Horisont
Januar 2021
  • Aktier
  • Corona
  • Teknologi
Læsetid: 3.00 minutter
Højtflyvende teknologiaktier

Højtflyvende teknologiaktier

interview med
Michael Thomassen Porteføljemanager Sydbank

Seks digitale virksomheder har trukket det amerikanske aktiemarked op i 2020. Læs mere om de såkaldte FANMAG-aktier, der omfatter aktier fra bl.a. Facebook og Amazon.

interview med
Michael Thomassen
Porteføljemanager
Sydbank

3.00 min.
  • Januar 2021
  • Aktier
  • Corona
  • Teknologi

Digitalisering og teknologi har fyldt mere og mere de senere år, og nu kan det i hverdagen være svært at komme uden om de store amerikanske selskaber, der nærmest har monopol på dele af den digitale verden. Når du søger efter opskrifter på nettet, streamer underholdning eller leder efter en ­gammel gymnasieven, skaber du nemlig højst sandsynligt omsætning hos et eller flere af de såkaldte FANMAG­-selskaber.

 

På aktiemarkedet har man i flere år talt om de fem store teknologiaktier Facebook, Amazon, Apple, Netflix og Google under en samlet betegnelse: FAANG. I dag er der dog større enighed om at inkludere ­Microsoft blandt ­selskaberne og dermed omdøbe dem til FANMAG.

 

”De her seks aktier alene udgør i dag 21,2 % af det ­amerikanske aktiemarked, hvilket er tæt på en fordobling over de seneste fire år,” forklarer seniorporteføljemanager Michael Dahlwad Thomassen. ”Når vi ­kigger over de ­seneste 20-30 år i det amerikanske marked, udgør deres størrelse også en historisk høj koncentration.”

 

”De store tech-selskaber er i søgelyset hos myndighederne pga. deres stærke monopollignende markeds positioner.”

I overhalingsbanen i 2020

I 2020 har de seks FANMAG-aktier over­halet markedet væsentligt, og de er den primære drivkraft bag stig­ningerne i det amerikanske aktieindeks. Samtidig er de en hovedforklaring på, hvorfor amerikanske aktier har gjort det så godt i forhold til andre regioner og lande.

 

”Deres flotte afkast er en videreførelse af en trend, vi har været vidne til over de senere år. Men hvis vi vil forstå, hvorfor de har gjort det så godt i 2020, kommer vi ikke uden om COVID-19,” ­fortæller Michael Dahlwad Thomassen.

I den virtuelle verden

Corona er en sygdom, som lammer den fysiske verden, og som har betydet, at vi har set nedlukninger af stort set alle fysiske erhverv på tværs af landegrænser. Her har FANMAG ifølge Michael Thomassen en ­fordel.

 

”Alle FANMAG-selskaberne opererer i den digitale verden, og denne verden har været den store vinder i 2020,” forklarer Michael Dahlwad Thomassen. ”Når en fysisk butik lukker ned, tager onlinesupermarkedet Amazon over. Når vi keder os derhjemme og ikke kan komme i biografen, ser vi ­Netflix i stedet, eller også surfer vi på Google og Facebook. Og når vi skal arbejde hjemmefra, har vi samtidig brug for at få bedre computere og com­puterprogrammer. Det betyder øget salg af bl.a. Apples ­computere og Office-pakker fra Microsoft.”

Onlinehandel vinder indpas

2020 har set en forstærkning af en i ­forvejen stærk trend, nemlig bevægelsen mod en mere digital verden og mere on­­linehandel. Her har COVID-19 sørget for, at it-relaterede selskaber har taget store markedsandele.

 

”Ser man på detailsalget i USA, er der i ­forbindelse med forårets nedlukninger en tydelig stigning i, hvor meget der bliver solgt online, mens detailsalget ellers er i frit fald. Herefter sker der en delvis nor­malisering i takt med sommerens gen­åbninger,” ­forklarer Michael Thomassen ­(se graf).

 

Grafen viser detailsalgstal i USA. Den blå graf er den årlige ændring i detailsalgstal, og den orange er andelen, som kommer fra online-detailsalg. Seneste tal er pr. 30.9.2020. Kilde: Bloomberg

Konkurrence mellem mastodonter

De seks it-selskaber har de senere år nået en størrelse, hvor de ifølge Michael Thomassen er begyndt at krydse hinandens territorier.

 

”Selvom disse selskaber som udgangspunkt har forskellige handelsområder, er der alligevel en stor intern konkurrence mellem dem. De er simpelthen blevet så store, at de for at vækste begynder at gå ind over hinandens områder,” fortæller Michael Thomassen. ”Både Apple og Amazon har lanceret en streamingtjeneste. Altså hver deres udgave af Netflix. Samtidig vil Facebook gerne udvide sin handelsplatform og dermed tage kampen op med Amazon. Og Microsoft har været i købsovervejelser i forhold til TikTok - en konkurrent til Facebook.”

 

Dyre aktier kan være faldgrube

De store kursstigninger på FANMAG­-selskaberne hen over året er dog ikke ­nødvendigvis berettigede, for flere af ­selskaberne har eksempelvis ikke set en ­stigende indtjening i 2020. Nogle er også blevet ramt af corona, men i mindre grad end andre selskaber.

 

”De store kursstigninger i 2020 har gjort selskaberne endnu dyrere,” fremhæver Michael Thomassen. ”I dag er de fleste ­FANMAG-selskaber historisk dyre, og de skiller sig ud fra et ­marked, hvor der fortsat er mange aktier på tilbud.”

Vanskelig fremtid for fremtidens selskaber?

Selvom de senere år har været gode for FANMAG­-aktierne, ser fremtiden ifølge Michael Thomassen mere vanskelig ud.

 

”De store tech-selskaber er i søgelyset hos myndighederne pga. deres stærke monopollignende markeds­positioner. Der verserer i dag både sager i EU og i USA, hvor selskaberne anklages for at misbruge deres markedsposition. Skulle sagerne gå imod selskaberne, vil det kunne mærkes på ­aktiekursen,” fortæller Michael ­Thomassen.

 

Mens de første vacciner bliver givet rundt om i verden, er forventningen, at der vil ske en normalisering og genåbning af ­samfundene i 2021.

 

”En genåbning i 2021 vil skabe et større indtjeningsboom for de såkaldte cykliske aktier, som i dag er meget billige,” forklarer Michael Thomassen. ”Hvor de seks FANMAG­-selskaber har fokus på den digitale økonomi, skal man i stedet se mod fx value­selskaber for at få adgang til den fysiske økonomi, som er godt positioneret til en optur i 2021.” 


Af Anders Øhrberg Thrane, kommunikationskonsulent, Sydinvest