Horisont
Trump kæmper for positive amerikanske nøgletal

Trump kæmper for positive amerikanske nøgletal

Den amerikanske præsident Trump kæmper mod pressen, mod Kina og mod centralbanken for at sikre sig de bedst mulige økonomiske nøgletal, når han går ind i valgkampen. Efter et historisk langt opsving viser den amerikanske økonomi dog tegn på afmatning i væksten.

4.00 min. Læs artikel
Kina vokser som stormagt

Kina vokser som stormagt

Kinas indflydelse er vokset markant de senere år, og det er ikke gået ubemærket hen. Med offentliggørelsen af en Made in China 2025-plan gik den kinesiske regering i maj 2015 ud med en aggressiv strategi, der skal give Kina en førende position på 10 strategiske områder. Erhvervsjournalist og Kina-ekspert Christina Boutrup fortæller her, hvorfor handelskonflikten mellem Kina og USA handler om meget mere end bare handel.

2.00 min. Læs artikel
Investér i farverige og spændende lande

Investér i farverige og spændende lande

Sydinvest har investeringer i hele verden, men har en særlig viden om udviklingslandene – de såkaldte Emerging Markets. EM-aktiechef Jesper Engedal fortæller her om nogle af de positive og negative sider ved lande i en rivende udvikling.

4.00 min. Læs artikel
Hvordan er det gået forudsigelserne om BRIK?

Hvordan er det gået forudsigelserne om BRIK?

I 2004 lancerede Sydinvest som den første investeringsforening i verden en aktiefond, som udelukkende investerer i aktier fra de fire BRIK-lande: Brasilien, Rusland, Indien og Kina. Begrebet BRIK blev opfundet i 2001, og i 2003 blev det forudsagt, at de fire lande ville drive den globale økonomiske vækst i fremtiden. Men hvordan ser det ud for BRIK-landene i dag? Vi tager en mellemtid på udviklingen.

4.00 min. Læs artikel
Når stater låner penge

Når stater låner penge

Sydinvest var blandt de første til at lancere en dansk investeringsfond med obligationer fra højrentelande. Sydinvest HøjrenteLande er snart 20 år gammel, og udviklingen inden for markedet har ændret sig over årene. I dette interview kan du læse mere om, hvordan vi udvælger obligationerne i fonden for på den måde at skabe det bedst mulige afkast.

3.00 min. Læs artikel
Hvad gør du, når kurserne falder?

Hvad gør du, når kurserne falder?

Der er mange af os, der får et chok, når vi pludselig kan se kurserne på vores investeringer styrtdykke. Det er en helt normal reaktion. Men en reaktion, som vi helst ikke skal reagere overilet på. Når markederne fryser til, gælder det om at holde hovedet koldt.

4.00 min. Læs artikel
Lave renter på godt og ondt

Lave renter på godt og ondt

Bortset fra en kortvarig periode i 2014 har Danmarks Nationalbanks styringsrente været negativ lige siden 2012. Hvordan kan det ske, at vi er i en situation, hvor staten ligefrem kan blive betalt for at optage et lån? Her kan du få et indblik i en unik situation, som vi aldrig har set før på de finansielle markeder.

4.00 min. Læs artikel
Kvinders investering i fremtiden

Kvinders investering i fremtiden

Hvis flere kvinder skal fatte interesse for investeringsbeviser, aktiekurser og afkast, skal vi tale meget mere om penges værdi. Vi skal tale om penge omkring middagsbordet, i skolerne og på arbejdspladsen for at gøre området mere gennemskueligt. Ikke kun for kvindernes skyld, men for hele samfundets. Sådan siger kommunikationsdirektør i Finans Danmark, Stine Luise Goll.

3.00 min. Læs artikel
Sådan vælger vi de rigtige valueaktier

Sådan vælger vi de rigtige valueaktier

Hvorfor er en aktie billig? Og hvornår er den billig nok til at være en god valueaktie? Læs om to selskaber og investeringsstrategien i Sydinvest USA Ligevægt & Value.

4.30 min. Læs artikel
Derfor skal du tilpasse dine investeringer

Derfor skal du tilpasse dine investeringer

Hvis du ikke vil gå glip af opturen, når markederne stiger igen, skal du sandsynligvis købe flere aktier. Hvis du vil fastholde din langsigtede investeringsprofil, skal du kigge på din portefølje og sørge for, at den ligger rigtigt.

2.00 min. Læs artikel
Hvad gør du som investor?

Hvad gør du som investor?

De negative renter har betydning for udviklingen på finansmarkederne. Men de har også reel betydning for investorernes indlån i pengeinstitutterne. Her kan du læse, hvordan du som investor kan forholde dig til de negative renter.

4.00 min. Læs artikel
Første kvindelige chef for Den Europæiske Centralbank

Første kvindelige chef for Den Europæiske Centralbank

Europas centralbankchef er kvinde, og hun er ikke en fru hvem som helst. Christine Lagarde er flere gange i sin karriere gået foran som ”første kvinde på posten”. Det gjorde hun igen i slutningen af 2019, da hun blev udnævnt til ny chef for Den Europæiske Centralbank.

