Kvartalskommentar Ligevægt Value

Visninger: 2185 Dato: 09. okt. 2019 kl. 11:15

God kvartalsafslutning for globale valueaktier

Verden
Globale aktier steg 4,2 % i årets 3. kvartal, men stigningerne var primært drevet af en stigende amerikansk dollar. Stigningen i dollaren var et udtryk for, at mange investorer søgte sikker havn, hvilket også blev understreget af en stigende guldpris. Årsagen til den aftagende appetit på risiko er en fortsat forværring i økonomiske nøgletal, faldende indtjeningsvækst og en rentekurve, som peger på en væsentlig forhøjet risiko for recession over de næste 12 måneder. Hertil kommer en fortsat uløst handelskonflikt mellem USA og Kina, som bidrager til usikkerhed og mindsker virksomhedernes lyst til at investere. Udviklingen fik også flere centralbanker på banen med rentenedsættelser og andre lempelige tiltag, ligesom snakken omkring øget brug af fiskale stimuli ligeledes tog til i styrke.

USA
Amerikanske aktier steg 5,7 % i årets 3. kvartal, men stigningerne var næsten udelukkende drevet af en stigende amerikansk dollar. Stigningen i dollaren var et udtryk for, at mange investorer søgte sikker havn, hvilket også blev understreget af en stigende guldpris. Årsagen til den aftagende appetit på risiko er en fortsat forværring i økonomiske nøgletal, faldende indtjeningsvækst og en rentekurve, som peger på en væsentlig forhøjet risiko for recession over de næste 12 måneder. Hertil kommer en fortsat uløst handelskonflikt mellem USA og Kina, som bidrager til usikkerhed og mindsker virksomhedernes lyst til at investere. Udviklingen fik også den amerikanske centralbank på banen med hele to rentenedsættelser samt diverse likviditetsforbedrende tiltag.

Europa
Europæiske aktier faldt 1,8 % i årets 3. kvartal grundet aftagende risikoappetit. Årsagen var en fortsat forværring i økonomiske nøgletal, faldende indtjeningsvækst og til stadighed mere negative renter på tværs af Europa. Hertil kommer en fortsat uløst handelskonflikt mellem USA og Kina, som bidrager til usikkerhed og mindsker virksomhedernes lyst til at investere. Udviklingen fik også Den Europæiske Centralbank på banen med en mindre rentenedsættelse i september.

Som vi skrev i sidste kvartalskommentar, er investorernes umiddelbare reaktion på lavere vækstudsigter og faldende renter, at de køber vækstaktier og stabile/defensive aktier. Det så vi også i de første to måneder af 3. kvartal, men i september så vi pludselig det stik modsatte. Vi så nemlig, at valueaktier i løbet af få dage outperformede markedet massivt, og det resulterede i, at vores valueporteføljer klarede sig flot i september. Den primære årsag synes at være positionering: alle vil i dag eje vækst og stabilitet, mens ingen vil eje value. Der skal derfor meget lidt til for, at valueaktier kan outperforme. Billedligt talt svarer det til en skov efter flere måneders tørke – der skal kun en enkelt glød til at antænde den. Som vi også skrev i sidste kvartal, har vi aldrig forvaltet så billige valueporteføljer, som vi gør i dag. Med modsat fortegn kan det samme siges om vækstaktier og stabile/defensive aktier: de har sjældent været dyrere, end de er i dag. Denne polarisering internt i markedet skaber i vores optik nogle interessante muligheder og skaber grobund for, at vores valueporteføljer kan klare sig godt fremadrettet, selvom den eksakte timing er svær at spå om. Den omtalte glød, der skal til for at antænde valueaktierne, kan fx komme fra øget brug af fiskale stimuli, en løsning på handelskonflikten eller en stabilisering i økonomiske nøgletal.

Den største risiko over de kommende 12 måneder er fortsat faldende renter og tiltagende recessionsfrygt, som forstærkes af den uløste handelskonflikt. Typisk vil vores mere cykliske valueaktier klare sig dårligere end markedet gående ind i en recession. Det, som dog er anderledes i dag, er, at mange af vores aktier allerede handler til en pris, som om de befandt sig midt i en recession.

Mere om Sydinvest USA Ligevægt og Value
Mere om Sydinvest Europa Ligevægt og Value
Mere om Sydinvest Verden Ligevægt og Value

Af senior porteføljemanager Michael Dahlwad Thomassen for Sydinvest, oktober 2019

Tilbage