Horisont
Januar 2020
  • Emerging Markets
  • Højrentelande
  • Obligationer
  • Renter
Læsetid: 2.00 minutter
Stadig rente at hente i højrentelande

Stadig rente at hente i højrentelande

Af Hans Christian Bachmann Senioranalytiker Sydbank

I disse tider med negative renter er obligationer fra højrentelandene et af de få steder, hvor man som investor stadig kan få positive renter på statsobligationer.

Af Hans Christian Bachmann
Senioranalytiker
Sydbank

2.00 min.
  • Januar 2020
  • Emerging Markets
  • Højrentelande
  • Obligationer
  • Renter

I dag giver en stor del af verdens statsobligationer negativ rente, og investorer verden over leder derfor med lys og lygte efter investeringer med positiv rente. Efterspørgslen efter positiv rente har bl.a. sendt investorer til højrentelandene, hvor renten på statsobligationer udstedt i amerikanske dollar stadig er positiv.

„Nu har USA og Kina indgået en fase 1-aftale. Det er kun en delaftale, men en løsning på handels­konflikten vil være positivt, uanset om det er den fulde pakke eller en afgrænset del af konflikten, der findes en løsning på."

Godt investeringsår i 2019

2019 var et godt år for obligationer fra højrentelande. Det var især den U-vending, som centralbankerne i USA og EU lavede fra en stram til lempelig pengepolitik, der drev afkastet. Vi forventer ikke yderligere lempelser af pengepolitikken i USA eller Europa, men til gengæld forventer vi, at den lempelige pengepolitik fortsætter. Det er i sig selv positivt.

 

Handelskrigen og forhandlingerne mellem USA og Kina trak i 2019 mørke skygger over verdensøkonomien, hvilket også ramte obligationer fra højrentelandene. Nu har USA og Kina indgået en fase 1-aftale. Det er kun en delaftale, men en løsning på handels­konflikten vil være positivt, uanset om det er den fulde pakke eller en afgrænset del af konflikten, der findes en løsning på. Handelskonflikten har holdt virksomhedernes investeringslyst tilbage - ikke kun i USA og Kina, men verden over - og dermed holdt den globale vækst nede.

 

To komponenter til indtjening

Renten på en højrentelandeobligation udstedt i dollar kan groft sagt deles op i to dele. Den ene del svarer til renten på en lignende amerikansk statsobligation. Det er denne del af renten, som gør, at bevægelser i de amerikanske renter har betydning for højrentelandeobligationer.

 

Merrenten er den anden og mere interessante del af renten på en højrentelande­obligation. Det er denne del, som i høj grad sørger for, at renten stadig er et godt stykke oppe i det positive område. Merrenten er mest interessant, fordi man her kan se risikoen for det enkelte højrenteland. Vil du vide mere om merrente og om højrentelandeobligationer udstedt i dollar, kan du læse mere i forrige nummer af Horisont – se på sydinvest.dk/horisont

Nye lande i fondene

I 2019 steg den samlede kreditkvalitet for landene i Sydinvest HøjrenteLande, da en gruppe oliestater fra Mellemøsten kom med i afdelingens investeringsunivers. Disse lande har alle en forholdsvis høj kreditvurdering, hvilket betyder, at de internationale vurderingsinstitutter forventer, at der er en ret god sikkerhed for, at de betaler deres lån tilbage. Men samtidig giver de en ret høj merrente, fordi landenes obligationer på en måde er faldet ned mellem to stole. De typiske købere af så sikre obligationer har været lidt tilbageholdende pga. den politiske risiko i landene, mens investeringsfonde som Sydinvest HøjrenteLande kun i mindre omfang har haft dem, fordi de ikke har været med i investeringsuniverset.

 

„I 2019 steg den samlede kreditkvalitet for landene i Sydinvest HøjrenteLande, da en gruppe oliestater fra Mellemøsten kom med i afdelingens investeringsunivers.“

Bedre forhold for økonomier i højrentelandene

Med en lempelig pengepolitik og mindre larm på handelsfronten forventer vi, at de fleste økonomier vil vise en højere vækst i år end sidste år. Vi vurderer, at effekten af den mere lempelige pengepolitik ikke er slået igennem på væksten endnu. Mange centralbanker i højrentelandene havde strammet pengepolitikken i takt med den amerikanske, og med USA’s U-vending sidste år kunne centralbankerne også sænke deres renter. Det gjorde langt de fleste centralbanker af betydning i 2019. Imidlertid viser effekten af en lempelig pengepolitik sig først efter et stykke tid, og derfor vil vi formentlig først for alvor se væksten øges i år på den baggrund.  

 

Derudover vil vi også se effekten af en afdæmpet handelskrig. Øget vækst er godt for obligationer fra højrentelande på flere fronter. I det enkelte land er det godt for de offentlige finanser, både fordi indtægterne stiger, og fordi gælden falder ift. økonomiens størrelse.

 

Samtidig gør øget økonomisk vækst, at landene har lettere ved at tiltrække investeringer. Højere global vækst er simpelthen positivt for investorers lyst til risikofyldte investeringer.
 

I forhold til 2019, hvor en stor del af af­­kastet skyldtes lavere amerikanske renter, forventer vi, at afkastet i år vil komme fra merrenten pga. bedre forhold for økonomierne i højrentelandene.

 

Ingen afkast uden risici

Ser man på mulige risici for 2020, er der flere. Handelskrigen kan blusse op igen, hvilket med præsident Trump ved roret er en meget reel risiko. Hvis den lempelige pengepolitik virker over forventning i USA og Europa, vil det betyde, at finansmarkederne igen begynder at forvente strammere pengepolitik, og det vil få renterne i USA og Europa til at stige.


Uanset handelskrigens udfald er Kinas økonomi en risikofaktor, som man skal tage med i sine overvejelser. Dog er myndig­hederne begyndt at stimulere økonomien, hvilket i vores øjne mindsker risikoen for en brat opbremsning.