3.00 min. Læs artikel
Trumps Amerika

Trumps Amerika

TV2’s nyhedsvært Poul Erik Skammelsen følger amerikansk politik og det kommende præsidentvalg tæt. I denne analyse forklarer han, hvordan præsident Trump adskiller sig fra tidligere præsidenter, hvad forskellen er til den tidligere politiske linje, og om valget i 2020.

5.00 min. Læs artikel
Ansvarlighed set i et globalt perspektiv

Ansvarlighed set i et globalt perspektiv

Kombinationen af struktur og menneskelig kontakt er blandt de vigtigste redskaber, Palle Ellemann har til rådighed, når han besøger guldminer i Sydafrika, træ- og papirvirksomheder i Brasilien og entreprenørvirksomheder på Filippinerne. Målet med hans besøg er altid at påvirke virksomheden i en mere ansvarlig retning, men der kan være en verden til forskel i måden, det skal gøres på.

5.00 min. Læs artikel
Når stater låner penge i egen valuta

Når stater låner penge i egen valuta

Sydinvest var blandt de første i Danmark til at lancere en investeringsfond med obligationer udstedt i lokalvaluta fra højrentelande. I det foregående nummer af Horisont så vi på, hvordan vi investerer i obligationer udstedt i dollars. I denne artikel beskriver vi, hvordan det foregår, når vi investerer i obligationer udstedt i lokalvaluta.

3.00 min. Læs artikel
Hvordan ser det ud for tyske aktier?

Hvordan ser det ud for tyske aktier?

Det tyske aktiemarked har trodset flere udfordringer på eksport­området, og i 2019 har markedet givet høje afkast. Men hvordan ser det ud for tyske aktier i 2020? Fondsdirektør Niels Skovvart giver en status på det tyske marked.

2.00 min. Læs artikel
Hvordan hasardspil ændrede verden

Hvordan hasardspil ændrede verden

Når man taler om spil og hasard, falder talen ofte på ludomani, uheld og mistede formuer. Men netop hasardspil har gennem historien været en primær drivkraft for mange af de matematiske landvindinger, der er gjort inden for risikoberegning. Kom med til middelalderen og renæssancen i denne anden del af føljetonen om risiko.

5.00 min. Læs artikel
Kort nyt fra Sydinvest

Kort nyt fra Sydinvest

Små og store nyheder fra Sydinvest. Læs bla om det bedste kvartal siden finanskrisen.

1.30 min. Læs artikel
Dengang guderne bestemte

Dengang guderne bestemte

Op igennem tiden har vi mennesker hver eneste dag lagt vores liv i gudernes hænder.  I tidligere tider var risiko ikke noget, det almindelige menneske brugte tid på, da det alligevel var guderne, der bestemte udfaldet. I denne første artikel om risiko ser vi på de tidligste tiders syn på risiko.

4.00 min. Læs artikel
Et innovativt Kina på vej frem

Et innovativt Kina på vej frem

Kina har udviklet sig fra et land kendetegnet ved kopier og billige produkter til at have fokus på innovative digitale økosystemer og højteknologiske løsninger. Erhvervsjournalist og kinaekspert Christina Boutrup fortæller her om den teknologiske revolution, der foregår i Kina i disse år.

4.00 min. Læs artikel
Har danske obligationer stadig en berettigelse?

Har danske obligationer stadig en berettigelse?

De negative renter gør det svært at skabe et afkast på danske obligationer, men i en situation, hvor der er negative renter på indlån, kan danske obligationer stadig have en berettigelse.

4.00 min. Læs artikel
Sydinvest BRIK vinder pris

Sydinvest BRIK vinder pris

Sydinvest BRIK har i marts og april måned vundet flere priser for fondens flotte resultater.

1.00 min. Læs artikel
Ansvarlige investeringer i Sydinvest

Ansvarlige investeringer i Sydinvest

Alle fonde i Sydinvest investerer ansvarligt, men der er forskel på, hvordan vi arbejder med ansvarlighed.

3.00 min. Læs artikel
Kort fra Sydinvest

Kort fra Sydinvest

Små og store nyheder fra Sydinvest: Læs blandt andet om de historiske hjælpepakker, hvordan futures påvirker dig og den store succes med Investeringshåndbogen.

1.00 min. Læs artikel
Generalforsamling

Generalforsamling

Investeringsforeningen Sydinvest åbnede den 4. april 2019 dørene for årets ordinære generalforsamling. Her kan du læse mere om generalforsamlingen.

3.00 min. Læs artikel
Er gassen gået af ballonen?

Er gassen gået af ballonen?

Fokus på egne problemer, nye projekter og udenlandske sanktioner har nedtonet omtalen af de fire BRIK-lande som ét begreb. Læs lektor Mette Skaks vurdering af BRIK-landene nu og i fremtiden. 

4.30 min. Læs artikel
Hård handelskrig kan mærkes

Hård handelskrig kan mærkes

Handelskrigen mellem USA og Kina trækker fortsat overskrifter. Hen over sommeren påvirkede handelskrigen stemningen på de finansielle markeder. Konsekvensen har været signaler om afmatning i verdensøkonomien.

