Kvartalsforventninger virksomhedsobligationer

Visninger: 603 Dato: 17. jan. 2019 kl. 12:30

En hård landing i Brexit-forhandlingerne ser ud til, at være afværget i første omgang

Selvom amerikansk økonomi fortsat viser fremgang i form af et stærkt arbejdsmarked, forventes en opbremsning i økonomien i løbet af i år. Den amerikanske centralbank, Fed, har hævet renten otte gange siden slutningen af 2015 og er begyndt at nedbringe bankens beholdning af amerikanske stats- og realkreditobligationer, som blev opkøbt i kølvandet på finanskrisen for at støtte markederne med likviditet. Samtidig ser det ud til, at inflationen foreløbig har toppet. Det har skabt forventninger om, at Fed snart vil indstille renteforhøjelserne og i højere grad vurdere de økonomiske nøgletal fra rentemøde til rentemøde. Vi forventer, at udviklingen på arbejdsmarkedet er med til at holde hånden under renterne i nogen tid.

I Europa har vi set svagere økonomiske nøgletal, og selvom handelskonflikten er sat på standby indtil udgangen af marts, forventes det i udgangspunktet, at eurozonens økonomi vil bremse lidt yderligere op de kommende år. Den Europæiske Centralbank, ECB, er stoppet med at opkøbe obligationer for nye penge, men centralbanken har ikke travlt med at hæve styringsrenten, idet inflationspresset er aftaget, og usikkerheden om vækstudsigterne er taget til. I det kommende kvartal ser vi større sandsynlighed, for at renterne holdes nede.

Globale Investment Grade-virksomhedsobligationer
Globale IG-virksomhedsobligationer har været ramt af en større udvidelse i kreditspændet blandt andet drevet af en strammere pengepolitik i USA, ECB’s stop for opkøb af virksomhedsobligationer for nye penge samtidig med en eskalerende handelskonflikt mellem USA og Kina. Forværringen af det globale handelsklima og udsigten til mindre likviditet i det finansielle system har ført til, at kreditspændet er tilbage til niveauet fra 2016, hvor ECB annoncerede sit opkøbsprogram for virksomhedsobligationer. I det kommende kvartal ser vi gode muligheder for, at IG-virksomhedsobligationer er positivt understøttet af Feds udmelding om, at holde lidt igen med rentestigninger, samtidig med at en hård landing i Brexit-forhandlingerne ser ud til, at være afværget i første omgang.

Europæiske High Yield-virksomhedsobligationer
Kreditspændet på europæiske High Yield-virksomhedsobligationer er ligeledes blevet ramt af den senere tids uro. På den korte bane forventer vi, at markedet for High Yield-virksomhedsobligationer får et løft af Feds udmelding om at holde lidt igen med rentestigninger, samtidig med at en hård landing i Brexit-forhandlingerne ser ud til at være afværget

Af Porteføljemanager Niels Mellemgaard Sørensen, for Sydinvest den 17. januar 2019.

Tilbage