kraftigt antydede, at de amerikanske renteforhøjelser ikke nødvendigvis er overstået i nær fremtid.

I Europa har Italiens udkast til næste års finanslov på ny sendt rystelser gennem de finansielle markeder. Selvom budgetunderskuddet holder sig inden for EU’s krav om, at det højest må udgøre 3 % af Italiens BNP, er der en overhængende risiko for, at kreditvurderingsbureauerne sænker Italiens i forvejen lave kreditværdigværdighed. Det vil føre til endnu højere italienske obligationsrenter og forværre problemerne for både Italien og EU. ECB’s opkøbsprogram er fra starten af oktober blevet halveret og udløber ved udgangen af året, men en renteforhøjelse kommer ikke på tale før i slutningen af 2019. I den kommende tid se vi størresandsynlighed for, at presset på euroen opretholdes, samtidig med at renterne holdes nede.

Globale Investment Grade-virksomhedsobligationer
Globale IG-virksomhedsobligationer har været ramt af stigende renter og en udvidelse af kreditspændet. Rentestigningerne har været drevet af, at den økonomiske vækst i mange lande er selvkørende og ikke længere har brug for kunstigt åndedræt fra centralbankerne. Men forværringen af det globale handelsklima og regeringsdannelsen i Italien har ført til stigende volatilitet og følgelig en udvidelse af kreditspændet. På den korte bane forventer vi, at markedet for globale virksomhedsobligationer fortsat vil være understøttet af en positiv makroøkonomisk udvikling og en pæn indtjeningsvækst hos virksomhederne.

Europæiske High Yield-virksomhedsobligationer
Kreditspændet på europæiske High Yield-virksomhedsobligationer er ligeledes blevet ramt af den seneste tids uro. På den korte bane forventer vi, at ECB’s opkøbsprogram samt fortsat historisk lave konkursrater fortsat vil være understøttende for kreditspændet.

Men en yderligere forværring af det globale handelsklima og fornyet usikkerhed om Italiens fremtidige økonomiske politik ses som de største risikofaktorer bredt for virksomhedsobligationer.

Af Af Porteføljemanager Niels Mellemgaard Sørensen, for Sydinvest den 11. oktober 2018.

Tilbage