07. jul. 2020 kl. 10:00
4214 visninger

Kvartalskommentar Fjernøsten

Afkastet for 2. kvartal 2020 blev på 16,1 %, mens sammenlignings-indekset MSCI Asia ex. Japan gav et afkast på 13,9 %. Kvartalets afkast var dermed 2,2 %-point højere end sammenlignings-indekset. COVID-19 var også i 2. kvartal det altoverskyggende tema på de finansielle markeder.

Country Review
De globale vækstudsigter har oplevet voldsomme nedjusteringer de seneste måneder og Den Internationale Valutafond, IMF, kom i slutningen af juni med en prognose for væksten i 2020, der er værre, end den verden oplevede i 2009 efter finanskrisen. Årsagen er ikke overraskende nedlukningen af store dele af verdensøkonomien efter COVID-19. Aktiemarkederne tog et stort dyk 1. kvartal 2020, men i 2. kvartal blev en stor del af det tabte hentet ind igen. Dette skyldtes, at regeringerne og centralbankerne verden over kom med hhv. historisk store og lempelige tiltag for at understøtte virksomhederne og økonomierne som helhed. Det fik investorerne til at se lysere på fremtiden i 2. kvartal. Således overskyggede de positive forventninger til genopretningen af verdensøkonomien de dystre økonomiske realiteter. Det er dog ikke mindst et godt udtryk for, at de finansielle markeder kigger frem i tiden, hvorimod en stor del af de økonomiske nøgletal er en beskrivelse af fortiden. Kina er et af de få lande, der forventes at have en positiv vækst i 2020. 

April var på mange måder en historisk måned, hvor vi helt usædvanligt oplevede en negativ pris på WTI-olien til fremtidig levering. Da olieproduktionen ikke umiddelbart kan sættes på pause, og verdens olielagre var fyldte, kom der et voldsomt overudbud på markedet. Futures på olien indebærer fysisk levering, og når olielagrene er fyldte, må futures-investorerne betale for at komme af med olien. Prisen på olie kravlede dog tilbage sidst i kvartalet, men den nuværende pris på ca. 40 USD/tønde er et godt stykke fra prisen ved årets start på ca. 60 USD/tønde. 

I Asien var der generelt solide afkast at finde. Hongkong kunne ikke følge med, primært fordi markedet tog et dyk i maj, efter at den kinesiske regering vedtog en ny ”sikkerhedslov”, der forbyder handlinger, der kan tolkes som forræderi mod de kinesiske myndigheder. Det fik Donald Trump til starte en proces for at fjerne Hongkongs særstatus, der ellers tillader handel med virksomheder fra Hongkong uden den straftold, som resten af Kina er pålagt. Dette kan også på sigt true Hongkongs position som globalt finanscentrum. Som et led i den amerikanske valgkamp har Trump generelt skærpet tonen over for Kina. I juni blev der sået tvivl om, hvorvidt våbenhvilen i handelskrigen mellem USA og Kina var intakt, efter at handelsrådgiver Peter Navarro udtalte, at aftalen var forbi. Trump gik dog efterfølgende kontra og skrev på Twitter, at aftalen var intakt.

I Indien er premierminister Narendra Modi kommet under pres efter konfrontationer ved den kinesiske grænse, hvor han er blevet beskyldt for at være for vag i sine udmeldinger omkring forsvaret af grænsen. Samtidig ligger der et stort pres på Modi for at hjælpe økonomien i gang efter nedlukningen. Modi har dog ikke samme finanspolitiske råderum, som det vi ser i andre lande, og den indiske centralbank har bl.a. derfor været og forventes at forblive ekstrem lempelig i de kommende år som en kompensation for dette. Indien er som nettoimportør af olie begunstiget af den lavere oliepris. 

Set på regionens øvrige lande har de teknologitunge lande, Korea og Taiwan, haft førertrøjen i årets første 6 måneder. It- og kommunikationssektorerne kan komme gennem krisen med kun få ridser i lakken – faktisk kan krisen fremrykke tendensen mod øget brug af teknologi. Selvom 2. kvartal er kommet hele regionen til gode, så halter lande som Indonesien og Filippinerne stadig efter. Ved en nærmere gennemgang af de underliggende aktier ser vi fortsat de bedste investeringsmuligheder i Kina.

De vigtigste porteføljebeslutninger og positionering
Vi har hen over kvartalet øget yderligere i Kina, som nu overvægtes ca. 8,4 %-point. Kina er længst fremme mht. at få COVID-19 under kontrol, økonomien er relativ modstandsdygtig, og vi har gode muligheder for at eksponere os i interessante investeringstemaer. I Kina finder vi mange muligheder for at købe teknologisk førende selskaber. Vi har i denne forbindelse købt kinesiske Xiaomi, som bl.a. vil tage markedsandele inden for mobiltelefoner fra konkurrenten Huawei. Vi har også købt Wingtech, der foruden bilelektronik også er eksponeret mod smartphones.

