Horisont
Januar 2020
  • Udbytte
  • Generalforsamling
Læsetid: 2.00 minutter
Kort fra Sydinvest

2.00 min.
  • Januar 2020
  • Udbytte
  • Generalforsamling

Har du brug for HJÆLP TIL skatten?

Nu kan du bestille Sydinvests ”Guide til årsopgørelsen 2019”. Her kan du læse mere om, hvad du skal indberette til SKAT, og hvordan du skal gøre det. Du kan læse eller bestille skatteguiden her

 

FORSKEL PÅ

AFKAST OG UDBYTTE 

Sydinvest udbetaler udbytte i januar måned. Som i tidligere år kan der være store forskelle på udbytterne. Nogle fonde har udbetalt et stort udbytte, mens andre har udbetalt mindre. Det fortæller dog ikke noget om, hvor godt det er gået for fondene i årets løb. Det er, fordi afkast og udbytte ikke er det samme. Du kan gå ind på sydinvest.dk/udbytte og se filmen om afkast og udbytte. Her kan du også se de udbetalte udbytter i januar måned.

 

ÅRETS

HØJDESPRINGER


Sydinvest BRIK blev den bedste fond i 2019 med et afkast på 28,7 %. Generelt klarede aktiefondene sig bedst, selvom de fleste obligationsfonde også kom ud af året med flotte afkast.

GENERAL-

FORSAMLING 2020


Den ordinære generalforsamling i Investeringsfor­en­ingen Sydinvest finder sted den 1. april 2020 i Sønderjyllandshallen, H.P. Hanssens Gade i Aabenraa. Du kan tilmelde dig på denne hjemmeside, hvor der også er en guide til, hvordan du gør: sydinvest.dk/gf