Horisont
Maj 2021
  • Aktier
  • Bæredygtighed
  • Opsparing
Læsetid: 2.00 minutter
Flere og flere investorer vælger bæredygtighed

Flere og flere investorer vælger bæredygtighed

Af Tine Lawaetz Lund Afdelingsdirektør Sydinvest

Bæredygtige investeringsfonde har oplevet stor interesse de seneste par år. Den store nytegning i Sydinvest Bæredygtige Aktier vidner om stor efterspørgsel blandt investorerne.

Af Tine Lawaetz Lund
Afdelingsdirektør
Sydinvest

2.00 min.
  • Maj 2021
  • Aktier
  • Bæredygtighed
  • Opsparing

Opsparingerne er i stigende grad strømmet mod bæredygtige investeringer de senere år. Siden 2019 er tendensen accelereret voldsomt fra omkring 700 mia. dollars til ca. 1.620 mia. dollars ultimo 2020 (målt på investeringer i bæredygtige fonde).

Stor stigning, men lille andel

Selvom det kan virke som en stor stigning i interessen for bæredygtighed, fylder bæredygtige investeringer fortsat kun ca. 5 – 7 % af det globale aktiemarked. 

 

”Den fortsat lave andel af de samlede globale aktieinvesteringer understreger det potentiale, der er for langsigtet vækst,” forklarer Steffen Ussing, direktør i Sydinvest. ”Som vi ser det, er bæredygtighed ikke et investeringstema for de kommende år. Det er et investeringstema for de kommende årtier.”

Ønske fra professionelle og private investorer

Det større fokus på bæredygtighed hos selskaberne er dels drevet af politiske krav, dels af efterspørgsel fra selskabernes egne investorer. Der er en langsigtet statslig forpligtelse, især i EU, med fokus på grøn omstilling, og samtidig er der en stigende forbrugerbevidsthed på området. Nogle professionelle investorer har samtidig været tidligt ude med ønsket om at have en stor andel af bæredygtige selskaber i porteføljen. 

 

Netop de seneste års stigende interesse understreger potentialet inden for bæredygtig investering.

„Som vi ser det, er bæredygtighed ikke et investeringstema for de kommende år. Det er et investeringstema for de kommende årtier.“ - Steffen Ussing

Stor nytegning i Bæredygtige Aktier

Med en samlet tegning på over 300 mio. kr. er lanceringen af Sydinvest Bæredygtige Aktier en klar succes. Og forventningen er, at der vil være en fortsat interesse for fonden fremover. 

 

”Vi har fået rigtig god feedback på vores nye fond hen over tegningsperioden. En tegning på over 300 mio. kr. på to uger viser, at der er stor interesse for området blandt investorerne,” udtaler Steffen Ussing. ”Flere og flere private og institutionelle investorer har et ønske om at investere bæredygtigt, og vi forventer, at vi vil se fonden vokse støt i løbet af året.”

 

 

Global investering i stærke selskaber

Sydinvest Bæredygtige Aktier investerer globalt i aktier med en stærk bæredygtighedsprofil (målt på ESG). Det betyder, at fonden frasorterer en række selskaber, som opererer inden for fx fossile brændstoffer og andre ikke-bæredygtige industrier, samtidig med at der tilvælges selskaber, som står godt ift. bæredygtighed. Fonden har også plads til morgendagens stjerner. Det vil sige selskaber, som ikke nødvendigvis er i mål med den bæredygtige rejse, men er på vej og derfor forventes at have et større kurspotentiale. Disse selskaber er derfor interessante ud fra en finansiel betragtning.

 

”Vi har en klar ambition om, at fondens CO2-udledning skal være mindre end fondens sammenligningsindeks,” forklarer Steffen Ussing. ”Vi er i dialog med EcoLabel om at få de forskellige godkendelser i hus, så fonden kan blive svanemærket. For mange danskere er Svanemærket en stærk garanti for, at de har valgt det rigtige produkt.”

 

En svanemærkning kræver, at fonden skal leve op til en lang række krav i forhold til investeringerne, og godkendelsesprocessen er også derefter. Det betyder et stort stykke arbejde hos porteføljemanagerne bag fonden.

 

Det bedste af to verdener

Med Sydinvest Bæredygtige Aktier får du det bedste fra to verdener: et stærkt bæredygtigt bidrag til verden omkring os og muligheden for et pænt investeringsafkast. Med fonden får du en god mulighed for at bruge et af de stærkeste redskaber – kapital – til at gøre verden til et endnu bedre sted at være. For dig selv, dine nærmeste og de kommende generationer.

 

Læs mere i brochuren på sydinvest.dk/materiale

Bæredygtighed og ansvarlighed

Inden for investeringsbranchen er ESG det begreb, som de fleste forbinder med bæredygtige investeringer. På dansk står ESG for miljø (Environmental), sociale forhold (Social) og god selskabsledelse (Governance). Selskaber, der er gode til at håndtere udfordringer inden for disse tre områder, anses som mere bæredygtige end andre selskaber. Det er disse selskaber, som i overvejende grad vil være at finde i Sydinvest Bæredygtige Aktier. 

 

Du kan læse mere om bæredygtige investeringer i Sydinvest på: sydinvest.dk/bæredygtighed