Horisont
August 2020
  • Aktier
  • Blandede fonde
Læsetid: 3.00 minutter
Stor interesse  for ny fond

Stor interesse for ny fond

Af Jette Schultz, Markedskonsulent, Sydinvest

Siden lanceringen af den nye fond Sydinvest Verden Lav Volatilitet Indeks, har vi set en fortsat stor interesse for fonden. Primo august var formuen i fonden på 192 mio. kr.

3.00 min.
  • August 2020
  • Aktier
  • Blandede fonde

Sydinvest lancerede i maj en ny aktiefond, der investerer i aktier fra hele verden, som historisk set har en lav volatilitet. Men hvad betyder lav volatilitet egentlig?

Kursudsving

Når vi skriver lav volatilitet, vil det sige aktier, som forventes at have lavere udsving i afkastet end sammenlignelige aktier. Risikoen forventes derfor at være lavere i denne fond end i almindelige globale aktiefonde.


Nogle ville vælge at skrive Lav Risiko i stedet for Lav Volatilitet, men det er vi bange for kan blive misforstået. Vi vil hellere bruge det lidt mere tekniske udtryk, Volatilitet, fordi der på trods af de forventede mindre udsving stadig er en risiko i fonden svarende til andre aktiefonde. At volatiliteten er lavere, betyder nemlig ikke, at der ikke kan forekomme store kursudsving. Forventningen er i stedet, at disse kursudsving vil være lavere end på andre fonde.

 

Figuren viser afkastene år for år siden 2002 i henholdsvis verdensindekset og indekset med aktier med lav volatilitet. Begge indeks beregnes af MSCI. Som man kan se i figuren, så har udsvingene været mindre i indekset med lav volatilitet.

Fordeling i fonden

Ser man på fordelingen af aktierne i fonden, står det klart, at USA er klart det største investeringsmarked med ca. 59 % af formuen. Størrelsen af aktiemarkederne rundt om i verden er nemlig afgørende for, hvor meget der investeres på det enkelte marked.

 

Billig og passiv investering

I oprettelsen af fonden er der blevet lagt vægt på, at fonden skulle styres passivt og følge MSCI World Minimum Volatility (EUR) Index. Det betyder, at forvaltningen af fonden bliver tilrettelagt med fokus på at afspejle udviklingen i det bagvedliggende indeks så tæt som muligt. Som investor kan man forvente et afkast på linje med udviklingen i indekset fratrukket omkostningerne forbundet med forvaltningen af fonden. Vi har valgt den passive tilgang til forvaltningen af fonden, da det valgte indeks præcist afspejler den strategi, som vi ønsker at følge. Der er dermed ikke brug for porteføljemanagere til at forbedre strategien.

Nyskabelse på skatteområdet

En nyskabelse i fonden er, at vi har oprettet den som en lagerbeskattet fond med udbyttebetaling. Denne kombination er usædvanlig. I de fleste lagerbeskattede fonde betales der nemlig ikke udbytte. At fonden er lagerbeskattet betyder, at der afregnes fuldt ud til SKAT hvert år. Gevinster beskattes uanset om investeringsbeviset er solgt eller ej. Modsat får man fradrag for eventuelle tab, selv om man ikke har realiseret tabet.

 

Selvom fonden er lanceret som en lagerbeskattet fond, betyder det dermed ikke, at man går glip af udbytte. Med baggrund i reglerne om frivilligt udbytte vil den nye fond nemlig udbetale 70 % af det afkast, som er optjent i de første 11 måneder af året. Det muliggør en udbetaling af udbytte i samme år, som det er indtjent. På den måde får man så også udbetalt penge til at betale skatten med.

 

Skattemyndighederne har desværre glemt at indrette loven, så man kan blive aktieindkomstbeskattet allerede fra starten. Det betyder, at afkastet det første år - 2020 - bliver kapitalindkomstbeskattet. Men derefter bliver afkastet aktieindkomstbeskattet.

 

"Selvom fonden er lanceret som en lagerbeskattet fond, betyder det dermed ikke, at man går glip af udbytte."

Interesse for fonden

Fonden blev lanceret i maj måned, hvilket lagde en dæmper på den helt store investeringslyst, da den kom i kølvandet på coronakrisen. Selv om vi i Danmark ser ud til at have klaret krisen ganske godt indtil videre, har krisen ført til store bevægelser og uro på de finansielle markeder. På trods af dette har der været en pæn interesse for at købe investeringsbeviser i den nye fond. Der blev tegnet for lidt over 90 mio. kr. i tegningsperioden. Efterfølgende er der blevet købt yderligere, så formuen nu er på 192 mio. kr.

 

Fortsat stor usikkerhed på markederne

Afkastmæssigt er fonden kommet fint fra start. Aktiemarkederne genvandt i maj og juni måned en stor del af kurstabene tidligere på året. Der er dog stadig tale om betydelig usikkerhed på aktiemarkederne.

Er fonden interessant for mig?

Har du en investeringshorisont på 4 år eller derover, kan denne aktiefond være interessant at investere i for dig. Men det er ikke kun investeringshorisonten, der er vigtig at kende, før du investerer. Du skal også have en god fornemmelse af, hvor risikovillig du er. Har du ikke godt styr på din risikovillighed, risikerer du at købe og sælge på ufordelagtige tidspunkter.

 

Men har du en passende tidshorisont og risikovillighed, kan fonden typisk benyttes som en vigtig byggeklods i sammensætningen af dine investeringer. Det kan altid anbefales at søge rådgivning, før investeringerne foretages.