Lancering af Etik-fonde i Sydinvest

Visninger: 3553 Dato: 16. sep. 2019 kl. 08:35

Sydinvest lancerer tre nye Etik-fonde, som har specielle og skærpede krav til ansvarlighed.

Sydinvest giver nu investorer mulighed for at investere i fondene Sydinvest Virksomhedsobligationer IG Etik, Sydinvest Virksomhedsobligationer HY Etik og Sydinvest Verden Etik. De tre nye fonde udelukker i porteføljearbejdet specifikke selskaber med aktiviteter inden for forretningsområder, som ikke er forenelige med fondenes etiske investeringsrammer. Fondene følger derudover de samme principper i forhold til engagement og inddragelse af ESG-faktorerne i investeringsprocessen som resten af Sydinvests fonde.

Udelukkelse
Ideen bag Etik-fondene er, at de er underlagt skærpede restriktioner for, hvad de må investere i. Her er det ikke kun et spørgsmål om problemer med overtrædelse af konventioner, men også et aktivt fravalg af følgende forretningsområder: Alkohol, Tobak, Våben, Voksenunderholdning, Hasardspil og Fossile brændstoffer, hvor der er en max. omsætningsgrænse på fortrinsvis 5 % (grænsen er 50 % for leverandører af udstyr og serviceydelser til Fossile brændstoffer).

Rationalet bag grænsen på 5 % er, at der i mange brancher, som man ikke forbinder med de udelukkede forretningsområder, findes et lille hjørne, hvor man har aktiviteter, som falder ind under disse. Fx sælger hoteller både tobak og alkohol. 50 %-grænsen for leverandører af udstyr og serviceydelser skal sikre, at disse virksomheder ikke har det som hovedaktivitet. 

Investerer du i en af de tre nye fonde, får du altså en ansvarlig investering som i de almindelige Sydinvest-fonde, men med et ekstra etisk element, som sørger for, at der ikke bliver investeret i de nævnte forretningsområder.

Forretningsområde Max. omsætningsgrænse

Tobak
- produktion
- distribution


5%
5%

Alkohol 5%
Hasardspil 5%
Voksenunderholdning 5%
Våben 5%
Fossile brændstoffer
(udvinding, produktion, moderation, distribution og salg)
 
5%
Fossile brændstoffer
(leverandør af udstyr og serviceydelser)

50%


Yderligere info om de tre Etik-fonde
Nedenfor kan du læse investeringsprofilen for de tre nye fonde.

Virksomhedsobligationer IG Etik
Fonden investerer i virksomhedsobligationer fra hele verden. Obligationerne har en høj rating svarende til Investment Grade, hvilket vil sige, at de er udstedt af solide og stærke selskaber med en tilfredsstillende tilbagebetalingsevne.

ISIN: DK0061148491
Tegningsdokument - find det her
CI-dokument - find det her

---

Virksomhedsobligationer HY Etik
Fonden investerer primært i højtforrentede virksomhedsobligationer udstedt af europæiske virksomheder med lav kreditværdighed.

ISIN: DK0061148574
Tegningsdokument - find det her
CI-dokument - find det her

---

Verden Etik
Fonden investerer globalt i aktier. Investeringerne er spredt på forskellige lande og brancher. De største investeringer ligger i USA og Europa. Afdelingen følger en ligevægtet valuestrategi.

ISIN: DK0061148657
Tegningsdokument - find det her
CI-dokument - find det her

---

Opdateret prospekt
Prospektet er ajourført og indeholder indbydelse til tegning samt beskrivelse af ovenstående tre nye etiske andelsklasser.
Hent prospektet fra denne side

Tilbage