Horisont
Januar 2021
  • Bæredygtighed
Læsetid: 1.00 minutter
Sådan arbejder vi med ansvarlige investeringer

Sådan arbejder vi med ansvarlige investeringer

Her kan du læse mere om, hvordan vi arbejder med ansvarlige investeringer i Sydinvest

1.00 min.
  • Januar 2021
  • Bæredygtighed

Nye ESG-rapporter

fondsoversigten kan du finde nye ESG-rapporter for aktiefonde og blandede fonde. Her kan du se, hvad selskabernes CO2-udledning er i de forskellige fonde sammenlignet med benchmark, ligesom du kan se fondenes Bæredygtigheds-score.

 

Fondens Bæredygtigheds-score viser, hvor god fondens ­selskaber er til at håndtere risici forbundet med miljøforhold, sociale forhold og selskabsledelse (de såkaldte ESG-faktorer). 

Meget mere om bære­dygtighed og ansvarlige investeringer

Når vi investerer, holder vi løbende øje med hver enkelt ­virksomhed. Vi udvælger selskaber på ­baggrund af bl.a. ­ESG­-faktorer, vi går i dialog med selskaberne om bl.a. bæredygtighed, og vi ­ekskluderer selskaber, der efter en periode med ­dialog ikke lever op til vores krav om efterlevelse af interna­tionalt anerkendte konventioner og normer.


Her på sydinvest.dk har vi udvidet vores information om investering og bæredygtighed. Her kan du dykke ned i vores arbejde med engagement, aktivt ejerskab og ESG (miljø, sociale forhold og god selskabsledelse).

Film om ansvarlige investeringer

I Sydinvest investerer vi altid for at skabe et godt afkast, men ikke på bekostning af ansvarligheden.  

 

sydinvest.dk/ansvar kan du se en film om, hvordan vi arbejder med bæredygtige investeringer i Sydinvest.

Investér i de 100 mest bæredygtige selskaber

Vælger du Morningstar Bæredygtig Indeks, investerer du i de 100 selskaber i verden, som går forrest i omstillingen til en bæredygtig fremtid – målt ud fra ESG-risici. Fonden er ikke en grøn fond, men ­investerer i selskaber, som ifølge analyse­selskabet Morningstar er gode til at håndtere ESG-risici.

 

Se mere om fonden i filmen på sydinvest.dk/ansvar