Horisont
November 2020
  • Makroøkonomi
  • Pengepolitik
  • Valg i USA
Læsetid: 2.00 minutter
Økonomier:  Bedre end frygtet

Økonomier: Bedre end frygtet

Af Niels Skovvart Fondsdirektør Sydinvest

Siden foråret har COVID-19 sat dagsordenen. På trods af en verdensøkonomi i knæ har vi over sommeren set økonomiske nøgletal i forsigtig bedring, mens regeringer og centralbanker fortsat støtter op om markederne. Det har betydet lave renter og overvejende positive aktiemarkeder med de danske aktier helt i front.

Af Niels Skovvart
Fondsdirektør
Sydinvest

2.00 min.
  • November 2020
  • Makroøkonomi
  • Pengepolitik
  • Valg i USA

COVID-19 har allerede betydet meget for udviklingen på de finansielle markeder, og virussen har potentiale til at være markedsdominerende en rum tid endnu. Udviklingen i antal smittede og forventninger til udviklingen af en vaccine mod virussen er de vigtigste fokuspunkter for de finansielle markeder.

Afmatning i økonomien - bedring i sigte

Det står klart, at verdensøkonomien er blevet påvirket ekstremt negativt af COVID-19, men i mange lande er det gået bedre end frygtet. Det er mest udtalt på de modne markeder. Den Internationale Valutafond, IMF, har i oktober oprevideret sine forventninger til den globale vækst fra tidligere -4,9 % til nu -4,4 %.

 

Det dækker over en noget større bedring i skønnene for de modne markeder end forværringen i skønnene for Emerging Markets. Revideringerne af væksten i 2. kvartal i både USA og eurozonen har i begge tilfælde været i opadgående retning. Kina, som virkelig har grebet ind over for COVID-19, har udsigt til en vækst på mere end 2 % i 2020. De massive hjælpepakker fra regeringer verden over har bidraget væsentligt til den faktiske udvikling.

 

Arbejdsmarkedet rundt omkring i verden blev banket helt i bund i foråret, men har vundet en del af det tabte tilbage. På boligmarkedet i fx USA er omsætningen og ikke mindst prisstigningerne til manges overraskelse efter kortvarig svaghed taget til med fornyet styrke. I Kina er der høj vækst i bilsalget. Den trods alt bedre end frygtede udvikling har været stærkt medvirkende til, at de fremadskuende indikatorer melder om fremgang forude.

 

Centralbankerne holder sig overvejende i ro

De toneangivende centralbanker har holdt sig i ro på rentefronten, men har fortsat de massive opkøbsprogrammer. Renterne er nu også så lave, at der ikke længere er meget at gøre godt med. Til gengæld har den amerikanske forbundsbank meddelt, at den vil fastholde styringsrenten på et lavt niveau i lang tid. Det er konsekvensen af den ny inflationspolitik, som forbundsbanken har forpligtet sig til. Den indebærer, at man i vurdering af inflationsgrænsen på 2 % går over til en gennemsnitsbetragtning i stedet for en absolut tilgang. På Emerging Markets har de fleste centralbanker sænket styringsrenterne til rekordlave niveauer.  

 

De finansielle markeder

Renterne på de modne obligationsmarkeder har været forholdsvis stabile, og merrenterne i forhold til amerikanske statsobligationer er faldet for højrenteobligationerne. Det har været mest udtalt for virksomhedsobligationer med en lav kreditkvalitet. På Emerging Markets fik statsobligationerne fra Argentina og Ecuador overstået to vigtige restruktureringer. Derimod betaler Venezuela og Libanon ikke længere på deres gæld. Her er IMF’s hjælp derfor yderst vigtig. Udstedelser i lokalvaluta er generelt blevet negativt påvirket af svækkede valutaer.

 

Aktierne fra de modne markeder med USA og Japan i front har klaret sig bedre end aktierne fra Emerging Markets. Håndteringen af COVID-19 fra myndig-hedernes side har haft stor indflydelse herpå, men også sektorsammen-sætningen og enkeltaktier har haft stor betydning.

