Centralbanker på overarbejde

Centralbanker på overarbejde

Fortsat vaccineudrulning, stigende inflation og øget regulering i Kina var nogle af hovedpunkterne på de finansielle markeder hen over sommeren.

COVID-19 førte på godt og ondt fortsat taktstokken på de finansielle markeder i sommermånederne. Udrulningen af vaccinerne var positiv for forventningerne til den fremtidige økonomiske vækst, mens den smitsomme Deltavariant, som især hærgede i Fjernøsten, momentvis kunne dæmpe disse forventninger. Samlet tegner det makroøkonomiske billede sig lysere.

Centralbankerne fortsætter hjælpen

De bedre vækstudsigter fik allerede tidligt på året inflationen til at stige på baggrund af stigende olieog råvarepriser. Også statsrenterne steg. Det kunne potentielt underminere væksten. Centralbankerne i USA og Europa vurderede, at den stigende inflation blot var midlertidig og ville aftage igen.Denne vurdering blev formidlet til markedet, hvilket fik statsrenterne til at falde tilbage. Omvendt anerkender man, at det går bedre med verdensøkonomien, hvorfor man har varslet en aftrapning af obligationsopkøbene i markedet.Den Europæiske Centralbank har ændret inflationsmålsætningen, så den nu hedder 2 % på mellemlangt sigt, samtidig med at man i kortere perioder må overgå målet. 

En række centralbanker på Emerging Markets har derimod valgt en anden tilgang end på de modne markeder, idet de har forhøjet deres styringsrenter i bestræbelserne på at dæmpe inflationen.

Infrastrukturpakke i USA

I august lykkedes det præsident Biden at få vedtaget en gigantisk infrastrukturpakke til en værdi af 1.000 mia. dollars. Pakken skal bidrage til forbedring og udbygning af veje og broer i USA og finansiere nye grønne tiltag og udbygning af bredbåndsnettet. Disse tiltag vil uden tvivl have en meget stor positiv indflydelse på den økonomiske vækst i USA og dermed i resten af verden.

Den Europæiske Centralbank (ECB) har ændret inflationsmålsætningen, så den nu hedder 2 % på mellemlangt sigt. På billedet ses Christine Lagarde, formand for ECB.

Chipmangel

Der er stor mangel på chips, som bruges i mange elektroniske produkter fra mobiltelefoner til elektriske biler. Det er en afledt effekt af COVID-19 i en kombination af øget efterspørgsel og faldende udbud. Efterspørgslen blev forstærket i starten af pandemien, fx på headset og spilkonsoller, samtidig med at produktionen af chips faldt som følge af nedlukninger af produktionen. Der vil gå en rum tid, før produktionen igen har nået et niveau, som kan matche det løbende og opsparede behov for chips. Det kan betyde højere forbrugerpriser og længere leveringstider på mange elektroniske produkter. Læs mere om det i denne artikel

Udviklingen for obligationer

Renterne på statsobligationer fra de modne markeder er generelt faldet; de største rentefald ses i Australien og USA. Renterne på virksomhedsobligationerne er også faldet, mest for udstedelserne fra de virksomheder, der har den bedste betalingsevne.

Obligationer fra højrentelandene har oplevet en mere uensartet udvikling. Renterne på udstedelser i hård valuta er faldet, mens renterne på obligationer udstedt i lokal valuta er steget. Det skyldes især, at en række centralbanker på Emerging Markets har forhøjet deres styringsrenter for at dæmme op for inflationen. Til gengæld har det ført til en styrkelse over for kronen. Det har været mest udtalt for brasilianske real, russiske rubel og ungarske forint.

Aktier fra IT-sektoren i front

Aktierne på de modne markeder har gjort det markant bedre på de generelt gode markeder end aktierne fra Emerging Markets, som har givet et negativt afkast i sommerperioden. På de modne markeder er aktierne blevet hjulpet på vej af generelt bedre end ventede halvårsregnskaber, faldende renter og bedre vækstudsigter. De kinesiske aktier har været en vigtig negativ faktor på Emerging Markets. Det helt store tema har her været øget regulering af økonomien. Det omfatter mange dele af det kinesiske samfund fra online-platforme over fintech og ejendomsmarkedet til uddannelse. Det har været negativt for de kinesiske aktier og dermed generelt for Emerging Markets. Ser man på afkastet år til dato i 2021, har det dog været fornuftigt i Fjernøsten.

På de modne markeder er aktierne blevet hjulpet på vej af generelt bedre end ventede halvårsregnskaber, faldende renter og bedre vækstudsigter.”

På trods af stigende oliepriser er energi den svageste sektor hen over sommeren, men med et positivt afkast. Vækstselskabernes prisfastsættelse er blevet hjulpet godt på vej af de faldende renter. It-sektoren er således den bedste sektor i sommerperioden.

Fondsdirektørens forventninger:

Forsat solidt aktiepotentiale

Forudsætningerne for fremgang på aktiemarkederne er forsat til stede, mens et lavt renteniveau dæmper forventningerne til obligationer.

Alt tyder på, at centralbankerne fra de modne lande vil gå langt for at fastholde styringsrenterne på et meget lavt niveau. Det vil resultere i dæmpede afkastforventninger på obligationsmarkederne, hvor højrenteobligationerne fortsat vurderes at byde på de højeste afkast. 

Derimod ser potentialet på aktiemarkederne stadig solidt ud. Mange aktier er attraktive i det inflationære miljø, som gør sig gældende i øjeblikket, hvilket giver en indirekte beskyttelse mod inflationen. Det drejer sig om selskaber med stærke forretningsmodeller, som er i stand til at forhøje priserne uden de store konsekvenser for afsætningen. Hertil kommer, at meget tyder på, at de negative realrenter vil være en realitet i lang tid. I det lys fremstår aktier bedre end obligationer.

Historisk støtte fra finans- og pengepolitikken

De globale aktiemarkeder har hen over sommeren nået nye højder næsten dagligt. Det illustrerer tydeligt, at den massive støtte fra finans- og pengepolitikken har sat turbo på de finansielle markeder. Vi skal tilbage til 2. Verdenskrig for at finde tilsvarende stimuli. De stigende aktiekurser er dog ikke uden substans, hvilket de generelt gode halvårsregnskaber vidner om.

Umiddelbart synes aktierne fra de modne markeder at have de bedste udsigter. Her tager opsvinget fart, mens signalerne fra Emerging Markets ikke i samme grad er entydige, selvom prissætningen er blevet relativt mere attraktiv. Signalerne fra Kina om øget regulering virker vilkårlige og bekymrende, samtidig med at nøgletallene på det seneste har vist svaghed. I Latinamerika er der præsidentvalg om et år. Den tidligere præsident Lula har fået ophævet sin korruptionsdom og er klar til et politisk comeback. De seneste meningsmålinger viser, at Lula ville udkonkurrere den siddende præsident, Bolsonaro, hvis der var valg nu. Hvis det skulle ske, er det en negativ impuls fra Latinamerika.

Fortsat fremgang på et dyrt marked

Forudsætningerne for fremgang på aktiemarkederne er fortsat til stede. Der ses altså fortsat fremgang i den globale vækst, relativt lave renter og ekstremt lave og negative realrenter. Prissætningen af aktierne forekommer ikke anstrengt i det miljø.

Målt med historiske alen kan markedet forekomme dyrt. Det må derfor forventes at være følsomt over for stød udløst af fx nye mutationer af COVID-19, svagere vækst end forventet eller stigende renter.

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

Vær den første til at anmelde