Horisont
Maj 2021
  • Aktier
  • Makroøkonomi
  • Renter
Læsetid: 3.00 minutter
Optimistiske markeder

Optimistiske markeder

Af Niels Skovvart Fondsdirektør Sydinvest

Udrulning af vacciner mod COVID-19, genåbning af økonomierne, gigantiske amerikanske stimulipakker, stigende inflationsforventninger samt en stor sektorrotation på aktiemarkederne var hovedoverskrifterne på de finansielle markeder i den første del af 2021.

Af Niels Skovvart
Fondsdirektør
Sydinvest

3.00 min.
  • Maj 2021
  • Aktier
  • Makroøkonomi
  • Renter

Optimismen er tilbage i verdensøkonomien. Det vidner en række fremadskuende nøgletal om, som fx tal for forbrugernes og virksomhedernes forventninger til den fremtidige økonomiske udvikling. Det skyldes ikke mindst gennembruddet på vaccinefronten sidste år og udrulningen af vaccinerne i år. Sammen med de fortsatte finansog pengepolitiske stimuli har det haft store konsekvenser for de finansielle markeder.

Udsigt til positiv vækst i 2021 

Ifølge Den Internationale Valutafond er forventningen, at den negative vækst fra sidste år vil blive afløst af markant positiv vækst i 2021 i størrelsesordenen 6 % på globalt plan. På de modne markeder er USA i førertrøjen hjulpet godt på vej af en gigantisk hjælpepakke og en succesfuld udrulning af vaccinen mod COVID-19. Europa og Japan halter efter USA på disse punkter. På de nye markeder, hvor væksten forventes at blive højere end på de modne markeder, er Fjernøsten toneangivende med Indien og Kina i spidsen.

Stærk medicin fra USA 

USA spiller en centraI rolle i de positive forventninger til den globale vækst. Præsident Biden fik i marts godkendt sin gigantiske stimulipakke til en værdi af 1.900 mia. dollars, som bl.a. rummer forhøjet understøttelse til arbejdsløse amerikanere. Biden har desuden endnu en hjælpepakke på tegnebrættet, som skal fremme infrastruktur og grøn omstilling i USA. Disse tiltag vil uden tvivl have en meget stor positiv indflydelse på den økonomiske vækst i USA og dermed i resten af verden.

„Præsident Biden fik i marts godkendt sin gigantiske stimulipakke til en værdi af 1.900 mia. dollars, som bl.a. rummer forhøjet understøttelse til arbejdsløse amerikanere.“

Stigende oliepriser og inflation 

Den spirende vækstoptimisme har fået inflationen og forventningerne til den fremtidige inflation til at stige. Det er meget tydeligt at aflæse i oliepriserne, som er steget ca. 25 % i årets første fire måneder. Hjælpepakkerne i USA bevirker, at inflationsforventningerne særligt er udfordret der.

 

Flere centralbanker har forsøgt at berolige markederne med, at der ikke er grund til at frygte inflationen, da der er masser af ledige ressourcer i verdensøkonomien, og at den aktuelle stigning i inflationsniveauer derfor kun vil være midlertidig. De langsigtede inflationsforventninger burde følgelig ikke blive påvirket i nævneværdig grad. Der er derfor fortsat udsigt til lave styringsrenter langt ud i fremtiden.

Stigende renter

Renterne på statsobligationer fra både de modne og de nye markeder er generelt steget. USA har som følge af hjælpepakkerne set de største rentestigninger på de modne markeder. Obligationer udstedt i lokal valuta på de nye markeder har set de største rentestigninger. 

 

Til gengæld er mange valutaer styrket over for kronen. Det har været mest udtalt for sydafrikanske rand og mexicanske pesos, hvorimod valutaer som russiske rubel og tyrkiske lira er blevet svækket. I Tyrkiet valgte Erdogan at fyre centralbankchefen, efter at han havde forhøjet styringsrenten. Det blev taget ilde op af de finansielle markeder.

