Horisont
Maj 2019
  • Afkast
  • Ligevægt & Value
  • Investering
Læsetid: 4.30 minutter
Sådan vælger vi de rigtige valueaktier

Af Michael Thomassen Porteføljemanager Sydbank

Hvorfor er en aktie billig? Og hvornår er den billig nok til at være en god valueaktie? Læs om to selskaber og investeringsstrategien i Sydinvest USA Ligevægt & Value.

Af Michael Thomassen
Porteføljemanager
Sydbank

4.30 min.
  • Maj 2019
  • Afkast
  • Ligevægt & Value
  • Investering

"Behovet for mad og medicin ændrer sig ikke, og det kendetegner virksomhederne bag de stabile aktier"

Der er mange grunde til, at en aktie kan være billig. Ofte er det, fordi selskabet har en lav men stabil vækst, hvilket gør, at investorerne tildeler selskabet en lav værdiansættelse. Disse aktier kaldes for stabile valueaktier. Eksempler på stabile valueaktier finder vi inden for fødevarer og medicin.

 

En anden forklaring kan være, at selskabet har oplevet en ekstraordinært høj vækst og indtjening, som forventes at falde fremadrettet. Denne type aktier kalder vi for cykliske valueaktier. Eksempler på cykliske valueaktier finder vi inden for it, råvarer og industri.

Hvad skal man vælge?

Når vi sammensætter en valueportefølje bestående af både stabile og cykliske valueaktier, kræver det naturligvis en fundamental analyse af det enkelte selskab. Herudover er det vigtigt, at vi tager stilling til to andre ting.

 

For det første må vi vurdere, hvor vi befinder os i den økonomiske konjunkturcyklus. Hovedreglen er, at man i starten af et opsving skal have ekstra mange cykliske valueaktier. Når cyklussen lakker mod enden, og vi nærmer os en økonomisk nedtur, er det derimod bedre at have stabile valueaktier.

 

For det andet må vi vurdere, om den cykliske modvind, som de cykliske valueaktier rammes af, kan få strukturel karakter. Der er mange eksempler på brancher, som rammes af en cyklisk modvind, som senere viser sig at blive strukturel: brevpost, dvd-udlejning, trykte medier etc. I disse tilfælde må vi være meget forbeholdne over for at investere; eller som et minimum kræve en stor rabat.

 

Nedenfor har vi udvalgt to aktier, som beskriver vores arbejde med udvælgelsen af begge typer valueaktier i Sydinvest USA Ligevægt & Value.

Micron Technology: Store prisudsving på DRAM

Micron er blandt verdens største producenter af DRAM-hukommelse, som anvendes i alt fra bærbare computere til smartphones og servere. Markedet er domineret af tre store spillere, og der er tale om en yderst kapitalintensiv og cyklisk branche.

 

Det er dyrt, kompliceret og tidskrævende at bygge nye fabrikker, hvilket gør det svært at matche udbud med efterspørgsel. Det betyder, at priserne kan svinge meget, og det er også grunden til, at DRAM-branchen til tider er en af verdens mest profitable brancher, mens den til andre tider er en af de værste brancher at befinde sig i.

 

Men så længe der fortsat efterspørges smartphones og bærbare computere, som skal kunne yde mere og mere, vil efterspørgslen efter DRAM være til stede. Man kan derfor roligt investere i DRAM-aktier, når de rammes af cyklisk modvind. Vi ved nemlig, at det nok skal lysne igen.

 

 

 

Dårlige tider kan således hurtigt afløses af gode tider i en cyklisk branche. Et godt tidspunkt at købe Micron-aktien på er derfor, når det kort fortalt ser allerværst ud, hvilket vil sige, når indtjeningen er faldet meget, og aktien er billigt værdiansat. Omvendt sælger man aktien, når det ser allerbedst ud. Man må med andre ord forsøge at være på forkant med prisudviklingen for bedre at kunne time sine køb og salg.

 

I Sydinvest USA Ligevægt & Value har vi købt og solgt Micron adskillige gange efter ovenstående opskrift, og vores succesrate har indtil nu været ganske god.

 

Centurylink: For stort og dyrt opkøb

CenturyLink er det tredjestørste selskab indenfor telekommunikation i USA, kun overgået af AT&T og Verizon. Selskabet udbyder telefoni og bredbånd til både private og erhverv på tværs af 37 stater. Traditionelt har telekommunikation været kendetegnet ved at være en meget stabil branche med en forudsigelig og stabil vækst i både salg og indtjening. Alle har brug for telefoni og bredbånd, og grundet branchens kapital-intensive natur har det været svært for nye spillere at få foden indenfor og rokke ved de største spilleres dominans.

 

Vi har i Sydinvest USA Ligevægt & Value ejet CenturyLink igennem en årrække. Årsagen har været aktiens stabile træk kombineret med en attraktiv værdiansættelse, et højt udbytte og en stærk balance med en begrænset gæld. Sidstnævnte er en væsentlig faktor for os, da det er med til at sikre, at det høje udbytte også kan udbetales i fremtiden, og at selskabet er godt rustet til potentielt dårlige tider.

 

 

Men vores positive syn på aktien ændredes i slutningen af 2016, da CenturyLink annoncerede et opkøb af Level 3 Communications. Level 3 Communications leverer forskellige løsninger indenfor bredbånd og fiber, og CenturyLink så selskabets produkter som et godt match til sine egne. Opkøbet var dog både stort og dyrt for CenturyLink, og det var i høj grad finansieret ved optagelse af lån. Vi valgte derfor efter nøje overvejelse at sælge CenturyLink i foråret 2017, da den store gældsbyrde og de kommende udfordringer med at integrere et stort opkøb gjorde os bekymrede for det fremtidige udbytte.

 

CenturyLink har sidenhen haft en svær tid grundet en række skuffende regnskaber, og selskabet har set sig nødsaget til at skære sit udbytte med 54 %. Stabile valueaktier som CenturyLink anvender ofte en højere grad af gæld i deres kapitalstruktur, da de netop har en stabil indtjening, som kan bære det. Til tider kan gælden dog blive for stor, men det kan være svært at identificere, hvor grænsen går. Det skifter fra selskab til selskab og kræver derfor en vurdering af det enkelte selskab.

Stor forskel på valueaktier

Som vi kan se af de to aktier, kan der være stor forskel på typen af valueaktier, og man kan ikke nødvendigvis anvende samme mekaniske tilgang til begge typer. I teamet bag Sydinvest USA Ligevægt & Value gør vi meget ud af at kombinere en række veldokumenterede screeninger med en mere kvalitativ tilgang til det enkelte selskab. Det gør os i stand til at udnytte vores viden om, hvilke teknikker til aktieudvælgelse der historisk har været en succes, og tilpasse den viden til det enkelte selskab.