Derfor skal du ikke lægge alle æg i samme kurv

Derfor skal du ikke lægge alle æg i samme kurv

Som investor gælder det om at balancere muligheden for et godt afkast med risikoen for at tabe det hele på gulvet. Derfor handler det om at sprede sine investeringer, så man kan sikre sig et fornuftigt afkast uden alt for høj risiko.

Når du investerer, er spredning et af de vigtigste investeringsråd, du får fra din rådgiver. Men hvorfor egentlig? Hvis man nu bare vælger rigtigt, kan man vel tjene godt på at investere i én aktie. Svaret til det er ja, men spørgsmålet er så, om det er investering eller lotteri.

Uden spredning skal man ramme rigtigt

Ser man på historien, er der talrige eksempler på investeringer, der i perioder har klaret sig bedre end det brede marked. Men her skal du som investor ramme rigtigt.

I Danmark kan man fx se på et selskab som Novo Nordisk, der de seneste tre år har præsteret væsentligt bedre end det danske indeks, OMX C25. Selskabet har i perioden givet et afkast på 163,2 %, hvor indekset har givet 107,0 %.

Men hvad nu hvis man havde valgt selskabet FLSmidth? Indtil for tre år siden lå aktien solidt placeret med et fint 3-årigt afkast, men siden er kursen faldet stærkt tilbage, og selskabet har givet et afkast på -13,3 % de seneste tre år.

Ifølge analysen ”Danskernes opsparing” fra 2019 af CBS-professor Jesper Rangvid er det en klar tendens hos danskerne, at de ikke spreder deres direkte investeringer i aktier nok. Hele 94 % af danskerne ejede faktisk færre end fem aktier. Beregninger i analysen viser, at de danske investorer af den årsag gik glip af et merafkast på 3,1 %-point, i forhold til hvis disse investorer havde haft flere forskellige aktier.

Mindre udsving i kurserne

Spredning betyder, at du ikke lægger alle æg i samme kurv, men spreder din opsparing over mange forskellige værdipapirer.

Baggrunden for teorien bag spredning er beskrevet i mange analyser og forskningspapirer, men tankegangen går faktisk langt tilbage i historien. Helt tilbage til 1.750 år før vores tidsregning arbejdede skibsejere i Mesopotamien (nu Irak) med risikospredning. Her gjaldt det om at sikre sig, at man spredte sine lån ud på flere skibe, så man var sikret en indtægt, hvis et skib sank eller blev angrebet af pirater.

Hvad betyder ”korrelation”?

Mere teoretisk kan risikospredningen forklares gennem det, der kaldes korrelation. Korrelation er et statistisk begreb, der fortæller, hvordan aktiver svinger sammen. Hvis to aktier ikke er korreleret – det vil sige, at deres kursudsving ikke sker i perfekt takt med hinanden – så kan man nedbringe sin samlede risiko ved at investere i to aktier i stedet for en enkelt.

Den samlede risiko i ens investering bliver altså mindre end den vægtede sum af de to aktiers risiko. Hvis aktierne har samme forventede afkast, opnår man samtidig det samme forventede afkast på trods af risikospredningen.

Ifølge rapporten fra 2019 lå den største risiko ved én til fem aktier i porteføljen, mens man helst skulle op på 30 – 50 aktier for at holde en portefølje med god risikospredning.

Både aktier og obligationer

Når man investerer sin opsparing, er antallet af aktier i porteføljen ikke det eneste, man skal kigge på. Man skal helst også sikre sig en god blanding af aktier og obligationer.

Historisk set har der været større risiko ved at investere i aktier end obligationer. Kursen svinger mere ved en aktieinvestering, hvilket kan betyde større kursfald, men også større kursstigninger.

En obligation er i bund og grund et lån til staten, et realkreditinstitut eller en virksomhed. Obligationernes større stabilitet gør dem til ideelle byggeklodser i en investeringsportefølje. Ved at sprede investeringerne over både aktier og obligationer sikrer man en mere stabil udvikling i værdien af sine investeringer. Det vil man sætte pris på i perioder, hvor aktiemarkederne oplever kursfald.

Sammensætningen og spredning af aktier og obligationer
Læs også

Sammensætningen og spredning af aktier og obligationer

Læs artikel

Spred dine investeringer

I alle Sydinvests fonde er man sikret en stor spredning på aktier eller obligationer. Inden man investerer, er det dog vores anbefaling, at man tager en snak med sin rådgiver. Men hvis man er en født fætter Højben, vil spredning ikke kunne slå afkastet ved valget af den helt rigtige aktie på det helt rigtige tidspunkt. Spørgsmålet er så, om det er held eller forstand.

Stor spredning i Sydinvest Blandede Fonde

Sydinvest Blandede Fonde investerer både i aktier, obligationer og alternativer. Fondene er tilpasset fire forskellige investorprofiler – fra konservativ til aggressiv.

Med Sydinvest Blandede Fonde behøver du ikke at tænke på at omlægge dine investeringer. Fondene forvaltes aktivt, da porteføljeteamet løbende arbejder med at optimere andelen af aktier og obligationer i forhold til, hvordan man forventer, de finansielle markeder vil udvikle sig.

Læs mere på sydinvest.dk/blandede

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

4,6
Baseret på 11 anmeldelser