Horisont
Januar 2018
  • Aktier
  • Ligevægt & Value
Læsetid: 3.30 minutter

Billige aktier er ikke altid billige nok

De såkaldte valueaktier er kendetegnet ved, at de på flere nøgletal ser billige ud. Men nogle gange er der en grund til, at de er billige, og så skal man holde fingrene fra dem.

Af Michael Thomassen
Porteføljemanager
Sydbank

"Men det billigste er ikke nødvendigvis det bedste, og det er derfor vigtigt for os at finde frem til, hvorfor de handles så billigt."

I Sydinvest gør vi tingene lidt anderledes end konkurrenterne, når det kommer til investeringer på flere af de modne aktiemarkeder. Vi adskiller os ved at følge en ligevægt- og valuestrategi, hvor vi på systematisk vis investerer i små og mellemstore valueaktier. Det gør vi, fordi vi ved, at strategien virker over tid. Her vil vi ikke dykke ned i selve strategien, men i stedet fokusere på, hvordan vi investerer i praksis. Per definition kendetegnes valueaktier ved at være blandt de billigste aktier i markedet. Men det billigste er ikke nødvendigvis det bedste, og det er derfor vigtigt for os at finde frem til, hvorfor de handles så billigt. Til tider kan en valueaktie se billig ud på flere nøgletal, men i virkeligheden være dyr, når man korrigerer for fremtidige udsigter.

 

For at investere i en aktie kræver vi tre ­betingelser opfyldt: 
1. Vi skal forstå grunden til, at den handles billigt. 
2. Vi skal være sikre på, at rabatten ikke er berettiget. 
3. Vi skal kunne se en potentielt udløsende faktor, som kan vende markedets syn på aktien. 

Her illustreres processen ved hjælp af to aktier, som vi har taget aktiv stilling til i det seneste års tid.

 

Lufthansa

Lufthansa er et af de største flyselskaber i Europa. I mange år har selskabet haft det svært pga. intens konkurrence fra lavpris­selskaber som Ryanair og alt for stor kapacitet i branchen. Det har udmøntet sig i et stort pris­pres og en svag indtjening.

I december 2016 opfyldte Lufthansa vores value-kriterier, og vi kiggede derfor ­nærmere på aktien. Vi kunne konstatere, at aktien så meget billig ud, og vores vurdering var, at en lang række hårde år kombineret med en stor gældsbyrde forklarede det. Det stemte også fint overens med, at næsten alle analytikere havde en salgsanbefaling på aktien.

 

Efter vores overbevisning var der dog en række tegn på stigende efterspørgsel, hvoraf det mest synlige tegn var Lufthansas opjustering i oktober 2016. Et andet interessant forhold var, at Lufthansa havde gennemført en lang række omkostningsbesparelser over de foregående år, hvilket bragte selskabet i en god konkurrenceposition ved en eventuel optur. Vi købte derfor aktien i december 2016. I løbet af 2017 oplevede Lufthansa en mærkbar bedring i efterspørgslen. Desuden gik den tyske lavpriskonkurrent Air Berlin konkurs, hvilket fjernede kapacitet fra markedet. Samlet set har det betydet, at Lufthansa­-aktien er steget med ca. 135 %, siden vi købte aktien for et år siden.

Lufthansa foldede sine vinger ud efter en hård periode, og i løbet af 2017 er det kommet til at se markant bedre ud for aktien.

Frontier Communications

Frontier Communications er et mellemstort amerikansk teleselskab, som servicerer mere end fem millioner private og professionelle kunder på tværs af 29 stater i USA. Selskabet har haft det svært, da en stor del af omsætningen kommer fra den nu uddøende fastnet­telefoni. Vi har for nogle år siden investeret i aktien, men solgte vores aktier for tre år siden, da de ikke længere passede ind i value-kategorien.

 

I januar i år tog vi imidlertid et kig på aktien igen, da den var faldet 30 %, siden vi havde solgt den. Vi kunne straks se, at aktien umiddelbart så billig ud på vores value-kriterier. Men hvorfor? Efter vores vurdering var ­år­sagen selskabets opbygning og produkt­sammensætning. 

Frontier Communications er et mellemstort amerikansk selskab, hvor en stor del af omsætningen kommer fra fastnettelefoni. Aktien er i løbet af 2017 styrtdykket med mere end 80 %.

Frontier Communications lagde fortsat alt for stor vægt på et hastigt faldende marked for fastnettelefoni, og endnu værre var det, at selskabet havde stiftet en meget stor og dyr gæld for at finansiere et opkøb af konkurrenten Verizons operationer inden for fastnet­telefoni. Med andre ord valgte selskabet at øge sin eksponering mod et problemfyldt forretningsområde og finansierede det endda med en gæld, som øgede risikoen i selskabet ­markant. Som om dette ikke var nok, kunne vi konstatere, at selskabet blev presset hårdt på bredbåndsydelser, hvor ­konkurrencen hastigt tog til.
Vores konklusion var, at der var tale om en synkende skude, som så dyr ud, når man medtog de dystre fremtidsudsigter og på den måde rensede tallene. Vi valgte derfor at holde os væk, og aktien er i løbet af 2017 ­faldet med mere end 80 %. Faktisk har Frontier Communications måttet skære i sit udbytte, og lige nu er der en overvejende sandsynlighed for konkurs, hvilket også afspejles i aktiens massive kursfald.

Ovenstående eksempler viser, at det kan være farligt at følge en mekanisk investeringsstrategi baseret på et par enkelte nøgle­tal. Nøgletal kan bedrage, da de ikke fortæller noget om en akties fremtids­udsigter. Af denne grund forsøger vi altid at gå bag om nøgletallene for at få en bedre forståelse af, om den value, vi ser på ­papiret, er reel eller ej.

 

Tanken bag ligevægt

Tanken bag ligevægt er, at alle investeringer foretages med samme omtrentlige procentvise andel af porteføljen. Investeres der eksempelvis i 200 selskaber, vil hvert selskab udgøre ca. 0,50 % af den samlede portefølje. På denne måde adskiller ligevægt sig fra sammen­sætningen af afdelingens sammenligningsindeks MSCI World All Countries. MSCI World All Countries er sammensat med baggrund i selskabernes markedsværdi. Fx udgør det største selskab Apple 2 % af MSCI World All Countries og det mindste 0,01 %. 

SÅDAN INVESTERER VI I VALUEAKTIER

 

Udvælger potentielle valueaktier ud fra følgende kriterier:
1. kurs/indre-værdi, 
2. pris/indtjening,
3. udbytte ift. markedsværdien

 

Analyserer potentielle valueaktiers regnskabstal for at vurdere:
1. prisfastsættelse,
2. kvalitet,
3. finansiel styrke,
4. kapital­udnyttelse,
5. momentum

 

Analyserer potentielle valueaktier fra en kvalitativ vinkel:
brancheanalyse, trends og risici.