4.00 min. Læs artikel
Kort fra Sydinvest

Kort fra Sydinvest

Små og store nyheder fra Sydinvest.

2.00 min. Læs artikel
Kort fra Sydinvest

Kort fra Sydinvest

Små og store nyheder fra Sydinvest: Læs blandt andet om årets højdespringer, guide til årsopgørelsen, udbetalte udbytter og tilmelding til generalforsamlingen.

2.00 min. Læs artikel
Få et overblik over fondenes ansvarlighed

Få et overblik over fondenes ansvarlighed

Nu bliver det nemmere at få et overblik over, hvordan de enkelte fonde i Sydinvest arbejder med ansvarlighed. Fra september måned har vi udvidet hjemmesiden med et nyt menupunkt om ansvarlighed, og her kan du læse, hvordan Sydinvest arbejder med ansvarlighed i udvælgelsen af aktier og obligationer.

2.00 min. Læs artikel
Ny digital investeringshåndbog fra Sydinvest

Ny digital investeringshåndbog fra Sydinvest

Sydinvest har netop lanceret en ny online investeringshåndbog, som tager dig igennem de vigtigste emner både før, under og efter investering. Så har du et emne om investering, du gerne vil have genopfrisket eller læse mere om, finder du investeringshåndbogen på sydinvest.dk/investering

2.00 min. Læs artikel
Flyvende start på 2019

Flyvende start på 2019

Frygt i slutningen af sidste år er blevet afløst af håb på de finansielle markeder i begyndelsen af 2019. Temaerne har været de samme, men nuancerne varmere. Samtidig har centralbankerne i USA og Europa signaleret, at de om nødigt er rede til at agere redningskranse.

5.00 min. Læs artikel
Sydinvest lancerer to nye fonde

Sydinvest lancerer to nye fonde

Sydinvest lancerer to nye fonde. Få et indblik i dem her.

1.00 min. Læs artikel
Stadig rente at hente i højrentelande

Stadig rente at hente i højrentelande

I disse tider med negative renter er obligationer fra højrentelandene et af de få steder, hvor man som investor stadig kan få positive renter på statsobligationer.

2.00 min. Læs artikel
Når det uforudsete indtræffer

Når det uforudsete indtræffer

Hvor mennesket tidligere i historien overlod det til guderne at styre udviklingen, begynder sandsynlighedsteori og risikomodeller i moderne tid at overtage rollen som herrer over risiko. Men er man ikke bevidst om svaghederne i modellerne, kan det alligevel gå grueligt galt. Det kan du læse mere om i tredje del af historien om risiko.

5.00 min. Læs artikel
Giv dit udbytte arbejdstøj på

Giv dit udbytte arbejdstøj på

Får du udbetalt udbytte fra en eller flere investeringsforeninger, kan det være fornuftigt at geninvestere pengene. På den måde får du dit udbytte til at arbejde videre for dig.

4.00 min. Læs artikel
Flot år trods turbulens

Flot år trods turbulens

I årets sidste del fik vi mere af det, som havde påvirket økonomien i den første del af 2019: Handelskrigen mellem USA og Kina, global økonomisk afmatning og Brexit satte fortsat stemningen på de finansielle markeder. Finansmarkederne trodsede dog usikkerhederne med flotte stigninger, og der var i slutningen af året tegn på bedring af alle tre faktorer.

2.00 min. Læs artikel
COVID-19: Bliver det værre end finanskrisen?

COVID-19: Bliver det værre end finanskrisen?

Coronavirussen har presset verdensøkonomien i knæ. Vi ser i øjeblikket ind i en dyb krise, der med længder overgår finanskrisen. Vi forventer dog, at den globale økonomi vil indhente det tabte forholdsvist hurtigt.

2.00 min. Læs artikel
Kriser igennem historien

Kriser igennem historien

De alvorlige konsekvenser af coronavirus ramte investeringsmarkederne for fuld styrke i marts måned. Vi kender ikke de endelige økonomiske konsekvenser af krisen og nedlukningen af lande over hele verden. Men én ting ved vi: Kriser kommer og går igen.

3.00 min. Læs artikel
Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020

Generalforsamlingen i Investeringsforeningen Sydinvest blev i 2020 en historisk en af slagsen. For første gang i foreningens historie var ingen deltagere fysisk til stede på grund af coronakrisen. I stedet blev generalforsamlingen holdt med udgangspunkt i afgivne fuldmagtsstemmer.

2.00 min. Læs artikel
Suspendering af handel med fonde?

Suspendering af handel med fonde?

I urolige markeder suspenderer vi af og til investorernes adgang til at handle beviserne i vores fonde. Men hvad betyder det, og hvorfor gør vi det?

4.00 min. Læs artikel
Sydinvest  vinder europæiske  priser – igen

Sydinvest vinder europæiske priser – igen

Sydinvest BRIK har for andet år i træk vundet europæiske priser inden for aktieinvesteringer på de nye markeder (Emerging Markets).

1.00 min. Læs artikel