Horisont
Januar 2018
  • Emerging Markets
Læsetid: 4.00 minutter

Historien bag Emerging og Frontier Markets

Begrebet ”Emerging Markets” og ­”Frontier Markets” har eksisteret siden henholdsvis 1981 og 1992. Sydinvest har investeret på disse markeder i mere end 25 år og tilbyder en bred palet af afdelinger, som investerer i obligationer og aktier fra disse spændende markeder. Ekspertisen er således stor, og investorerne har igennem årene nydt godt af den generelt gode udvikling på disse markeder.

Af Niels Skovvart
Afdelingsdirektør
Sydinvest

”Emerging Markets” kan oversættes til noget i retning af ”fremspirende markeder” eller markeder, som ”ser dagens lys”.

Fremspirende markeder

”Emerging Markets” kan oversættes til noget i retning af ”fremspirende markeder” eller markeder, som ”ser dagens lys”. Ofte, men ikke altid, er markederne lande, som er blevet holdt i mørket af fejlslagne samfunds­modeller med rod i kommunismen og fascismen, og som nu har brug for et alternativ til den statssponsorerede vækst. Alternativet er at gøre økonomierne mere markedsorienterede. Omstillingsprocessen kræver tilførsel af udenlandsk kapital. 

 

Oprindelsen

Begrebet ”Emerging Markets” blev opfundet i 1981 af hollænderen Antoine W. van Agtmael. Han var dengang placeret i International Finance Corporation i Verdensbanken. Det blev opfattet som en mere politisk korrekt betegnelse for den relevante gruppe af lande end betegnelserne ”tredjeverdens­lande” og ”underudviklede lande”. Han var en af de første, som så muligheden for investering i disse markeder, og han grundlagde i USA et firma med speciale i forvaltning af aktieporteføljer, som investerer i Emerging Markets. Han var således en af de første til at tilbyde amerikanske institutionelle investorer muligheden for at investere i disse nye spændende markeder. Verdensbankens klassifikation af Emerging Markets tog udgangspunkt i, at indbyggerne i landene skulle have en gennemsnits­indkomst, som lå under et vist niveau.

Karakteristika for Emerging Markets

I dag er begrebet godt indarbejdet på de finansielle markeder. Det er dog ikke alle lande, som ifølge Verdensbankens definition er Emerging Markets, det er interessant at investere i. Der vil ofte knytte sig nogle yderligere krav til landene i kategorien Emerging Markets for at komme i betragtning som investeringsområder. Det vil typisk være, at landene har iværksat økonomiske og politiske reformprogrammer, som skal forbedre vækstmulighederne, sikre gennemsigtighed i de politiske beslutningsprocesser og øge effektiviteten på de finansielle markeder. Sidstnævnte må meget gerne suppleres med reformer på valutaområdet, hvilket skaber stabilitet og tiltro til landets valuta. Herved er det lettere at tiltrække kapital fra udlandet, samtidig med at det mindsker incitamentet for landets egne indbyggere til at placere penge i udlandet i mistillid til deres egen valuta.

"Vækstpotentialet er en vigtig parameter, for at et land kan blive kategoriseret som et ”Emerging Market”."

Det er ikke længere Verdensbanken, som ­dikterer, hvilke lande der tilhører kategorien Emerging Markets. Denne rolle er blevet overtaget af udbyderne af aktie- og obligations­indeks. Det gennemsnitlige indkomst­niveau er stadig én af de parametre, som man fokuserer på, men det er ikke den eneste. Vækstpotentialet er en vigtig parameter, for at et land kan blive kategoriseret som et ”Emerging Market”. Vækstpotentialet er typisk højt, hvilket kan skyldes demografiske forhold eller et forholdsvis antikveret produktionsapparat, hvor indførelsen af ny ­teknologi vil kunne løfte vækstraterne ­betydeligt. Kursudsvingene på de finansielle markeder på Emerging Markets er ofte større end på de mere modne markeder. Det ­gælder både aktie-, obligations- og valutakurser. Det skyldes bl.a., at landene typisk er meget råvare­afhængige og ikke har tilstrækkelig store midler til at stabilisere markederne i tilfælde af uro.

    
På aktiesiden har bl.a. Morgan Stanley udviklet et aktieindeks for Emerging Markets, som kan illustrere udviklingen heri (se figuren nedenfor). Listen over aktiemarkederne omfatter en økonomisk stormagt som Kina, men også økonomisk mindre betydningsfulde lande. Grækenland har i mange år tilhørt gruppen af modne markeder, men efter landets gælds­krise, som har tynget Grækenland siden 2008, er landet blevet inkluderet i Emerging Markets. 

 

Frontier Markets

Investeringsverdenen består ikke kun af modne markeder og Emerging Markets. Der er også en kategori, som kaldes ”Frontier Markets”. Begrebet opstod i 1992 og tilskrives Farida Khambata, som også kommer fra International Finance Corporation i Verdensbanken. Denne gruppe af lande befinder sig på niveauet under Emerging Markets. Disse lande er karakteriseret ved at have små og mindre udviklede aktiemarkeder.

Argentina har oplevet den samme deroute som Grækenland. Landet har tidligere tilhørt Emerging Markets, men er blevet degraderet til Frontier Markets. Igen var det en gældskrise, som var årsagen til udviklingen. Det går bedre i Argentina nu, og Morgan Stanley overvejede i sommeren 2017 at inkludere ­landet i Emerging Markets, men overvejelserne mundede ud i en beslutning om, at det stadig var for tidligt. 

Selvom der er kommet større aktivitet på con­tainerterminalen i Buenos Aires, må ­Argentina ­fortsat finde sig i at være degraderet til Frontier Markets.

Fra Emerging Markets til modne markeder

At et land i dag er placeret i kategorien Emerging Markets, betyder ikke, at det er dømt til at forblive der i al evighed. I takt med at landene udvikler sig, vil de kvalificere sig til at rykke op i højindkomstgruppen jf. Verdensbankens definition. Hvis vi skruer tiden tilbage til 1870’erne, ville et land som USA højst sandsynligt være dømt til at være et Emerging Market, men det er det selv­følgelig ikke længere.

Tager vi udgangspunkt i Morgan Stanleys Emerging Markets Indeks (se nederst på siden), kan det diskuteres, om alle landene reelt lever op til Verdens­bankens definition. Et land som Sydkorea har oplevet høj vækst, og indkomstniveauet er nu så højt, at det tilhører højindkomst­gruppen jf. Verdensbankens tilgang. Den geografiske nærhed til Nordkorea knytter selvfølgelig en ikke ubetydelig geopolitisk risiko til Sydkorea, hvilket nok er den primære årsag til, at landet endnu ikke er fast etableret i kredsen af udviklede lande.

 

Sydkoreanerne kan godt smile over det høje ­indkomst­niveau, men den geografiske nærhed til Nordkorea spøger i baggrunden.

Afkast og risiko

Når talen falder på Emerging Markets og mulighederne for gode afkast, bør man pointere, at der knytter sig større risici til investeringer her end på de mere modne markeder. Der er flere eksempler på kriser i Emerging Markets. Krisen i Mexico i 1995, også kendt som Tequila-krisen, krisen i Asien i 1997 ført an af Thailand og Indonesien samt Ruslands­krisen i 1998 er eksempler, der sendte dønninger igennem aktiemarkederne. Figuren for udviklingen i aktiekurserne viser, at ­Emerging Markets heller ikke er gået ram forbi ved finanskrisen i 2008, hvor kurserne blev halveret. Kurserne er dog kommet pænt igen siden.