Horisont
August 2020
  • Oliepriser
  • Råvarer
  • Corona
Læsetid: 2.00 minutter
Hvorfor kollapsede oliemarkedet i foråret?

Hvorfor kollapsede oliemarkedet i foråret?

Af Niels Skovvart Fondsdirektør Sydinvest

I foråret styrtdykkede prisen på olie, og man talte om et regulært kollaps på det amerikanske oliemarked. Coronavirus, priskrig og fyldte olielagre pressede olieproducenterne til det yderste, og usikkerheden bredte sig også til aktiekurserne. Læs om baggrunden her.

Af Niels Skovvart
Fondsdirektør
Sydinvest

2.00 min.
  • August 2020
  • Oliepriser
  • Råvarer
  • Corona

Den perfekte storm! Sådan kan man bedst forklare forårets styrtdyk i prisen på olie. Fra den 4. marts 2020 faldt prisen på amerikansk olie på fem dage fra 47 dollars til 31 dollars – et fald på 34 %. Men prisfaldet var ikke slut endnu. Henover marts og april måned svingede prisen fortsat stærkt, og den 21. april nåede den helt ned på 9 dollars pr. tønde olie. På det tidspunkt var olieprisen faldet med 81% ift. prisen den 4. marts.

 

Men faktisk blev prisen på amerikansk råolie banket ned under nul. Det skete på den lidt tekniske del af oliemarkedet, der har med fremtidige kontraktpriser at gøre. Her skulle markedet den 21. april forhandle de nye kontraktpriser, og for første gang nogensinde faldt prisen under nul til -37 dollars pr. tønde. Man ville altså få penge for at modtage olien.

 

“Det betød, at efterspørgslen efter olie på meget kort tid forsvandt som dug for solen“

Fald i aktivitet

Baggrunden for de store prisfald på olien er ikke mindst udbruddet af corona-pandemien og den priskrig, som har været udkæmpet mellem Saudi-Arabien og Rusland.


Coronakrisen har resulteret i store fald i aktiviteten over hele verden, og hjulene gik sådan set i stå i marts. Flyselskaber indstillede deres ruter, færre varer skulle transporteres med containerskibe, og selv den private bilisme blev mindre. Det betød, at efterspørgslen efter olie på meget kort tid forsvandt som dug for solen, og der opstod hurtigt en stor lagerkapacitet.

Priskrig mellem producenter

Samtidig startede en priskrig i begyndelsen af marts, da Rusland modsatte sig at begrænse produktionen af olie. Det var ellers et ønske fra Saudi-Arabien, at de olieproducerende lande skulle sætte deres olieproduktion ned for på den måde at holde hånden under prisen.

 

I april lykkedes det at opnå enighed mellem Saudi-Arabien og de øvrige OPEC-lande samt Rusland om en reduktion af olieproduktionen. Reduktionen var imidlertid for lav til at modsvare den svigtende efterspørgsel, så oliepriserne faldt også i april og var kortvarigt negativ på olie til fremtidig levering.

 

"Ser vi på udviklingen under coronakrisen, betød de kraftigt faldende oliepriser stor usikkerhed for aktiemarkederne"

Olieprisens betydning for aktierne

Umiddelbart virker det ikke indlysende, at stigende oliepriser er godt for aktiemarkederne generelt, men flere analytikere har under coronakrisen alligevel påpeget vigtigheden af stigende oliepriser for stigende aktiekurser. Der har været noget om snakken, men vil det altid være tilfældet?

 

Ser vi på udviklingen under coronakrisen, betød de kraftigt faldende oliepriser stor usikkerhed for aktiemarkederne, og den umiddelbare reaktion var derfor negative kurser. Alle sektorer blev negativt ramt med energi i front. Da der blev opnået enighed mellem olieproducenterne i april, var responsen omvendt særdeles positiv på aktiemarkedet, mest udtalt for energiaktierne.

 

Det skyldtes dog ikke udviklingen i oliepriserne, men derimod de meget store finans- og pengepolitiske tiltag, som regeringer og centralbanker havde sat i værk for at afbøde de negative økonomiske konsekvenser af nedlukninger af samfundene.

 

Sammenhæng mellem oliepris og aktiemarkeder

De seneste 25 år har sammenhængen mellem udviklingen i oliepriserne og kurserne på aktiemarkedet været forholdsvis svag. Man kan se en positiv sammenhæng, men det kan skyldes mange andre faktorer. Stort set alt er fx steget i pris i denne periode.

 

Den stærkeste sammenhæng har ikke overraskende været mellem energiaktier og olieprisen, efterfulgt af aktier fra industrien og materialesektoren, men for de to sidstnævnte sektorer er forklaringsgraden meget tæt på nul.

Indikator for vækst

Den umiddelbare konklusion er, at udviklingen i oliepriserne har en meget lille direkte indflydelse på udviklingen på aktiemarkedet set over det lange træk. Den generelle vækst i verdensøkonomien og renteudviklingen har formentlig haft langt større betydning for de store stigninger i aktiekurserne de seneste 25 år.

 

I den aktuelle situation, hvor der er usikkerhed om den fremtidige økonomiske vækst, kan olieprisen i stedet opfattes som en slags indikator for den generelle økonomiske vækst. I en situation med rigeligt udbud af olie vil en stigning i olieprisen blive tolket som resultatet af en stigning i efterspørgslen afledt af faktisk eller forventet økonomisk vækst. Det vil være til gavn for virksomhedernes fremtidige indtjening og dermed aktiekurserne her og nu.

 

Siden foråret har prisen rettet sig noget, og prisen på en tønde olie lå ved redaktionens slutning på 43 dollars.