Horisont
November 2020
  • Økonomi
  • Bæredygtighed
  • Investering
Læsetid: 2.00 minutter
Bæredygtighed er den kraftigste trend lige nu

Bæredygtighed er den kraftigste trend lige nu

Interview med Jacob Pedersen Aktieanalysechef Sydbank

Investorernes fokus på den grønne omstilling er styrket i de seneste kvartaler. Nu handles flere selskaber ligefrem med bæredygtighedspræmie, vurderer Sydbanks aktie-analysechef.

Interview med Jacob Pedersen
Aktieanalysechef
Sydbank

2.00 min.
  • November 2020
  • Økonomi
  • Bæredygtighed
  • Investering

Ambitionerne var grønne, da formanden for Europa-Kommissionen, Ursula von Leyen, for nylig adresserede Europa-Parlamentet i Bruxelles. EU skal nemlig hæve sit mål for reduktion af CO2 til “mindst 55 procent” i 2030 fra det nuværende officielle mål på 40 procent, hvis unionen skal nå sit mål om at blive verdens første klimaneutrale blok inden 2050.


Rationalet bag det politiske signal er ikke grebet ud af den blå luft. Behovet for en grøn omstilling dominerer samfundsdebatten, ansporet af klimaforandringer og stigende krav om handling fra eksperter og interesseorganisationer.

Stærkere fokus fra erhvervslivet

Debatten er ikke ny, men fra erhvervslivets side ses der nu et stærkere fokus på bæredygtighed. Tendensen er klar. Interessen samler sig om de virksomheder, der er positioneret til at nyde godt af den grønne omstilling eller har potentiale til at nå derhen.

 

For selskaber, der bliver en del af løsningen på fremtidens klimaudfordringer, ser fremtiden lys ud, forklarer Sydbanks aktieanalysechef, Jacob Pedersen. 

„Når det gælder fremtiden, forventer jeg klart, at den stærke investortrend mod bæredygtighed vil fortsætte" - Jacob Pedersen, Aktieanalysechef

“I den senere tid er vi for alvor begyndt at se en acceleration i interessen for den grønne omstilling. Bæredygtighed er den kraftigste trend blandt aktieinvestorerne lige nu, og de skriger på bæredygtighed. Det er bestemt noget, de gerne vil have mere af,” siger Jacob Pedersen og fortsætter: “Der er masser af efterspørgsel, men der er grænser for, hvor mange grønne selskaber der kan hives ned fra hylderne. Derfor oplever vi nu, at visse selskaber handles med en merpris oven i aktiekursen, fordi de selskaber står godt positioneret til en fremtid med fokus på bæredygtighed. Merprisen er et udtryk for et stort indtjeningspotentiale, og for at efterspørgslen er større end udbuddet.”

 

Det handler om milliarder

Ifølge aktieanalysechefen er interessen for bæredygtighedstemaet vokset markant over de seneste 18-24 måneder. Det er særligt de dygtigste selskaber, der er bud efter, og der er milliarder af kroner i spil. Fænomenet har eksisteret i nogen tid, men for nogle selskaber er det først for nylig, at interessen har udmøntet sig i en merpris for bæredygtighed. Særligt europæiske virksomheder står godt rustet i den globale kamp om investorernes gunst.

 

“Europa har udvist politisk vilje til at øge målene for, hvor grønne vi skal være. Hvis ambitionerne bliver indfriet, vil det primært tilgodese virksomheder, der leverer bæredygtige løsninger. Europa er generelt længere fremme end USA, hvor man har ligget lidt under for en præsident, der nægter eksistensen af global opvarmning,” siger Jacob Pedersen. ”Til gengæld må vi forvente, at flere asiatiske lande kommer stærkt efter os. De sidder ikke på hænderne, og de har selv et behov for at rette op på deres egne miljømæssige udfordringer.”

 

„Spørgsmålet er, om de har råd til at nedbringe deres CO2-udledning.“

„Selskaber som Vestas og Rockwool er nærmest designet til en bæredygtig fremtid, mens andre har behov for store investeringer for at følge med.“ Jacob Pedersen

Både professionelle og private investorer

Det styrkede fokus på bæredygtighed er dels drevet af politiske krav, dels af efterspørgsel fra selskabernes egne investorer. Nogle professionelle investorer har været tidligt ude med ønsket om at have en stor andel af bæredygtige selskaber i porteføljen.

 

“Og så er der andre, der bliver pålagt, at de ikke kan eje selskaber med en sort profil. Vi oplever, at professionelle investorer reelt set ikke har et valg; de skal have de bæredygtige selskaber i porteføljen, og så ryger de andre ud. Desuden oplever vi, at også de private investorer er gået ind i bæredygtighedstemaet. De har også spottet potentialet,” siger Jacob Pedersen.

 

Overskud til grøn omstilling

For nogle selskaber er den grønne omstilling en større udfordring end for andre. Selskaber som Vestas og Rockwool er nærmest designet til en bæredygtig fremtid, mens andre har behov for store investeringer for at følge med. I kølvandet på coronakrisen er spørgsmålet desuden, hvilke virksomheder der har økonomisk overskud til at tilpasse sig den nye grønnere virkelighed.

 

“Bæredygtighed er blevet et centralt emne for mange virksomheder. Spørgsmålet er, om de har råd til at nedbringe deres CO2-udledning. Selskaber, der kommer til at hænge i bremsen i miljøkapløbet, vil formentlig opleve, at kunder fravælger dem til fordel for selskaber med grønnere profiler,” vurderer Jacob Pedersen.

Selvom investortendensen er accelereret i den senere tid, mener aktieanalysechefen ikke, at udviklingen stopper her.

 

“De næste kvartaler og år vil vise, om man fra politisk hold får taget de vigtige skridt; om der leveres på de lovede målsætninger. Når det gælder fremtiden, forventer jeg klart, at den stærke investortrend mod bæredygtighed vil fortsætte. Sammen med digitalisering bliver bæredygtighed den allerkraftigste trend, i forhold til hvor investorerne vil placere deres penge,” siger Jacob Pedersen.