På jagt efter nye investeringstendenser

På jagt efter nye investeringstendenser

Der er store afkast i at spotte fremtidens investeringstemaer tidligt. Sydinvests porteføljemanagere benytter sig af forskellige tilgange til at indfange nye tendenser og trends.

Da den kinesiske præsident, Xi Jinping, adresserede FN’s generalforsamling i september 2020 via videolink, fik det mange til at spidse ører. Den kinesiske leder annoncerede nemlig, at landet skal være klimaneutralt inden 2060.

Udmeldingen fik aktiechef Jesper Engedal, der bl.a. har det investeringsmæssige ansvar for fonden Sydinvest Globale EM-aktier, til at håndplukke det kinesiske selskab Sungrow Power Supply til porteføljen. Siden er selskabets aktiekurs næsten femdoblet.

Grøn omstilling som tema

Sungrow Power Supply, en underleverandør til solcelleindustrien, er blot ét af tusindvis af selskaber inden for den grønne omstilling, om Sydinvest for år tilbage identificerede som et såkaldt strukturelt investeringstema.

“Med ”strukturelt investeringstema” mener vi en langsigtet tendens, der understøttes af ændringer i de samfundsmæssige strukturer, og som skaber medvind på investeringsfronten. Den grønne omstilling er strukturel, fordi mange af verdens store lande i den grad har forpligtet sig til at bekæmpe klimaforandringer i de kommende 30-40 år,” siger Jesper Engedal.

Bæredygtige investeringer gør en forskel
Læs også

Bæredygtige investeringer gør en forskel

Læs artikel

Kortvarige investeringstemaer som supplement

For at udnytte pludseligt opståede tendenser supplerer porteføljemanagerne med såkaldte cykliske investeringstemaer, der er karakteriseret ved en kortere tidshorisont.

“Et aktuelt eksempel er genåbningen efter COVID-19-pandemien, hvor mange forbrugs-
relaterede selskaber står over for et comeback, hvilket åbner for interessante investeringsmuligheder,” forklarer Jesper Engedal og fortsætter:

“Visse lande som Malaysia, Vietnam og Thailand er vi stadig forbeholdne overfor, særligt når det drejer sig om serviceydelser, men vi har fx købt ind i Indonesien, hvis økonomi har været mere beskyttet. Bl.a. fordi landet har haft gavn af stigninger i råvareprisen.”

Aktiechefen understreger, at cykliske temaer ofte har en kortere varighed, så her skal man være ekstra meget på mærkerne for at følge udviklingen. Det illustrerer problemerne med de fortsatte mutationer af COVID-19 med al tydelighed.

Samarbejde med flere globale analysehuse

Men hvordan bærer en porteføljemanager sig egentlig ad med at identificere nye lovende tendenser på verdensmarkedet, der på sigt kan føre til lukrative investeringer?

“Vi arbejder sammen med en stribe globale analysehuse, fx Bank of America, JP Morgan og asiatiske CLSA, som vi henter en del inspiration fra. Derfra starter processen med at identificere konkrete selskaber, der matcher disse tendenser, og som skal leve op til en række kriterier,” siger Jesper Engedal og fortsætter:

“Det er ikke tilstrækkeligt, at der er fremtidig efterspørgsel og vækst. Temaet skal også være investerbart, det skal have attraktive værdiansættelser, og så skal forholdet mellem udbud og efterspørgsel være hensigtsmæssigt. Ellers kan det ødelægge potentialet.”

Et aktuelt eksempel er genåbningen efter COVID-19-pandemien, hvor mange forbrugsrelaterede selskaber står over for et comeback, hvilket åbner for interessante investeringsmuligheder”

Tre forskellige områder driver værdiskabelsen

Overordnet set er der oftest én af tre katalysatorer bag et godt investeringstema, forklarer aktiechefen. Det drejer sig om teknologisk udvikling, økonomisk udvikling eller regulering i form af lovgivning.

“Den grønne omstilling er i høj grad drevet af reguleringstiltag, hvor regeringer stiller krav til virksomheder og forbrugere, hvilket åbner for nye investeringsmuligheder. Derudover er den teknologiske udvikling en stærk kraft, hvor alle går og leder efter ‘the next big thing’ som fx el-biler, virtual reality og kunstig intelligens,” siger Jesper Engedal, der derudover nævner en voksende middelklasse som eksempel på en økonomisk udvikling.

“Nye medlemmer af middelklassen har ofte et andet forbrugsmønster end deres forældre. Det øger efterspørgslen på alt fra køleskabe til tv, aircondition, mærkevaretøj og andre forbrugsgoder. Det har en masse positive afledte effekter,” forklarer han.

Et ændret forbrugslandskab i Kina
Læs også

Et ændret forbrugslandskab i Kina

Læs artikel

Fortsat tro på solceller

Tilføjelsen af Sungrow Power Supply til porteføljen falder inden for kategorien af reguleringsdrevne investeringstemaer, og aktiechef Jesper Engedal forventer, at flere lignende investeringer vil følge i den kommende tid.

“I år har vi identificeret og analyseret andre dele af forsyningskæden inden for solceller, men et skævt forhold mellem udbud og efterspørgsel har skabt aktuelle ubalancer i markedet. Vi forventer, at det vil rette sig inden længe, og så er vi klar til at købe op fra udvalgte producenter af solcellemoduler.”

 

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

3,6
Baseret på 22 anmeldelser