Horisont
Januar 2021
  • Corona
  • Fjernøsten
  • Forventninger
Læsetid: 3.00 minutter
Fjernøsten er verdens vækstregion nr. 1

Fjernøsten er verdens vækstregion nr. 1

Af Bjarne Gier Seniorporteføljemanager Sydbank

De fjernøstlige aktiemarkeder byder på unikke produkter, spændende temaer og kvalitetsaktier til fornuftige priser.

Af Bjarne Gier
Seniorporteføljemanager
Sydbank

3.00 min.
  • Januar 2021
  • Corona
  • Fjernøsten
  • Forventninger

“Fjernøsten er verdens vækst­region nummer ét. Sådan var idet før COVID-19, og sådan vil det også være på den anden side af pandemien. Det er der ingen tvivl om.”


Udmeldingen er markant, helt uden for­behold, og der er vægt bag ordene. Som seniorporteføljemanager har Bjarne Gier beskæftiget sig med den asiatiske region siden 2010, og han har en lang tradition for at outperforme markedet - også med Sydinvest Fjernøsten.


Video: Fremtiden for fjernøstlige aktier

 

Afkast trodser pandemi

COVID-19-pandemien, der har skabt turbulente finansmarkeder i 2020, har ikke påvirket investeringsfondens flotte afkaststatistik negativt. I løbet af året har Sydinvest Fjernøsten leveret et afkast på ca. 22,9 %.

 

“Viruspandemien er et vilkår, som vi må tilpasse os som investorer. Selvom det potentielt kan virke forstyrrende for nogle af fondens langsigtede temaer, åbner det samtidig for andre muligheder af mere kortsigtet karakter, hvor vi kan hente afkast hjem til investorerne hurtigere end normalt,” forklarer seniorporteføljemanager Bjarne Gier.

 

“Vi har en forkærlighed for selskaber, der er positioneret til at levere høje afkast af den investerede kapital i en lang årrække fremover. "

Unikke produkter, konkurrence­fordele og attraktive temaer

Sydinvest Fjernøsten investerer aktivt i selskaber fra alle asia­tiske lande med undtagelse af Japan. Porteføljen består typisk af 80-100 aktier, der er spredt på tværs af lande, brancher og ­selskaber. Fondens strategi er at håndplukke kvalitets- og ­vækst­­selskaber til en rimelig pris med særligt fokus på ­strukturelle temaer, forklarer seniorporteføljemanageren.“Vi har en forkærlighed for selskaber, der er positioneret til at levere høje afkast af den investerede kapital i en lang årrække fremover. Det kan fx ske på grund af et unikt produkt, store konkurrencefordele, høje indgangsbarrierer eller en god strategisk position i et attraktivt strukturelt tema,” siger Bjarne Gier.

 

Store forventninger til indiske banker

Konkrete eksempler på strukturelle temaer er den grønne omstilling, onlinehandel og online-gaming samt den indiske finanssektor. Derudover har Bjarne Gier også fokus på it-­selskaber med høje indgangs­barrierer. Det kan fx være selskaber, som fremstiller hukommelseschips til computere, der kræver højt ­specialiserede og milliarddyre fabrikker at fremstille.

 

“Den finansielle sektor i Indien er et tema, jeg forventer mig meget af. I takt med at verdensøkonomien kommer tilbage på sporet, vil vi se en bedring i det indiske husmarked. Det vil øge efterspørgslen efter boligrelaterede lån. Får landet ved­taget de rigtige politikker, bliver der tale om et stort vækstområde, hvor de dygtigste banker kan opleve årlige vækstrater på 20 %,” ­forklarer Bjarne Gier.

 

Muligheder i ekstreme markeder

Som udgangspunkt foretrækker porteføljemanageren at forfølge langsigtede temaer, men der er også plads til at udnytte kortsigtede muligheder.

 

“Vi forsøger at have en åben tilgang, især når tiderne bliver ekstreme, som vi har set i den senere tid. Der er nogle mulig­heder i markedet lige nu, der er helt ekstraordinært interessante,” siger Bjarne Gier.

 

Et af disse kortsigtede temaer knytter sig til genåbningen efter COVID-19-pandemien, der ventes i kølvandet på udbredelsen af de meget omtalte vacciner fra Pfizer og Moderna.

 

“Vi ser et betydeligt afkastpotentiale i den genåbning, vi står over for. Det gælder fx en genopblomstring af turismen i Asien. Derfor har vi en portion aktier i et kinesisk turistbureau, der er særligt orienteret mod indenlandsk rejseaktivitet. Vi har desuden investeret i et bryggeri i Thailand, der får glæde af, at ­landets turisme vender tilbage til mere normale forhold,” ­tilføjer Bjarne Gier.

 

At de fjernøstlige aktier er markant billigere prissat end mange andre regioner, er ifølge seniorporteføljemanageren en ekstra fjer i hatten.

 

Lokale værdikæder sikrer uafhængighed

Pandemien har også åbnet for investeringstemaer af mere langsigtet karakter. I løbet af året har mange virksomheder nemlig oplevet, at deres globale værdi-kæder har været meget udsatte. Det kan føre til, at mange lande på sigt trækker fx produktionen tættere til sig for at maksimere driftssikkerheden. En udvikling, der for Kinas vedkommende allerede blev iværksat, da den ­amerikanske præsident Trump startede sin handelskrig mod ­landet i 2018.

 

“Kinas foreløbige initiativer går i retning af insourcing af visse dele af værdikæderne for at sikre sig større uafhængighed af bl.a. USA. Omvendt vil Vesten også sikre sig større uafhængighed af Kina. Det kan bl.a. gavne Indien, der satser massivt på at ­erobre en større del af den globale produktion. Vi følger nøje denne tendens,” forklarer Bjarne Gier.

 

I midten af november 2020 indgik den ­asiatiske region i øvrigt verdens største ­frihandelsaftale, Regional Comprehensive ­Economic Partnership (RCEP), der fritager over 90 pct. af de handlede varer i regionen for told­tariffer.

 

“Dette initiativ vil yderligere cementere Fjernøsten som verdens vækstregion nr. ét,” siger seniorporteføljemanager Bjarne Gier og fortsætter: ”For den risikovillige investor er Fjernøsten ­fortsat en yderst attraktiv region at investere i.”

Det kan føre til, at mange lande på sigt trækker fx produktionen tættere til sig for at maksimere driftssikkerheden