 

Fx nyder USA godt af at have mange teknologiaktier. Regnskabssæsonen i USA har budt på bedre resultater end frygtet, og der kom stærke tal fra flere af de store teknologiselskaber. I Danmark har selskaber som Pandora, Vestas, Ørsted og DSV været stærkt medvirkende til at bringe danske aktier helt i front. På Emerging Markets har aktier fra Latinamerika trukket voldsomt ned, hvorimod de fjernøstlige aktier har givet positive afkast.

 

„Aktierne fra de modne markeder med USA og Japan i front har klaret sig bedre end aktierne fra Emerging Markets“

Aktier inden for it og cyklisk forbrug har på globalt plan klaret sig bedst i den seneste periode, mens sektorerne energi og finans ligger i bunden. Vækstaktierne klarer sig derfor fortsat markant bedre end valueaktier. Mange it-selskaber har fordel af den lave rente og ikke mindst det mindre behov for fysiske møder affødt af COVID-19. Energipriserne har været forholdsvis stabile, men mange investorer søger væk fra investeringer i fossile brændstoffer. De negative renter og flade rentekurver især i Europa er udfordrende for finanssektoren.   

 

 

Fondsdirektørens forventninger:

Jagten på en vaccine

 

Et gennembrud i udviklingen af en vaccine vil kunne skabe positiv stemning på markederne.

 

 

Meget tyder på, at den globale økonomi har overstået de værste negative effekter af COVID-19. Koldere måneder på den nordlige halvkugle kan få antallet af smittede til at stige i takt med, at folk i øget omfang vil befinde sig inden døre. Det kan momentvis øge usikkerheden og dermed kursudsvingene på de finansielle markeder. I hovedscenariet forventes de finansielle markeder fortsat at være understøttet af lave renter, opkøbsprogrammer og hjælpepakker.

 

Fokus vil især være på udviklingen af en vaccine mod COVID-19. Det er forventningen, at der vil komme et gennembrud på denne front. Det vil i sig selv være så stærk en faktor, at det vil kunne fastholde en underliggende positiv stemning på de finansielle markeder, også selvom en udrulning til hele verdens befolkning kan ligge længere ude i fremtiden. Med en vaccine kan man lige pludselig skimte afslutningen på en periode, hvor COVID-19 har præget økonomi og samvær negativt.

Spændingerne mellem USA og Kina på handelsfronten har hidtil kun haft kortvarig negativ indflydelse på markedsudviklingen. Her har præsident Trump truet med at forbyde den kinesiske app Tik-Tok og salg af komponenter til Huawei, og USA har indført importrestriktioner på den kinesiske chipproducent SMIC. Kina overvejer at slå tilbage mod amerikanske teknologiselskaber som fx Cisco. De Brexit-forhandlinger, som skal fastlægge rammerne for Storbritanniens udtræden af EU pr. 1. januar 2021, forventes ikke at få den store effekt på udviklingen på de finansielle markeder uden for Storbritannien.

Udfaldet af præsidentvalget i USA ændrer ikke voldsomt på forventningerne til en grundlæggende positiv stemning på aktiemarkederne, men kan få indflydelse på, hvordan de enkelte sektorer udvikler sig. Når det er sagt, skal man være opmærksom på, at udfaldsrummet for aktier nok aldrig har været større. Man kan vurdere prisfastsættelsen på aktiemarkedet ud fra historiske gennemsnit, fx for kursen i forhold til indtjeningen i virksomhederne. Målt på denne parameter er de fleste aktiemarkeder meget dyrt prisfastsat. Omvendt kan man også holde prisfastsættelsen op mod alternativet, som typisk er obligationsmarkedet. Renterne er nu ekstremt lave og forventes at være det, så langt øjet rækker. I sammenligning med det alternativ forekommer aktierne utroligt billige.