„På de modne markeder er USA i førertrøjen hjulpet godt på vej af en gigantisk hjælpepakke og en succesfuld udrulning af vaccinen mod COVID-19.“

Store bevægelser på aktiemarkederne 

På aktiemarkederne er der sket et jordskred i form af en stor sektorrotation og en bevægelse væk fra de store til de små og mellemstore selskaber. Genåbningen betyder, at den virtuelle verden i stigende omfang bliver fortrængt af den fysiske verden. Den amerikanske hjælpepakke rummer bl.a. infrastrukturprojekter, som også i højere grad tilgodeser de små og mellemstore selskaber i stedet for de helt store. De stigende renter er til ugunst for selskaber, hvis forventede indtjening ligger langt ude i fremtiden. Det er tilfældet for vækstselskaber, som har været i vælten i de senere år med rekordlave renter.

 

Aktierne på de modne markeder har klaret sig bedre end aktierne fra de nye markeder. Kina stimulerer ikke så meget, og udviklingen i antallet af smittede med COVID-19 har været alarmerende stort i Brasilien og Indien. Chile udgør en undtagelse, hvilket er afspejlet i stærkt stigende aktiekurser.

 

Alle sektorerne har givet positive afkast. Bedst er det gået for finansaktierne, som har nydt godt af de højere renter. Herefter følger materialer, energi og industri som følge af genåbning og dermed højere økonomisk aktivitet. De mere defensive sektorer som stabilt forbrug, sundhed og forsyning har givet de laveste afkast i årets første måneder. Teknologi og it, der har været de seneste års højdespringer, ligger lige under midten af sektorerne.

 

Fondsdirektørens forventninger:

Kommer corona under kontrol?

 

Udviklingen i COVID-19 vil også i den resterende del af 2021være afgørende for de finansielle markeder.

 

 

En forudsætning for forventningerne til den fremtidige markedsudvikling er, at coronapandemien  kommer under kontrol i løbet af 2021. Det vil i givet fald være særdeles positivt for verdensøkonomien og aktiemarkederne. De fleste regeringer og centralbanker vil fortsat føre en lempelig finans- og pengepolitik. Det vil være tilfældet  i USA, Japan og Europa. På de nye markeder har man i lande som Brasilien, Rusland og Tyrkiet dog set de første centralbanker begynde at forhøje deres styringsrenter for at bekæmpe den spirende inflation.

Store rentestigning kan være trussel

Alternativet til aktier er for manges vedkommende statsobligationer fra de modne lande. Renterne er her lave, men har været stigende især i USA. I Japan og mange europæiske lande ligger statsrenterne stadig tæt på 0 %. Aktierne på de fleste markeder forekommer derfor attraktivt prisfastsat ved de nuværende renteniveauer. Den største trussel for de finansielle markeder p.t. er derfor en for hurtig og stor rentestigning. Det vil selvsagt have umiddelbar indvirkning på obligationskurserne, som vil falde. Det vil også kunne udfordre prisfastsættelsen på aktier. Her er det afgørende, hvad der i givet fald udløser rentestigningen.

 

Renten er drevet af forventninger til væksten og inflationen tillagt et eventuelt risikotillæg. For obligationsejerne er det underordnet, hvad der driver en eventuel rentestigning. Her vil der være betaling ved kasse 1 i form af faldende obligationskurser. For aktieejerne forholder det sig anderledes. Rentestigninger afledt af forventninger om højere vækst er mere velkomne, end hvis det er stigende forventninger til inflation, der driver udviklingen. I det første tilfælde bliver man kompenseret af en højere fremtidig indtjening hos selskaberne, hvorimod værdien af ens investering i det sidste tilfælde bliver direkte udhulet af rentestigningen.

Grobund for urolige markeder

Forventninger til vækst og inflation ventes at gå hånd i hånd i de kommende måneder. Det vil alt andet lige være positivt for aktier og højrenteobligationer. I nogle perioder vil forventninger til væksten være dominerende, i andre inflationen. Det skaber grobund for mere volatile markeder med en underliggende positiv trend for især aktier.