I kølvandet på vores gode afkast blandt teknologiaktierne har vi samlet nedbragt sektoreksponeringen en smule. Derfor er Taiwan reduceret fra overvægt til undervægt bl.a. via frasalg af Novatek. It er dog stadig vores største overvægt på godt 8 %-point.  

Vi har generelt afsøgt muligheder for at købe aktier, som har korrigeret for meget i 1. kvartal. Dette har medført, at vi har løftet vægten af indiske aktier fra neutral til overvægt via køb af bl.a. Phoenix Mills, som driver shoppingcentre. COVID-19 har ramt detailhandlen hårdt, så efter et kursfald på 36% i marts fremstod Phoenix Mills attraktivt prisfastsat. 

I vores søgning efter kvalitetsaktier med gode vækstmuligheder har vi identificeret et selskab inden for ejendomsadministration i Kina. Denne branche oplever stor kundetilgang, og branchen er relativt modstandsdygtig over for lavkonjunktur. Den nyligt tilkøbte aktie handler til en P/E på 13,5 og vi forventer en indtjeningsvækst på godt 30 % i både 2021 og 2022. 

Ligesom stigende brug af ejendomsadministratorer synes at være en strukturel tendens, ser vi også, at markedet for elbiler nu for alvor bliver interessant. Vi har derfor hen over kvartalet købt to aktier, som er eksponeret mod produktion af batterier til elbiler. 

Forventninger til markedet
Vi forventer volatile markeder resten af året, hvor investorerne skal manøvrere i forhold til fire centrale faktorer – udviklingen i COVID-19, historisk store vækststimuli, handelskonflikten mellem USA og Kina samt udfaldet af det amerikanske præsidentvalg.

Aktiemarkedets retning afgøres i høj grad af udviklingen i COVID-19. Kan der fremstilles en vaccine før en evt. anden bølge i pandemien? En vaccine mod COVID-19 forventes at give de finansielle markeder et stort boost. Alle gode nyheder fra de forskellige vaccinestudier har indtil nu affødt markante positive markedsbevægelser. Risikoen for en anden bølge bør dog langt fra afskrives. 

Kina har indtil nu været foran flere andre lande ift. håndteringen af COVID-19. Regeringen har været meget konsekvent mht. nedlukninger, hvilket har resulteret i en god inddæmningsstrategi. Det er en stor fordel at kunne lukke mindre dele af landet eller byer ned fremfor hele landet.
 
Kina kan ende med at blive offer for, at det amerikanske arbejdsmarked er kollapset. Trump vil formentlig vende fokus i den amerikanske valgkamp væk fra økonomien og flytte fokus tilbage på Kina. Der er stor opbakning fra den amerikanske befolkning ift. at skærpe tonen over for Kina, og det er derfor meget realistisk, at Trump vil fortsætte ud ad denne vej, hvis Trump fortsætter med at tabe terræn til Joe Biden i valgkampen samtidig med, at der ikke sker en bedring i økonomien. 

I Indien har der indtil nu været begrænsede finanspolitiske tiltag, og der kan være behov for, at Modi kigger dybt i den finanspolitiske kasse for at bringe økonomien hurtigt på ret køl igen. Men premierministeren er under pres for ikke at øge den offentlige gæld for meget. Indien har igangsat flere reformer inden for landbruget, jobmarkedet og industrien, som skal være med til at sikre væksten på længere sigt.  

Indtjeningsbilledet forventes at være mere uforudsigeligt end normalt. Det altafgørende spørgsmål er, hvor længe det økonomiske tilbageslag vil fortsætte. De mange økonomiske hjælpepakker kombineret med meget aggressive centralbanker giver fortsat stor tro på, at økonomien vil opleve en relativ hurtig genopretning. Vi ser gode muligheder for langsigtede investorer, som kan manøvrere i de ekstremt volatile markeder.

Vi foretrækker aktuelt Kina som landeinvestering. Vi ser et godt potentiale inden for kinesisk boligbyggeri, som vil opleve en bedring. Den kinesiske forbruger vil i høj grad tage de nye 5G-telefoner til sig, og derfor ser vi gode muligheder for iPhone-relaterede selskaber, ligesom vi har købt den kinesiske mobilproducent Xiaomi i 2. kvartal.  

Af mere strukturelle temaer ser vi tendensen mod mere onlinehandel forstærket af COVID-19. Vi ser også et strukturelt tema knyttet til udbygningen af datacentre i lyset af, at behovet for datalagring vil vokse kraftigt i kølvandet på udbygningen af 5G, automatisering, smart-homes, nye samarbejdsformer og stigende online-aktivitet. Vi ser også med stigende grad positivt på aktier, som nyder godt af den kommende revolution mod el-biler. På nuværende tidspunkt er der generelt gode muligheder for at købe kvalitetsselskaber til en rimelig pris. 

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

4,3
Baseret på 6 anmeldelser

Mest læste artikler