Horisont
Oktober 2019
  • Emerging Markets
  • Investering
Læsetid: 4.00 minutter
Investér i farverige og spændende lande

Investér i farverige og spændende lande

Interview med Jesper Engedal, Sydbank

af Anders Øhrberg Thrane Kommunikationskonsulent Sydinvest

Sydinvest har investeringer i hele verden, men har en særlig viden om udviklingslandene – de såkaldte Emerging Markets. EM-aktiechef Jesper Engedal fortæller her om nogle af de positive og negative sider ved lande i en rivende udvikling.

af Anders Øhrberg Thrane
Kommunikationskonsulent
Sydinvest

4.00 min.
  • Oktober 2019
  • Emerging Markets
  • Investering

Ikoniske rismarker, udsøgte templer, spektakulære naturoplevelser og rickshaws i overfyldte gader. For mange kan det lyde som den perfekte indledning til en turistbrochure om fx Filippinerne, Brasilien, Sydafrika eller Thailand, men i Sydinvest er det en beskrivelse af mange af de lande, som vi investerer i.

 

Sydinvest har i mere end 25 år specialiseret sig i at investere i aktier og obligationer fra Emerging Markets-landene. Lande og områder, der har set stor vækst og velstandsstigning. Men hvad kendetegner Emerging Markets-landene, og hvorfor er det interessant at investere i dem?

Lande i forandring

”En af de ting, der karakteriserer Emerging Markets-landene, er, at de er midt i en stor omvæltning og udvikling,” forklarer EM-aktiechef Jesper Engedal, Sydbank. ”På flere områder er Emerging Markets ikke på det samme stadie, som vi er i fx Europa eller USA. Infrastruktur, politiske systemer og retsvæsen er blot nogle af de områder, men landenes økonomiske niveau er ofte også væsentligt lavere.”

 

Det er netop den lavere velstand og det ringere udviklingsniveau, der gennem de seneste mange år har gjort landene interessante at investere i. Væksten i økonomierne (målt ved BNP) er nemlig væsentlig højere i mange af landene fra Emerging Markets.

 

”Det er fascinerende at tænke på, at et land som Indien har haft en årlig vækst på 6,9 % i gennemsnit siden år 2000. Det kan man så sammenligne med Tyskland, som kun har haft en vækst på 1,4 %” fortæller Jesper Engedal. ”Og det er netop de høje vækstrater, der har givet grobund for den solide udvikling i selskaberne. Samtidig har væksten trukket virkelig mange mennesker ud af den fattigste del af befolkningen og ind i en slags middelklasse, der pludselig har haft råd til et helt andet og mere moderne liv. Mest ekstremt er det i Kina, hvor flere hundrede millioner mennesker er trukket ud af fattigdom over de seneste årtier.”

 

Vigtigt med indgående kendskab

Bag Sydinvests fonde med Emerging Markets-aktier sidder et team med omfattende og langvarig erfaring på området. Det omfatter tre porteføljemanagere og en aktieanalytiker.

 

”Emerging Markets er på mange måder et svært tilgængeligt område. På den ene side er det svært at handle aktierne. Det kræver fx specielle tilladelser at handle på indiske og kinesiske børser. Og på den anden side er det heller ikke ligetil at holde sig opdateret på, hvordan det går med selskaberne,” udtaler Jesper Engedal.

 

”Det kræver et ret specifikt set-up, som kun er muligt, hvis man er professionel investor. Her køber man sig også til rapporter og viden hos analysebureauer i de pågældende lande, som kan hjælpe med at sætte en retning for investeringerne. Det kan ofte kun betale sig, hvis man har store formuer under forvaltning.”

 

”Derfor har vi opdelt kompetencerne, så vi har nogle fællesdrøftelser, der går på, hvordan vi ser den overordnede økonomi, mens vi har lagt det landespecifikke ansvar ud til de enkelte porteføljemanagere, så de ikke skal koncentrere sig om for mange lande,” forklarer Jesper Engedal.

