Horisont
April 2019
  • Økonomi
  • Opsparing
  • Pension
  • Investering
Læsetid: 3.00 minutter
Kvinders investering i fremtiden

Kvinders investering i fremtiden

Hvis flere kvinder skal fatte interesse for investeringsbeviser, aktiekurser og afkast, skal vi tale meget mere om penges værdi. Vi skal tale om penge omkring middagsbordet, i skolerne og på arbejdspladsen for at gøre området mere gennemskueligt. Ikke kun for kvindernes skyld, men for hele samfundets. Sådan siger kommunikationsdirektør i Finans Danmark, Stine Luise Goll.

3.00 min.
  • April 2019
  • Økonomi
  • Opsparing
  • Pension
  • Investering

Stine Luise Goll er 34 år gammel. Hun er kommunikationsdirektør i Finans Danmark med ansvar for hele organisationens samlede kommunikationsindsats. Hun har en fortid som bl.a. pressechef i Finansrådet og rådgiver for LO’s daværende formand, Harald Børsting. Hun er uddannet cand.scient.pol. Stine fik sin første aktie som 16-årig. Aktien var en SAS-aktie og gav hende et lille tab.

Ifølge Danmarks Statistik har kvinder over 30 i 2017 i gennemsnit 35 % mindre formue end mænd stående i investeringer som aktier, obligationer og investeringsforeninger. I opgørelsen er der ikke taget højde for, at kvindernes formue kan stå i mandens navn, fordi han er opført som ejer af deres fællesdepot, men det er langt fra hele forklaringen på den store forskel. Kvinder investerer ikke så ofte som mænd, og de investerer desuden mindre beløb.

Ifølge kommunikationsdirektøren i Finans Danmark, Stine Luise Goll, er der flere grunde til, at vi oplever så markant en forskel på kvinder og mænds interesse for at investere. Men hun mener, at diskussionen skal tage udgangspunkt i noget helt andet end køn, fordi udfordringen ligger et andet sted.

”Den største udfordring er, at vi i Danmark ikke har en særlig udpræget aktiekultur, og derfor er det farligt kun at tale om køn. I Sverige er det meget mere almindeligt, at mænd, kvinder, gamle og unge investerer, både i investeringsforeninger og i små og mellemstore virksomheder. Så det handler først og fremmest om at få skabt en aktiekultur, hvor alle gerne vil være med og kan se fordele og ulemper i at komme om bord på det tog, der buldrer derudad,” forklarer hun. 

Kvinder og mænd er forskellige som investorer

Selv om Stine Luise Goll ikke ser kønsforskellen som den primære udfordring i forhold til at få kvinder til at investere, understreger hun, at mænd og kvinder er meget forskellige i deres tilgang til investering. Derfor ligger der en kommunikativ udfordring i at gøre pengesproget mindre maskulint for at få kvindernes opmærksomhed. Kvinder kan lide at have styr på tingene, før de kaster sig ud i nye ting, hvor mænd ofte er mere impulsive. Det kan betyde, at nogle kvinder afholder sig fra at investere, fordi de enten ikke har eller ønsker at prioritere tiden til at sætte sig ind i området. Herudover er der en anden væsentlig forskel, nemlig forskellen mellem, hvad mænd og kvinder tjener.

 

Stine Luise Goll siger: ”Når man har et løngab på 17 %, og man også ved, at kvinder har en lavere pensionsopsparing end mænd, er det nok ikke helt forkert at sige, at mænd har en større formue at investere for. De penge, kvinderne har, værner de lidt mere om. Jeg er ikke i tvivl om, at mænd også tænker over, hvad de investerer deres penge i, om der er et formodet afkast, og hvor stor en risiko de tager. Men fordi kvinder har en mindre andel at gøre godt med, tænker de en ekstra gang over, hvad de bruger deres penge på,” forklarer hun.

Kvindefora som Female Invest, Moneypenny og Kvindeøkonomien er opstået over de senere år, og de er ved at opbygge en kultur for kvindelige investorer.

"Kvinder vil gerne investere i fremtidens løsninger i forhold til den klode, vi giver videre til vores børn."


Er kvinder bedre til at investere end mænd?

Igennem en årrække er der skrevet flere artikler om, at investering ligger godt til den kvindelige tankegang, og at kvinder derfor er bedre til at investere end mænd. Men er det også sådan, det forholder sig? Stine Luise Goll forklarer: ”Vores tal viser, at kvinder klarer sig bedre i dårligere tider, mens mænd klarer sig bedre i gode tider. Men jeg tror, det er rigtigt, at kvinder i mange tilfælde vil kunne opnå et bedre afkast, fordi de spreder deres risiko mere, end mænd gør. Herudover er kvinderne heller ikke så optagede af gamblingen og det hurtige quickfix. Kvinder er mere tålmodige, og de er gode til at holde fast i langsigtede investeringer, hvilket lønner sig.”

Flere kvinder får aktier i fremtiden

I følge Finans Danmarks tal fra 2012-2016 er andelen af kvinder, som ejer et investeringsbevis, i vækst. I Dansk Aktionærforening er 80 % af medlemmerne mænd, men også her oplever man en stigning i andelen af kvindelige medlemmer. Kvindefora som Female Invest, Moneypenny og Kvindeøkonomien er opstået over de senere år, og de er ved at opbygge en kultur for kvindelige investorer. ”Jeg så gerne, at man ikke dyrker rene kvinde-, mande- eller ungegrupper, men at vi også ser fællesskaber på tværs, hvor vi kan lære af hinanden. Men jeg har en kæmpestor respekt for, at disse kvindegrupper skaber nogle trygge rammer, hvor man kan stille spørgsmål uden at føle sig dum." understreger hun.

"Kvinder tænker 10 skridt frem for at finde frem-tidens guldmine, og de ved, hvad de vil og ikke vil."

Bæredygtighed interesserer kvinderne

Finans Danmark har udarbejdet en rapport, som viser, at kvinder er særligt interesserede i et område som bæredygtighed. ”Kvinder vil gerne investere i fremtidens løsninger for den klode, vi giver videre til vores børn. De tænker sig rigtig godt om. Man kan godt tjene penge på bæredygtige løsninger, så det handler ikke kun om, at kvinder investerer med hjertet. De tænker 10 skridt frem for at finde fremtidens guldmine, og de ved, hvad de vil og ikke vil,” forklarer Stine Luise Goll.

Oplysning kan udligne forskellen

Danskerne har samlet set knap 10 milliarder stående på deres indlånskonto til

0 % i rente. Det er penge, som langsomt udhules af inflationen, hvis ikke de investeres. En stor del af de penge tilhører kvinder, som ikke sidder i topjobs til større lønninger, men som sparer op af en helt almindelig løn. ”Jeg tror, at mange kvinder gerne vil udligne den forskel, der er på dem og mændene, men de ved ikke, at investering er en mulighed. Førhen kunne man få en indlånskonto med 4-5 % i rente, men det marked findes ikke længere. Faktum er, at vores penge bliver mindre værd, hvis vi ikke investerer dem. Så oplysning er vejen frem for at få både kvinder og mænd til at investere," afslutter Stine Luise Goll.

 

Bliv klogere på investering

"Faktum er, at vores penge bliver mindre værd, hvis vi ikke investerer dem."