Bæredygtige investeringer gør en forskel

Bæredygtige investeringer gør en forskel

EU’s fokus på bæredygtighed betyder store omvæltninger i alle dele af erhvervslivet. Men ifølge ESG-chef Morten Imsgard tvinger investorernes opsparing dermed også selskaberne i en bedre retning.

Nogle gange er der langt fra Bruxelles til Danmark. Det kan ESG-chef Morten Imsgard fra Sydbank tale med om. For når man arbejder med bæredygtighed og investeringer, er det umådeligt vigtigt at holde sig ajour med EU’s arbejde.

EU, USA og Kina har alle lagt ambitiøse planer om at nedbringe CO2-udledningen frem mod 2050 og 2060. Denne omstilling kræver store ændringer, hvilket også kan ses i det store arbejde, der foregår i EU i disse år. 

”EU er i færd med at sætte et enormt apparat i søen, og som investeringsbranche bliver vi i dag mødt af store dokumentationskrav, som kun vil blive større,” udtaler Morten Imsgard. ”EU udstikker rammerne for ny lovgivning og nye krav, og dette vil sprede sig som ringe i vandet og ramme alle virksomheder – både store og små. Bankerne bliver fx mødt af et krav om at opgøre CO2-udledningen fra udlån. Det kræver data, som mange erhvervskunder ikke engang selv har på nuværende tidspunkt.”

Nye krav og nyt fokus

Men udgangspunktet for EU’s krav til bæredygtige investeringer ændrer sig også i disse år. Bæredygtige investeringer er ikke længere kun et spørgsmål om at udelukke visse selskaber fra investeringsporteføljerne.

Markedet for bæredygtige investeringer er vokset markant de senere år. Over to år er formuen i bæredygtige aktiefonde fx steget med over 400 %, hvilket især kan tilskrives en stor interesse blandt investorerne.”

”I dag er der langt mere fokus på inkluderende bæredygtige investeringsstrategier, hvor aktivt ejerskab er i højsædet i form at dialog med selskaberne,” forklarer Morten Imsgard. ”Bæredygtig investering handler altså i højere grad om at påvirke selskaberne til at forbedre sig, mens bæredygtighedsrisici er integreret i investeringsprocessen på linje med andre risikofaktorer.”

Ifølge ESG-chefen spiller EU en vigtig rolle i indsatsen med at definere, hvad bæredygtighed er. Først når EU’s definition er på plads, kan investeringsbranchen for alvor arbejde med at forbedre bæredygtighedsprofilen i de produkter, som kunderne bliver tilbudt.

„Der er ingen tvivl om, at investorerne i flok kan påvirke selskaber til at udvikle sig i en mere bæredygtig retning.“ - Morten Imsgard, ESG-chef

Bæredygtighed og miljø

Både investorer og politikere har en tendens til at sidestille bæredygtighed med hensyntagen til klima og miljø. Men her understreger Morten Imsgard, at bæredygtighed i investeringsregi også handler om sociale forhold og god selskabsledelse.

”Der er nok en tendens til, at investorerne har mest fokus på miljø, når de udvælger bæredygtige investeringer,” fortæller Morten Imsgard. ”Det kan skyldes, at EU først definerede bæredygtighed inden for miljø. Men snart kommer EU på banen med en definition af bæredygtighed inden for sociale forhold, og det kan medvirke til at ændre investorernes fokus. I Sydbanks Kapitalforvaltning forsøger vi at holde fokus på bæredygtighed i bred forstand, når vi sammensætter vores investeringsporteføljer.”

Bæredygtige investeringer gør en forskel

Men for investeringsbranchen og investorerne er der også et positivt resultat af de nye krav. For arbejdet med bæredygtighed betaler sig. De store opsparinger, som investorerne har stående, kan faktisk gøre en forskel.

”Der er ingen tvivl om, at investorerne i flok kan påvirke selskaber til at udvikle sig i en mere bæredygtig retning,” forklarer Morten Imsgard. ”Selskaberne lytter i øjeblikket meget til aktionærernes ønsker om øget fokus på bæredygtighed. Aktionærernes krav om en mere bæredygtig forretningsmodel er ikke længere noget, selskaberne blot kan ignorere.”

Der er ingen tvivl om, at investorerne i flok kan påvirke selskaber til at udvikle sig i en mere bæredygtig retning.”

Investering i fremskridt

For investeringsbranchen – og for de enkelte investorer – er spørgsmålet nogle gange, hvor man kan se den største effekt. Er det ved at investere i ”rene” selskaber – eller ved at investere i selskaber, der er i færd med at forbedre sig? Det har ESG-chefen en klar holdning til.

”Investorerne kan efter min vurdering gøre den største forskel ved at investere i transition-selskaber. Altså de selskaber, der er midt i en overgangsfase, og som er ved at overgå til en mere bæredygtig profil,” forklarer Morten Imsgard. ”Disse selskaber har ofte brug for investorernes kapital for at kunne gennemføre en ændring af forretningsmodellen til et mere bæredygtigt alternativ.”

Han uddyber: ”Som investeringsforvalter er det dog ofte mere ressourcekrævende at investere i transition-selskaber, da det kræver en tættere opfølgning på, om selskaberne faktisk også forbedrer sig, men det er også her, vi ser den største effekt.”

Svanemærket investering

Sydinvest Bæredygtige Aktier blev svanemærket i september 2021. En svanemærket investeringsfond skal opfylde 25 krav, der bl.a. indebærer fravalg og tilvalg af virksomheder samt åbenhed om fondens investeringer. Kravene betyder også, at mindst halvdelen af fondens portefølje skal være i virksomheder, der har fået en god bedømmelse i en bæredygtighedsanalyse.

Læs mere om certificeringen med Svanemærket på sydinvest.dk/baeredygtighed

Et marked i vækst

Markedet for bæredygtige investeringer er vokset markant de senere år. Over to år er formuen i bæredygtige aktiefonde fx steget med over 400 % (målt på Exchange Traded Funds), hvilket især kan tilskrives en stor interesse blandt investorerne. Dette kan også mærkes i Sydinvest, hvor den nye fond Bæredygtige Aktier allerede har opbygget en formue på små 700 mio. kr. siden lanceringen i marts.

Af Anders Øhrberg Thrane, kommunikationskonsulent, Sydinvest

Udbytte udbetales i Verden Lav Volatilitet Indeks
Læs også

Udbytte udbetales i Verden Lav Volatilitet Indeks

Læs artikel

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

Vær den første til at anmelde