"Det er fascinerende at tænke på, at et land som Indien har haft en årlig vækst på 6,9 % i gennemsnit siden år 2000."

Et væld af kinesere ses her i den populære ‘snack-gade’ Wangfujing. Kinas vækst har haft en kæmpe betydning for befolkningen, hvor flere hundrede millioner er trukket ud af fattigdom over de seneste årtier. Som investor kræver det dog specielle tilladelser at handle på den kinesiske børs.

"På Emerging Markets er der ofte nogle andre forudsætninger for ansvarlighed i forhold til det, vi er vant til i Danmark"

 

Store forskelle mellem landene

Der er nemlig store forskelle mellem landene og områderne i Emerging Markets. Nogle lande er store leverandører af råstoffer og råvarer som olie, metaller og fødevarer. Andre er fortrinsvis producenter af alverdens varer, mens andre igen både producerer varer og leverer råstoffer. Det tager investeringsteamet i Sydinvest selvfølgelig højde for i investeringerne.

 

”Emerging Markets er på ingen måde en ensartet størrelse. I vores investeringer tager vi blandt andet stilling til, hvilke temaer vi tror på i den næste tid,” forklarer Jesper Engedal. ”Nogle lande, fx Taiwan, har specialiseret sig i at producere komponenter til it-udstyr, og så tager vi stilling til, hvordan dette marked ser ud fremover. Omvendt er turismen i vækst i Filippinerne, især på grund af stor interesse fra kinesiske turister, hvilket har gjort turistindustrien interessant.”

Fra land til by

Landene i Emerging Markets har alle undergået en massiv forandring, hvilket ifølge Jesper Engedal især er tydeligt, når man ser på udviklingen fra land til by. Hvor det i 2018 blev estimeret, at 55 % af verdens befolkning bor I byområder, er forventningen ifølge en rapport fra FN, at dette tal vil stige til 68 % i 2050. Det vil være Asien og Afrika, som står for 90 % af denne udvikling.

 

”Vi har i mange år set byerne vokse i Emerging Markets, og i starten var der en klar trend, hvor befolkningen gik fra fattige landsamfund til byer og industri,” fortæller Jesper Engedal. ”Nye produktioner og virksomheder har trukket arbejdskraft til byerne og hævet lønningerne hos befolkningen. I dag ligger otte ud af verdens ti største megabyer i lande fra Emerging Markets, hvilket dog også skaber visse udfordringer. Ligesom byerne skaber velstand for en stor del af befolkningen, ser man også store slumområder, hvor indkomstniveauet er meget lavt. Alt er på ingen måde fryd og gammen i disse lande.”

I dag ligger otte af verdens ti største magabyer i lande fra Emerging Markets. Blandt disse er Mumbai, Indien.

Bagsiden af medaljen

De muligheder, der er i lande fra Emerging Markets, har ofte også en bagside, som ikke altid er lige positiv. Fattigdom, forurening, usikre juridiske institutioner og politiske spændingsfelter er nogle af de områder, som investeringsteamet bag Emerging Markets-aktier i Sydinvest har fokus på.

 

”I nogle lande, fx Brasilien, har vi set store usikkerheder pga. den politiske situation i landet. Her er tidligere præsidenter blevet fængslet for korruption og bestikkelse, men politisk er der p.t. bedring i udsigt,” fortæller Jesper Engedal. ”Omvendt har Rusland været underlagt flere sanktioner fra USA og Europa, mens Kina kæmper med luftforurening i de store byer.”

 

”På Emerging Markets er der ofte nogle andre forudsætninger for ansvarlighed i forhold til det, vi er vant til i Danmark,” forklarer Jesper Engedal. ”Professionelle investorer har ofte klare ønsker og krav til selskabernes adfærd - både de rent formelle i bestyrelserne, men også deres måde at drive forretning på. Her samarbejder vi med eksperter (Sustainalytics, red.), som hjælper med at se selskaberne efter i sømmene. Og hvis der er problemer med en virksomhed, går vi i dialog med selskabet for at påvirke det til at ændre adfærd.”