Horisont
Oktober 2019
  • Bæredygtighed
Læsetid: 3.00 minutter
Ansvarlige investeringer i Sydinvest

Ansvarlige investeringer i Sydinvest

af Tine Lund Afdelingsdirektør Sydinvest

Alle fonde i Sydinvest investerer ansvarligt, men der er forskel på, hvordan vi arbejder med ansvarlighed.

af Tine Lund
Afdelingsdirektør
Sydinvest

3.00 min.
  • Oktober 2019
  • Bæredygtighed

I Sydinvest ønsker vi at forvalte investorernes penge bedst muligt. Udover at have fokus på at skabe et godt afkast forvalter vi også formuen i de forskellige fonde ansvarligt med fokus på miljø, sociale forhold og god selskabsledelse i virksomhederne. Det indebærer bl.a., at en vurdering af disse faktorer, som internationalt går under betegnelsen ESG (Environmental, Social og Governance), indgår i investeringsbeslutningerne.

 

Samtidig anvender vi en engagementstilgang i relation til påvirkning af de selskaber, som vi investerer i. Det indebærer, at vi har en dialog med eventuelle selskaber, som udviser problematisk adfærd. Viser det sig, at dialogen ikke er konstruktiv, kan det ultimativt betyde, at det pågældende selskab bliver ekskluderet fra investeringsuniverset. Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.

"Vi har en dialog med eventuelle selskaber, som udviser problematisk adfærd"

Statsboligationer: en svær øvelse

I de fonde, der investerer i statsobligationer, har vi ikke samme mulighed for at udøve påvirkning som ved aktieinvesteringer. Det er vanskeligt at påvirke landenes ledere. Her arbejder vi i stedet med en eksklusionsliste over lande, som vi ikke vil investere i. Eksklusionerne foregår på baggrund af relevante sanktioner mod landene og modeller, som inddrager ESG-faktorer i vurderingen af landene.

Morningstar Global Bæredygtighed

Sydinvest lancerede i 2018 den passive aktiefond Sydinvest Morningstar Global Bæredygtig, der følger et indeks udarbejdet af analysebureauet Morningstar. Fonden bygger på best in class-princippet, hvor Morningstar udvælger de bedste af de største selskaber i verden inden for de enkelte sektorer. Det sker på baggrund af det aktuelle ESG-stade.
 

Læs mere om Sydinvests arbejde med ansvarlige investeringer på sydinvest.dk/ansvarlighed

 

Nyhed:

 

Tre nye Etik-fonde
i Sydinvest

 

Udover at alle Sydinvest fonde investerer efter ansvarlige principper, tilbyder vi nu tre nye fonde, som har specielle og skærpede krav til ansvarlighed.

 

Sydinvest lancerede i september fondene Virksomhedsobligationer IG Etik, Virksomhedsobligationer HY Etik og Verden Etik. I porteføljearbejdet udelukker de tre nye fonde specifikke selskaber med aktiviteter inden for forretningsområder, som ikke er forenelige med fondenes etiske investeringsrammer. Fondene følger derudover de samme principper om engagement og inddragelse af ESG-faktorerne i investeringsprocessen som Sydinvests øvrige fonde.


Udelukkelse

Idéen bag Etik-fondene er, at de er underlagt skærpede restriktioner for, hvad de må investere i. Her er det ikke kun et spørgsmål om problemer med overtrædelse af konventioner, men også et aktivt fravalg af følgende forretningsområder: Alkohol, Tobak, Våben, Voksenunderholdning, Hasardspil og Fossile brændstoffer.

 

Investerer du i en af de tre nye fonde, får du altså en ansvarlig investering ligesom i de almindelige Sydinvest fonde, men med et ekstra etisk element, som sørger for, at der ikke bliver investeret i de nævnte forretningsområder.

* Rationalet bag grænsen på 5 % er, at der i mange brancher, som man ikke forbinder med de udelukkede forretningsområder, findes et lille hjørne, hvor man har aktiviteter, som falder ind under disse. Fx sælger hoteller både tobak og alkohol. 50 %-grænsen for leverandører af udstyr og serviceydelser skal sikre, at disse virksomheder ikke har det som hovedaktivitet.