Horisont
Maj 2021
  • Corona
  • Makroøkonomi
Læsetid: 3.00 minutter
 Kan frisører, butikker og  hoteller skabe global vækst?

 Kan frisører, butikker og hoteller skabe global vækst?

Af Kim Blindbæk Makroanalytiker Sydbank

Den globale økonomi vender i 2021 ryggen til coronakrisen. Store opsparinger og vacciner vil bidrage til at presse den økonomiske vækst op.

Af Kim Blindbæk
Makroanalytiker
Sydbank

3.00 min.
  • Maj 2021
  • Corona
  • Makroøkonomi

Stadigt flere danskere vaccineres, og vi har i foråret set forretninger, idrætsforeninger og frisører genåbne. Oven på et hårdt år med corona står befolkningen klar til at sætte gang i forbruget, men spørgsmålet er, hvor stor genopretningen af økonomien vil blive.

 

Den dårlige start på året gør, at en betydelig del af den økonomiske genopretning i Danmark er blevet skubbet til slutningen af året eller til 2022. Derfor kan 2021 på overfladen komme til at ligne et ganske normalt år, men i realiteten vil det være alt andet end det. Vi forventer, at den resterende del af året i dansk økonomi vil blive præget af en meget stærk økonomisk vækst, som særligt vil omfatte mange af de brancher, der har været hårdest ramt af krisen og restriktionerne.

Svært at se lyset

Coronakrisen har sat dybe spor i den globale økonomi. For at mindske smittetrykket lukkede de fleste lande ned i foråret 2020, og de færreste lande har kunnet nøjes med én nedlukning. Da coronakrisen var på sit værste i foråret 2020, var det svært at se lys for enden af tunnellen. Blandt andet pga. usikkerheden om mulige vacciner. Under normale omstændigheder tager vaccine- udviklingen flere år, hvilket virkede som en uoverskuelig lang tidshorisont.

 

Mange lande begyndte allerede i slutningen af 2020 at vaccinere borgerne. I starten var det en langsommelig proces, da vaccineproducenterne ikke kunne følge med efterspørgslen. Kapaciteten er dog kommet godt i vejret nu, og adskillige milliarder doser kan blive distribueret i løbet af i år.

"Stadigt flere danskere vaccineres, og vi har i foråret set forretninger, idrætsforeninger og frisører genåbne"

Vacciner er nøglen til genåbningen

Israel er i øjeblikket det land, man kigger mod for at se de første positive effekter af vaccinerne. I skrivende stund har Israel færdigvaccineret godt 59 % af befolkningen (med to doser). Det har betydet, at smittetrykket, antallet af indlæggelser og dødsfald er faldet markant. At mange israelere er færdigvaccineret, betyder også, at restriktioner er blevet rullet tilbage. Israelerne er derfor i stand til at leve et liv, der på mange måder minder om tiden, før coronakrisen brød ud.

 

I øjeblikket er der relativ stor forskel på vaccineudrulningen i USA og i eurozonen. USA har for alvor skruet op for vaccinationstempoet, hjulpet på vej af den indenlandske vaccineproduktion. I eurozonen går det langsommere, og bekymringer for alvorlige bivirkninger ved AstraZenecas og Johnson & Johnsons vacciner har forsinket vaccineudrulningen.

 

Efterhånden som USA får vaccineret en større del af befolkningen, vil de frigive flere vacciner til eksport. Det vil kunne øge vaccinationstempoet i store dele af den globale økonomi.

Væksten – og forbruget – er kommet igen

Andet kvartal af 2020 bød på skrækkelige opgørelser over væksten. I mange lande så vi, at økonomierne skrumpede i et tempo, der kunne sammenlignes med finanskrisen i 2008. Storbritannien blev særligt hårdt ramt, og økonomien skrumpede i 2020 i det hurtigste tempo i 300 år.

 

Allerede i tredje kvartal så vi, at de fleste økonomier igen viste kraftig økonomisk vækst. For at forstå opsvinget er det vigtigt at vide, at økonomierne primært skrumpede på grund af store fald i det private forbrug. Det hænger selvfølgelig sammen med, at arbejdsløsheden er steget i mange lande. Den primære årsag til det store fald i privatforbruget er dog restriktionerne. Forbrugerne har simpelthen ikke haft samme muligheder for at bruge penge som tidligere. Derfor ligger der et stort opsparet forbrugsbehov gemt under overfladen, når økonomierne igen åbner.

Stor opsparing hen over coronakrisen

I USA, der er verdens største økonomi, har forbrugerne nydt godt af enorme hjælpepakker. Alene i år har amerikanerne fået udbetalt to checks til en samlet værdi af 2.000 dollars. Det vil i den kommende tid understøtte privatforbruget, der er den vigtigste vækstmotor i den amerikanske økonomi. Samtidig vurderer vi, at amerikanerne, siden coronakrisen brød ud, har sparet omkring 10 procent af BNP ekstra op, i forhold til hvad de ville spare op under normale omstændigheder.

 

Det er et massivt forbrugspotentiale, der kan blive frigivet, efterhånden som amerikanerne bliver mere optimistiske på genopretningen. I eurozonen er den ekstraordinære opsparing mere moderat, nemlig omkring fem procent af BNP. Ikke desto mindre vil den opsparing kunne give den europæiske økonomi mere luft under vingerne senere på året.

 

“ Vi forventer, at den amerikanske økonomi kan vokse med op mod otte procent i 2021.“

Den amerikanske økonomi risikerer at køre varm

Vi forventer, at den amerikanske økonomi kan vokse med op mod otte procent i 2021. Det er en voldsomt høj vækstrate, som ikke er set siden 1950’erne. Vores høje vækstforventning bygger på, at amerikanerne vil skrue kraftigt op for forbruget i løbet af 2021, og at en fortsat ekspansiv finans- og pengepolitik vil trække den økonomiske vækst op. Samtidig har Biden for nylig præsenteret en genopretningspakke, der vil kanalisere næsten 2.000 milliarder dollars (10 procent af BNP) ud i infrastrukturinvesteringer over de kommende otte år.

 

De massive hjælpepakker i USA har allerede presset renterne op. Det skyldes blandt andet, at investorerne venter højere inflation i den kommende tid. I marts blev der genskabt næsten én million arbejdspladser, og mange virksomheder melder allerede på nuværende tidspunkt om udfordringer med at finde kvalificeret arbejdskraft. Derfor kan en kraftig genopretning af den amerikanske økonomi skabe flaskehalse med stigende inflation og uro på de finansielle markeder til følge.

 

På den korte bane er vi dog ikke bekymrede. I forhold til udgangspunktet før coronakrisen mangler den amerikanske økonomi fortsat at indhente omkring 8 millioner tabte arbejdspladser.