Indonesien i slipstrømmen af elbiler

Indonesien i slipstrømmen af elbiler

Når snakken falder på Fjernøsten, er det ofte Kina, Indien eller it-selskaberne fra Korea og Taiwan, som tager dagsordenen. Men Sydøstasien har også meget at byde på.

Sydinvest har i foråret besøgt Sydøstasien, som er hjemsted for næsten 700 mio. mennesker. De unge befolkninger i Indonesien og Filippinerne vil betyde høje vækstrater mange år frem. Sydøstasien er også en potentiel vinder, når de vestlige lande skal finde et alternativ til at produ­cere i Kina.­ 

Stor konference i Sydøstasien

Seniorporteføljemanager Bjarne Gier deltog i foråret i en af de største investeringskon­ferencer i Sydøstasien. Her benyttede han muligheden for at besøge nogle interes­sante virksomheder inden for den grønne omstilling for ved selvsyn at vurdere poten­tialet.

”På vores besøg har vi haft ekstra fokus på investeringsmulighederne i kølvandet på elbilernes fremtog,” forklarer Bjarne Gier. ”Sydøstasien er nemlig hjemsted for vigtige naturressourcer til batterier, og landene har stor erfaring med bilproduktion.”

Store muligheder i elbiler

Kun godt 1 % af alle biler i verden er elbiler. Men det billede vil ændre sig dramatisk over de kommende år, og det giver investeringsmuligheder i Sydøstasien. Lokalt vil bybilledet ændre sig med flere elbiler og ladestandere, hvilket seniorportefølje­manageren også oplevede under besøget i Thailand.

Men Sydøstasien står også stærkt på eksportsiden. ”Især Indonesien står stærkt mht. medvinden på elbilsmar­kedet. Indonesien er verdens største pro­ducent af nikkel, og dette metal bruges i produktionen af batterier,” uddyber Bjarne Gier. ”Indonesien vil også produ­cere elbiler for de udenlandske mærker, og naturligvis opstår der også muligheder, når flere end 270 mio. indonesere selv skal køre grønt.”

Indonesien vokser markant inden for bilproduktion

Indonesien er en af regionens helt store aktører mht. bilproduktion, og især produ­centerne af de japanske bilmærker fik tidligt øjnene op for landet. Produktionen voksede 31 % i 2022 i forhold til året før, og målet for 2023 er over 1,6 mio. biler. Da Indonesien samtidig har råvarerne til batterier, er det kun naturligt, at landet sætter alt ind på at blive et stort produk­tionssted for elbiler.

Vi har i Sydinvest Fjernøsten investeret i koreanske Kia, som står stærkt i kampen om asiaternes gunst. Der er fx lange ventelister på EV6- modellen,”

”Indonesien har også fokus på at udbrede elbilerne på egne veje. På den måde håber man at tiltrække udenlandske bilmærker, der vil producere lokalt i landet,” forklarer Bjarne Gier. ”Indonesien har lige løftet sløret for nye tilskud til køb af både 2­-hju­lede og 4-­hjulede eldrevne køretøjer. Fx er der et tilskud på ca. 3.250 kr. pr. elmotor­cykel til forhandlere og producenter, men kun hvis motorcyklen er produceret i landet.”

Mellem virksomhedsbesøgene blev konferencedeltagerne kørt rundt i Manila i en eldrevet minibus med navnet COMET-3 (Bjarne Gier, Sydbank, ses til højre).

Flere kontrakter i støbeskeen

Sidste år underskrev Tesla kontrakter til en værdi af fem mia. dollars for at sikre sig råvarer til sine batterier fra indonesiske underleverandører. Det forlyder, at Tesla og kinesiske BYD snart vil lave aftaler om elbilproduktion i Indonesien, mens både LG og Hyundai allerede er ved at bygge fabrikker i landet.

”Hele dette erhvervseventyr vil give ekstra medvind til Indonesiens gode vækstudsigter, og vi forventer, at væksten kan ligge på omkring de 5 % i en lang årrække frem­over,” forudser Bjarne Gier. 

Investeringsmuligheder

Der er store forskelle på udbredelsen af elbiler i de sydøstasiatiske lande. På ver­densplan er godt 1 % af alle biler elektri­ske, men i Singapore er dette tal hele 11 %. I skarp kontrast hertil kan man nævne Filippinerne, hvor det kun er 0,03 %.

”Vi har i Sydinvest Fjernøsten investeret i koreanske Kia, som står stærkt i kampen om asiaternes gunst. Der er fx lange vente­ lister på EV6­modellen,” forklarer Bjarne Gier. ”Vi har også investeret i to selskaber inden for batteriproduktion, og efter vores tur til Asien har vi købt aktier i Nickel Asia, som er en af de mest omkostningseffektive i branchen.”

Optimisme er på vej

Foruden dette fokus på grøn omstilling blev seniorporteføljemanageren positivt overrasket over, hvor hurtigt de asiatiske forbrugere havde fået optimismen tilbage oven på corona­nedlukningerne.

”Mellem konferencemøderne besøgte vi SM Mall of Asia, som kunne berette om 500.000 besøgende dagligt,” fremhæver Bjarne Gier. ”Hertil skal vi også indregne, at turismen er på vej tilbage, hvilket eksem­pelvis er centralt for Thailand. Det er noget, vi har taget med hjem til porteføl­jerne, og vi har derfor en stribe aktier, som vil nyde godt af udsigten til et stærkere forbrug.”

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

5
Baseret på 1 anmeldelser