Horisont

Kvinders investering i fremtiden

Hvis flere kvinder skal fatte interesse for investeringsbeviser, aktiekurser og afkast, skal vi tale meget mere om penges værdi. Vi skal tale om penge omkring middagsbordet, i skolerne og på arbejdspladsen for at gøre området mere gennemskueligt. Ikke kun for kvindernes skyld, men for hele samfundets. Sådan siger kommunikationsdirektør i Finans Danmark, Stine Luise Goll.

3.00 min. Læs artikel

Dengang guderne bestemte

Op igennem tiden har vi mennesker hver eneste dag lagt vores liv i gudernes hænder.  I tidligere tider var risiko ikke noget, det almindelige menneske brugte tid på, da det alligevel var guderne, der bestemte udfaldet. I denne første artikel om risiko ser vi på de tidligste tiders syn på risiko.

4.00 min. Læs artikel

Når stater låner penge

Sydinvest var blandt de første til at lancere en dansk investeringsfond med obligationer fra højrentelande. Sydinvest HøjrenteLande er snart 20 år gammel, og udviklingen inden for markedet har ændret sig over årene. I dette interview kan du læse mere om, hvordan vi udvælger obligationerne i fonden for på den måde at skabe det bedst mulige afkast.

3.00 min. Læs artikel

Sådan vælger vi de rigtige valueaktier

Hvorfor er en aktie billig? Og hvornår er den billig nok til at være en god valueaktie? Læs om to selskaber og investeringsstrategien i Sydinvest USA Ligevægt & Value.

4.30 min. Læs artikel

Øvrige artikler:

Flyvende start på 2019

Frygt i slutningen af sidste år er blevet afløst af håb på de finansielle markeder i begyndelsen af 2019. Temaerne har været de samme, men nuancerne varmere. Samtidig har centralbankerne i USA og Europa signaleret, at de om nødigt er rede til at agere redningskranse.

5.00 min. Læs artikel

Generalforsamling

Investeringsforeningen Sydinvest åbnede den 4. april 2019 dørene for årets ordinære generalforsamling. Her kan du læse mere om generalforsamlingen.

3.00 min. Læs artikel

Kort nyt fra Sydinvest

Små og store nyheder fra Sydinvest. Læs bla om det bedste kvartal siden finanskrisen.

1.30 min. Læs artikel