Horisont
Januar 2019
  • Udbytte
  • Afkast
Læsetid: 1.30 minutter
Afkast vs Udbytte

Afkast vs Udbytte

I januar 2019 har vi udbetalt pæne udbytter i flere af vores afdelinger, også selvom nogle af afdelingerne har givet negative afkast. Her kan du læse en kort guide til, hvad forskellen er på afkast og udbytte.

1.30 min.
  • Januar 2019
  • Udbytte
  • Afkast

Hvor godt har investeringen været?

Afkastet fortæller, hvor god en investering har været.

 

Afkastet består både af de kursændringer, som du vil opleve på dine beviser, og de udbytter, som du får indbetalt på din konto, hvis du har investeret i udbyttebetalende afdelinger. Derfor kan afkastet både være positivt og negativt.

 

Afkastet er det mest interessante, når vi taler om, hvor god investeringen har været.

Den del af afkastet, der bliver udbetalt

Udbyttebetalende afdelinger i Sydinvest skal i henhold til lovgivningen udbetale udbytte til investorerne. Dette sker normalt én gang om året.

 

Når du får udbetalt dit udbytte, afspejler det sig også i kursen. Får du eksempelvis udbetalt 5 kr. pr. bevis, vil værdien på investeringsbeviserne falde tilsvarende. Størrelsen af udbyttet fortæller derfor ikke, hvor meget du har tjent på din investering.