Horisont
Januar 2020
  • Afkast
  • Obligationer
  • Renter
  • Opsparing
Læsetid: 4.00 minutter
Har danske obligationer stadig en berettigelse?

Har danske obligationer stadig en berettigelse?

Af Eskild Bak Kristensen Direktør

De negative renter gør det svært at skabe et afkast på danske obligationer, men i en situation, hvor der er negative renter på indlån, kan danske obligationer stadig have en berettigelse.

Af Eskild Bak Kristensen
Direktør

4.00 min.
  • Januar 2020
  • Afkast
  • Obligationer
  • Renter
  • Opsparing

Set over de seneste 10-11 år siden finanskrisen har udviklingen for den effektive rente været faldende. I 2012 blev den effektive rente på korte danske statsobligationer for første gang negativ. Efter at have bevæget sig omkring nulpunktet i et par år blev den effektive rente igen negativ i 2015, og den er siden da forblevet negativ. Man kan derfor med rette spørge, om danske obligationer stadig har en berettigelse?

 

„Man kan som investor let blive fristet til at sælge sine danske obligationer og investere i aktier.“

Forudsætninger for afkast

Det Sagkyndige Råd er nedsat for at beregne forventede afkast for forskellige kategorier af finansielle investeringer. I 2019 fremsatte rådets nye samfundsforudsætninger for de kommende år (se tabel 1). Det er, som navnet også indikerer, kun forudsætninger.  

 

Ser man på det forventede afkast for stats- og realkreditobligationer, er en rente på kun 0,3 % i gennemsnit om året ikke meget. Især ikke når man sammenligner med, hvad man måske kan opnå ved at investere i eksempelvis aktier (se tabel 1). Når den effektive rente så ikke er 0,3 % for tiden, men derimod negativ, kan man som investor let blive fristet til at sælge sine danske obligationer og investere i aktier.

 

Set over en længere periode er det også en meget god idé. Men på kort sigt pådrager man sig en større risiko. Danske obligationer med forholdsvis kort restløbetid er nemlig meget stabile sammenlignet med andre investeringsmuligheder. Så hvis man lægger vægt på sikkerhed i sin investering, er danske obligationer stadig en god idé.

Alternativ til negative renter

Men ville det ikke være en bedre idé at sætte pengene ind på en konto i sit pengeinstitut, selv om renten på sådan en konto er nul? Det vil det sikkert, hvis man er sikker på, at renten er nul procent. Men efter at have taget tilløb gennem længere tid er pengeinstitutterne begyndt at indføre negative renter på indlånskonti. Det betyder, at det nu er mere individuelt, om det kan betale sig at have pengene stående på en konto. Med en negativ rente på indlån i pengeinstituttet har danske obligationer stadig en berettigelse som en relativ sikker anbringelse af opsparingen.

„For en privat investor er det ret uoverskueligt at finde ud af, hvilke obligationer man skal købe.“

Korte obligationer

Bortset fra nogle få måneder i 2015 har vores fond med korte danske obligationer siden 2008 givet et positivt afkast målt over et løbende år. I årene 2016, 2017, 2018 og 2019 har afkastet i Sydinvest Korte Obligationer efter omkostninger været pænt positivt, selv om renten på korte danske statsobligationer var negativ.

 

Hvordan kan det så lade sig gøre? Her skal man være opmærksom på, at markedet for danske stats- og realkreditobligationer er meget stort og meget varieret. Samlet er der over 1.400 forskellige obligationsserier på det danske obligationsmarked. Obligationerne er fordelt over en mangfoldighed af varianter. Der er konverterbare obligationer, som kan indfries af låntager, når låntager finder det belejligt. Der er inkonverterbare obligationer, som løber til udløbsdatoen. Der er fastforrentede og variabelt forrentede obligationer med forskellige rentesatser. Der er obligationer med renteloft og så videre. For en privat investor er det ret uoverskueligt at finde ud af, hvilke obligationer man skal købe for at opnå et fornuftigt afkast, som eksempelvis Sydinvest Korte Obligationer har været i stand til.

Figur 1: Afkast i Sydinvest Korte Obligationer

Figuren viser den effektive rente på korte danske statsobligationer og afkastet på Sydinvest Korte Obligationer siden 2008.

 

 

Indsigt i obligationsmarkedet

Når det har kunnet lade sig gøre i Sydinvest at opnå et positivt afkast de seneste år, er det, fordi porteføljemanageren sætter sig grundigt ind i obligationsmarkedet og udvælger netop de obligationer, der kan bidrage mest til afkastet. For at minimere kurstab i forbindelse med udtrækninger af realkreditobligationer undersøger vi eksempelvis nøje, hvordan låntagerne har konverteret tidligere. Vi ser også på forskelle mellem udstederne, eksempelvis BRF, Nykredit, DLR og så videre.

 

Historiske afkast er på ingen måde en garanti for fremtidige afkast. Men selv om renten er meget lav for tiden, er det muligt gennem en grundig udvælgelse af obligationerne at opnå et afkast, der vil være et attraktivt alternativ til indestående på kontantkonti til negativ rente.

 

Så ja, danske obligationer har stadig en berettigelse.