Stigende inflation kan påvirke indtjeningen

Stigende inflation kan påvirke indtjeningen

Kraftige prisstigninger øger omkostningerne i erhvervslivet og truer indtjeningen i virksomhederne. Udviklingen i inflationen følges derfor nøje af Sydinvests porteføljemanagere.

I kølvandet på COVID-19-krisen er tilværelsen for mange danskere ved at vende tilbage til normalen. Men for virksomhederne i Danmark og resten af verden er alting langtfra, som det plejer at være.

Som følge af pandemien er mange råvarer steget markant i pris. Siden marts 2020 er prisen på kobber, olie, jernmalm og aluminium fx røget i vejret med ca. 40-75 procent (pr. 1. september). Dertil kommer logistik-flaskehalse, der har ført til voldsomt stigende transport- og fragtpriser.

Udfordringer i bilindustrien

Udfordringerne i de globale forsyningskæder har også medført akut mangel på visse elektroniske komponenter, hvilket har skabt store udfordringer, blandt andet i bilindustrien. 

“Komponentmanglen har forlænget leveringstiden på nye biler, og mange forbrugere søger derfor over mod brugte biler. Det gælder også biludlejningsselskaberne, der traditionelt har været store kunder hos bilproducenterne. Konkurrencen om de brugte biler er dermed voldsom i øjeblikket, og det presser priserne og inflationen op, særligt i USA,” forklarer Søren Kristensen, cheføkonom i Sydbank.

Stigende omkostninger kan føre til inflation

Flaskehalsene og de stigende råvare- og fragtpriser øger omkostningerne i mange virksomheder og truer deres indtjening.

“Derfor vil mange forsøge at sende regningen, eller en del af den, videre til forbrugerne, og det kommer til udtryk i generelle og vedvarende prisstigninger. Det, vi i daglig tale kalder inflation,” siger Søren Kristensen.

“Når inflationen stiger, bliver de penge, der er i omløb i samfundet, mindre værd. Det bliver ikke bare dyrere at handle ind, men kan også medføre, at udgifter til husleje og andre almindelige leveomkostninger stiger. Inflation betyder groft sagt, at du kan købe mindre for de penge, du har,” tilføjer han.

“Amerikansk økonomi er kommet bedst gennem pandemien, bl.a. som følge af de store hjælpepakker fra både præsident Biden og Trump”

Større udfordring i USA

Ifølge Sydbanks cheføkonom er kraftigt stigende inflation p.t. en større udfordring i USA end i Europa.

“Amerikansk økonomi er kommet bedst gennem pandemien, bl.a. som følge af de store hjælpepakker fra både præsident Biden og Trump. Derfor er inflationen allerede nu meget højere i USA end i Europa, og det vil sandsynligvis fortsætte. Men vi forventer også, at inflationen vil stige i Europa hen over efteråret,” siger Søren Kristensen.

Større fokus på investering

For investorer betyder inflationen i første omgang, at de får en regning for de penge, som de ikke har investeret, forklarer cheføkonomen. 

“Det skyldes, at købekraften af ikke-investerede midler udhules af inflationen, og det værditab skal jo hentes hjem via deres investeringer,” siger Søren Kristensen.

Inflation: midlertidig eller vedvarende?

Det springende punkt er ifølge cheføkonomen, hvorvidt inflationen har karakter af forbigående prisstigninger, der går i sig selv, når chokeffekten fra pandemien fortager sig, eller om inflationen bider sig fast.

“For USA’s vedkommende ser vi fx, at størstedelen af den stigende inflation er drevet af brugtbilpriser, rejser og andre COVID-19-relaterede påvirkninger, der tegner sig for ca. halvdelen af den amerikanske inflation. Det er faktorer, der ser ud til at være midlertidige,” påpeger han og fortsætter:

“Men begynder vi at se lønpres og -stigninger,der er tegn på en mere blivende inflation, er det straks en helt anden situation.”

Mange vil forsøge at sende regningen, eller en del af den, videre til forbrugerne, og det kommer til udtryk i prisstigninger.”

Handler om at være på forkant

I Sydinvest følger man nøje udviklingen i inflationen i de lande, hvor der investeres. Her gælder det om at være på forkant og tilpasse investeringerne tilsvarende, forklarer aktiechef Jesper Engedal, der bl.a. har det investeringsmæssige ansvar for fonden Sydinvest Globale EM-aktier.

“Hvis markederne vurderer, at inflationen bider sig fast, vil det typisk påvirke renteniveauet i opadgående retning. Det vil få konsekvenser for prisfastsættelsen af aktiemarkedet. Generelt vil et stabilt og lavt renteniveau være godt for aktiemarkedet, fordi det påvirker værdien af den fremtidige indtjening fra virksomhederne positivt, og fordi alternativet til aktier giver et lavt afkast,” siger han.

Inflationen rammer forskelligt

Jesper Engedal tilføjer, at inflationen overordnet ser ud til at være midlertidig, men at den kræver en løbende overvågning. De forskellige aktiesektorer vil ifølge aktiechefen blive påvirket meget forskelligt afhængigt af, hvor inflationen stammer fra.

“Eksempelvis vil stålproducenter have gavn af stigende stålpriser, mens bilproducenter til gengæld får højere omkostninger, som de måske ikke kan sende videre til bilkøberne. Dermed stiger indtjeningen for stålproducenterne, mens den falder for bilproducenterne,” forklarer aktiechefen.