Horisont
August 2020
  • Afkast
  • Aktier
Læsetid: 2.00 minutter
Store  forskelle  præger  markederne

Store forskelle præger markederne

2.00 min.
  • August 2020
  • Afkast
  • Aktier

2020 har indtil videre været et turbulent investeringsår med enorme udsving på markederne. Den totale eller delvise nedlukning af mange lande har ramt verdensøkonomien, og vækstbilledet har ændret sig fra positivt til den værste recession siden krisen i 1930’erne. Trods det har flere aktie- og obligationsmarkeder klaret sig flot igennem året, og det er tydeligt, at der er store forskelle på udviklingen fra land til land og fra region til region.

 

"På globalt plan har de danske aktier klaret sig bedst."

På obligationsmarkederne er de korte renter faldet. Det samme er tilfældet for statsobligationerne på de modne markeder. De økonomiske rystelser har bevirket, at den økonomiske stabilitet er svækket, og risikovilligheden på obligationsområdet er faldet. Det betyder, at obligationer fra højrentelande og lavt ratede virksomhedsobligationer (såkaldte High Yield-obligationer) har haft det svært.

På globalt plan har de danske aktier klaret sig bedst. Herefter følger aktierne fra Kina, hvorfra coronavirussen udsprang, og som først evnede at få den under kontrol. De europæiske aktier er derimod tynget af de sydeuropæiske aktiemarkeder, hvor coronapandemien har sat sit største aftryk, mens Latinamerika har store udfordringer med både smitte og nedlukning fra USA.

 

De store aktier har klaret sig bedre end de mellemstore og små selskaber, og de generelt lavere renter samt sektortendenserne har været væsentlige årsager til, at vækstaktier indtil videre har klaret sig betydeligt bedre end valueaktier i år. Denne udvikling ses fx i Ligevægt & Value-fondene.

"De store aktier har klaret sig bedre end de mellemstore og små selskaber"