Horisont
Maj 2019
 • Aktier
 • Økonomi
 • BRIK
Læsetid: 4.00 minutter
Hvordan er det gået forudsigelserne om BRIK?

Hvordan er det gået forudsigelserne om BRIK?

En mellemtid på fire økonomier på vej mod 2050

Af Niels Skovvart Fondsdirektør Sydinvest

I 2004 lancerede Sydinvest som den første investeringsforening i verden en aktiefond, som udelukkende investerer i aktier fra de fire BRIK-lande: Brasilien, Rusland, Indien og Kina. Begrebet BRIK blev opfundet i 2001, og i 2003 blev det forudsagt, at de fire lande ville drive den globale økonomiske vækst i fremtiden. Men hvordan ser det ud for BRIK-landene i dag? Vi tager en mellemtid på udviklingen.

Af Niels Skovvart
Fondsdirektør
Sydinvest

4.00 min.
 • Maj 2019
 • Aktier
 • Økonomi
 • BRIK

Interessen for BRIK-landene har været svingende siden etableringen af vores første BRIK-afdeling, men i 2018 er landene og deres aktiemarkeder atter kommet i fokus. Det skyldes, at landenes aktiemarkeder som gruppe skilte sig ud som de mest profitable på Emerging Markets.

 

Forudsigelserne om BRIK-landene i 2003 rakte frem til 2050. Sydinvest BRIK blev etableret i 2004, og vi er ca. en tredjedel i forløbet frem mod 2050, så det kan være relevant at tage en mellemtid på, hvordan det går med de fire økonomiers vej frem mod en dominerende position i verdensøkonomien.

 

Lad os begynde med profetierne fra begyndelsen af dette årtusinde.

Profetierne

Nogle af de centrale profetier var, at:

 • Kina vil være den største økonomi i verden i 2041 og overhale den britiske i 2005, den tyske i 2007 og den japanske i 2016.
 • Indiens økonomi vil overgå den italienske i 2016, den franske i 2020, den britiske i  2022, den tyske i 2023 og den japanske i 2032.
 • Den brasilianske økonomi vil være større end den italienske i 2025, større end den franske i 2031 og større end den britiske og tyske i 2036. Den russiske økonomi har de svageste udsigter af de fire landes økonomier, men er til gengæld økonomien med det højeste BNP per capita.
 • Ruslands økonomi skulle overhale den italienske i 2018, den franske i 2024, den britiske i 2027 og den tyske i 2028.

 

 

Hvordan er det så gået?

Kina overhalede den britiske økonomi i 2006, den tyske i 2007 og den japanske i 2010. Den indiske økonomi var større end den italienske i 2015 og større end den franske i 2017, og den vil overhale den britiske i 2019. Kina og Indien har således præsteret på linje med eller bedre end ventet. Derimod har hverken Brasilien eller Rusland overhalet nogen af de større modne økonomier. Dette er tilfældet på trods af, at de modne økonomier ikke har levet op til forventningerne til deres vækst.

"Den kinesiske økonomi befinder sig på et langt højere stade end ventet tilbage i begyndelsen af dette årtusinde."

Stor forskel i væksten

Ser man på den samlede realvækst i den 18-årige periode 2003-2020, har den i Kina været 362 %, hvor forventningen lå på blot 201 % (figur 1). Det sætter den aktuelle bekymring om væksten i Kina i relief, når den kinesiske økonomi nu befinder sig på et langt højere stade end ventet tilbage i begyndelsen af dette årtusinde. Indien har også overgået forventningerne, hvorimod både Brasilien og Rusland med en realiseret vækst på godt halvdelen af den forventede har skuffet.

 

De modne økonomier har til gengæld også skuffet. Samtlige seks lande, som vi her fokuserer på, har præsteret en lavere vækst end forventet. Det er mest udtalt i Italien, som i den betragtede periode kun har kunnet skabe en samlet vækst på 3,5 % mod forventet 32 %. Det er selvfølgelig velkendt, at Italien har haft sine økonomiske og politiske problemer at tumle med i denne periode. Tyskland er med en realiseret samlet vækst på 28 % mod forventet 31 % det land, som er tættest på at leve op til forventningerne, og USA har leveret den højeste vækst i perioden.FIGUR 1. AKKUMULERET REALVÆKST (%) 2003-2020

Aktiemarkederne

For investorerne er det interessant, om den højere økonomiske vækst i BRIK-landene end i de modne økonomier kan aflæses på aktiemarkederne. Ser man på udviklingen i markederne, står det klart, at BRIK-strategien fik en forrygende start i 2004, hvor en investering på 100 kr. hurtigt voksede til 400 kr., hvilket var langt mere end ved en bred investering i globale aktier (se figur 2). Men der har været bump på vejen, og finanskrisen i 2007 og 2008 ramte BRIK-aktierne hårdere end de modne markeder. Siden ultimo januar 2016 har BRIK-aktierne trukket fra de globale aktier.

 

Det er især aktierne fra Brasilien, som har bidraget til afkastet. Her er 100 kr. blevet til ca. 225 kr., hvorimod 100 kr. investeret i Indien som det svageste marked kun er blevet til 140 kr. i den betragtede periode.


FIGUR 2. HVAD ER 100 KR. BLEVET TIL SIDEN ULTIMO APRIL 2004?

"Især aktierne fra Brasilien har bidraget til afkastet. Her er 100 kr. blevet til ca. 225 kr."

Konklusioner

En tredjedel inde i forløbet fra etableringen af Sydinvest BRIK og frem mod 2050 har investering i BRIK-aktier vist sig at holde som investeringskoncept. BRIK-landene har fået større økonomisk betydning i den globale økonomi. Især Kina og Indien har været på rette spor. Derimod har Brasilien og Rusland skuffet. Begge lande kan med fordel gennemføre en række reformer. Der er i høj grad behov for initiativer, som reducerer landenes afhængighed af råvare-priserne.

Brasilien og Rusland bør også tage initiativer, som kan forøge produktiviteten i landene. Specielt for Rusland gælder det, at der er behov for at gøre noget, som kompenserer for landets dårlige demografiske udsigter. I årene fremover er det største vækstpotentiale at finde i Indien, men det bliver spændende at se, om de kinesiske myndigheder kan fortsætte med at overraske med hensyn til væksten i Kina.

 

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast, men for den langsigtede investor er det fortsat forventningen, at aktierne fra BRIK-landene vil byde på højere afkast, men også større udsving end en bred global aktieinvestering.