Kvartalskommentar Emerging Markets Aktier

Visninger: 1606 Dato: 08. okt. 2018 kl. 15:50

Markedets p.t. største bekymring er faren for, at handelskrigen mellem USA og Kina eskalerer yderligere.

En forventet svagere kinesisk vækst, en stærkere US-dollar og et højt og stigende amerikansk renteniveau førte til en urolig stemning blandt investorerne.
De store svingninger i de latinamerikanske aktiemarkeder fortsatte i 3. kvartal, og især det kommende brasilianske valg satte sine spor på regionens aktieudsving.

Porteføljen klarede sig lidt ringere end sit benchmark. Det var især i Indien inden for finans og stabilt forbrug, som var årsagen.  Finanssektoren i Indien var ramt af uro, efter at et kreditinstitut gik i betalingsstandsning. 
Overvægten i kasinosegmentet i Kina trak også ned. De enkelte kasinoer fremviste vækstrater, som var på niveau med analytikernes forventninger, men frygten for en fortsat Renminbisvækkelse og opbremsning i VIP-segmentet samt aftagende økonomisk vækst i Kina var mere tungtvejende og udløste aktiekursfaldene. 

Modsat var vores investeringerne i Taiwan med til at trække afkastet op. Det skyldes i høj grad vores investeringer i den store chipproducent Taiwan Semiconductor, som står meget stærkt på markedspladsen og fremadrettet kan vinde markedsandele på CPU-markedet.

I EMEA-regionen var det aktievalget i De Forenede Arabiske Emirater og undervægten i Qatar, der bidrog negativt. Det blev dog opvejet af vores investeringer i Rusland samt af undervægten i Tyrkiet. Vi har ingen investeringer i Tyrkiet, og de tyrkiske aktier faldt mest blandt alle de nye aktiemarkeder.

Bidraget fra Latinamerika var stort set neutralt. Både Brasilien og Mexico steg pænt i kvartalet, mens de øvrige latinamerikanske aktiemarkeder var tæt på uforandret.
 
Country Review
Frygten for en global handelskrig stiger fortsat i takt med, at USA indfører flere importafgifter på kinesiske varer. Kina har derfor trukket de fjernøstlige aktier ned henover kvartalet. Kina forsøger dog med modsvar via stimulering af økonomien, herunder lavere skatter til middelklassen, fremskyndelse af infrastrukturprojekter og lempeligere udlånsregler for bankerne.

Den indiske økonomi vokser fortsat stærkt, og virksomhedernes regnskaber viser generelt solid indtjeningsvækst. De indiske aktier er imidlertid blevet dyre, og de indiske aktier er således faldet tilbage i september. Den indiske valuta er samtidig blevet svækket.

Mens Kina og Indien har været svage markeder i kvartalet, har ASEAN-landene været mere positive med Thailand i front.

I Brasilien var og er investorernes fokus næsten udelukkende på det kommende valg. Valgkampen ændrede karakter, da den højreorienterede mod-kandidat Bolsonaro blev stukket ned til et vælgermøde, og den markedsvenlige Alckmins tv-kampagne måtte ændre karakter. Det betød, at stigningen i vælgertilslutningen til Alckmin aldrig kom, og markedet faldt tilbage. Vi forventer nu en afgørelse mellem to mindre markedsvenlige kandidater.

I Mexico har den nyvalgte præsident AMLO vist sig mere pragmatisk end først frygtet, og en ellers skrinlagt NAFTA-aftale er kommet i hus. Aftalen inkluderer Canada og har skiftet navn til USMCA. Den store markedsuro, som vi oplevede i 2. kvartal, faldt til ro, og det mexicanske aktiemarked blev det mest stigende i Latinamerika i perioden.

De vigtigste investeringer og resultater
Vi har set gode reformer i Indien, og virksomhedernes vækst bør tiltage. Imidlertid er sammensætningen af vores indiske aktier blevet ændret henover kvartalet, så eksponeringen samlet set er mere defensiv. I Indien ser vi en stigende risiko pga. en høj værdifastsættelse, usikkerhed inden for visse finansieringsselskaber samt usikkerhed knyttet det kommende valg i 2019. Den stigende oliepris er også en udfordring.

Når vi vender blikket mod Kina, ser vi naturligvis også en stor risiko knyttet til handelskrigen med USA. De kinesiske aktier ser dog aktuelt billige ud. Fx ser de kinesiske selskaber inden for boligbyggeri interessante ud pga. kombinationen af høje vækstrater og lav prisfastsættelse.

Den fortsatte usikkerhed i Brasilien påvirkede også den brasilianske valuta i negativ retning, og vi ser stadig en risiko for valutaen. Det betyder, at vi fastholder vores overvægt i energi og materialer. Udviklingen i forbruger- og erhvervstilliden er ikke for alvor vendt til det positive endnu, og vi har fastholdt vores undervægte i både cyklisk og stabilt forbrug.

Vi har øget investeringerne i Saudi-Arabien over kvartalet. Det skyldes blandt andet en stigende oliepris, men hovedsageligt fordi det saudiarabiske aktiemarkedet vil ændre status næste år og blive opgraderet til et såkaldt EM-land. Det vil være medvirkende til, at der kommer flere investeringer ind i landet.

Forventninger til markedet
Markedets p.t. største bekymring er faren for, at handelskrigen mellem USA og Kina eskalerer yderligere. Udenlandske investorer er derfor blevet meget forsigtige mht. at investere i fjernøstlige aktier, og den stærke dollar har yderligere forstærket dette. Det er vanskeligt at forudsige, hvornår situationen stabiliserer sig. Især Trumps uforudsigelighed gør situationen vanskelig for investorerne.
Skulle USA og Kina indgå en aftale, som imødegår en yderligere eskalering af handelskrigen, vil situationen være meget gunstig for de nye aktiemarkeder. Risikoen er dog forhøjet i øjeblikket.

I Kina ser vi fortsat mulighed for flere forsøg på at stimulere den kinesiske økonomi resten af året. Den vanskelige situation har medført, at de fjernøstlige aktier nu ser attraktivt prisfastsatte ud. Værdifastsættelsen på aktier i Fjernøsten målt ved estimeret P/E er 12,7, hvor P/E-niveauet globalt ligger på 15,9. Rabatten er således ca. 20 %.

Vi forventer nu, at det brasilianske valg bliver en afgørelse mellem den højreorienterede Bolsonaro og den venstreorienterede Haddad. Vi ser dog stadig en sandsynlighed for, at kandidaterne vælger en mere pragmatisk tilgang til præsidentembedet efter valget, som vi også så det i Mexico. De to mest sandsynlige kandidater har begge udtrykt, at de ser en nødvendighed for en vis form for reformpolitik.

Vi forventer, at den nye USMCA-aftale bidrager til den stigende stabilitet, vi har oplevet på det mexicanske aktiemarked, og at det vil fjerne noget af risikopræmien i den mexicanske valuta.

Af Aktiechef Jesper Engedal, for Sydinvest den 8. oktober 2018.

Tilbage