Vækst og reformer i  Indien trodser COVID-19

Vækst og reformer i Indien trodser COVID-19

Selvom covid-19 skabte stor usikkerhed i landet, endte Indien som et af de bedste aktiemarkeder i 2021. Står indien klar til at overtage rollen som verdens produktionsværksted?

Indien har længe været blandt favoritterne hos investorerne på Emerging Markets. Forestiller man sig en ønskeliste, krydser landet mange af de bokse af, der skal til for en fortsat lang strukturel optur: Befolkningen er ung, vækstpotentialet i indkomsten er stort, den teknologiske udbredelse er høj, og den politiske ledelse understøtter den fremtidige udvikling.

COVID-19 rammer hårdt

Men da COVID-19-pandemien ramte verden, lå det ikke i kortene, at Indiens aktiemarked skulle komme igennem krisen som et af de bedste.

Indiens befolkningstæthed er blandt de højeste i verden. Adgang til lægelig behandling er fortsat begrænset for mange. Usikkerheden var derfor stor i begyndelsen af pandemien. Men regeringens håndtering af krisen og landets fortsatte fokus på reformer og vækst fik aktiemarkedet til at se muligheder trods sundhedskrisen.

Et af verdens største aktiemarkeder

Indiens vækstudsigter ser bedre ud end i mange andre lande, som kæmper med
aldrende befolkning, stagnerende indkomstniveauer og politisk kontroversielle skikkelser ved roret.

Det er da heller ikke undgået de globale investorers opmærksomhed. De har derfor i de seneste år øget deres investeringer i Indien, samtidig med at inderne selv har øget deres andel af aktier. De over 5000 noterede aktier udgør nu det sjettestørste aktiemarked i verden målt på markedsværdi (hvis man ser Hongkong og Kina som ét). Det forventes, at Indien vil indtage femtepladsen og overgå Storbritannien inden for få år.

Udover Indiens egne positive vækstudsigter kan den øgede interesse dog i nogen grad tilskrives usikkerheden i forhold til Kina, hvor vi har set øget regulering og senest risikoen for et ejendomsmarkedskollaps. Det har fået flere globale investorer til at søge mod investeringer i Indien. Det har bidraget til en stærk prisudvikling, og de fleste indiske aktier ligger væsentligt højere i dag, end da pandemien ramte i 2020.

Stigningen i produktionen af mobiltelefoner ses allerede som en stor succes, og giganter som Samsung har øget produktionen markant i Indien”

Markedsandele fra Kina

Et af de områder, regeringen har fokuseret på, har været målet om at tage markeds-
andele i den asiatiske forsyningskæde. Kina har historisk set haft en høj andel af den globale produktion og eksport til de vestlige lande, mens Indien i mindre grad har været i stand til at få en bid af kagen.

Nu hvor Kina har arbejdet sig op ad lønkurven, er landet begyndt at fokusere mere på at producere til sin egen befolknings stigende efterspørgsel. Kombineret med geopolitiske spændinger mellem Kina og Vesten har det åbnet muligheder for andre asiatiske lande med stærke produktionsvirksomheder og lave lønomkostninger.

Et ændret forbrugslandskab i Kina
Læs også

Et ændret forbrugslandskab i Kina

Læs artikel

Made in India

Indien har for alvor meldt sig ind i kampen, og området er blevet kraftigt reformeret, siden pandemien brød ud. Som en del af regeringens plan ”Made in India” er det derfor nu mere attraktivt for både lokale og udenlandske selskaber at starte produktion i Indien eller flytte eksisterende produktion til landet. Indien har længe været langt fremme i produktion af biler og generisk medicin, men vi ser nu stigninger inden for flere andre områder.

Især stigningen i produktionen af mobiltelefoner ses allerede som en stor succes, og giganter som Samsung og underleverandører til Apple har øget produktionen markant i Indien. Produktionen af mobiltelefoner har været en drivkraft for Kinas økonomiske udvikling i det seneste årti, og Indien håber nu på, at nye reformer kan bidrage til en lignende succes.

Fokus på haltende infrastruktur

Regeringen har indset, at reformer, der gør det lettere og billigere at producere i Indien, ikke alene er nok. Den haltende infrastruktur har brug for et gevaldigt løft, hvis håbet om at blive et ”Minikina”, hvad angår produktion og eksport, skal opfyldes. Bl.a. ligger Indien langt nede på listen, hvis man sammenligner antal kilometer vej per indbygger. Sammen med en generel mangel på havne og lufthavne kan logistikken af den grund være en stor udfordring.

Som en del af regeringens plan ‘Made in India’ er det nu mere attraktivt at starte produktion i Indien eller flytte eksisterende produktion til landet.”

Regeringen har derfor fokuseret på infrastruktur og øget sine investeringer på området. De offentlige investeringer i området har længe ligget fladt, men det ser nu ud til, at vi kan forvente en væsentlig indsprøjtning i området. Det vil være til gavn for selskaber, der er direkte afhængige af infrastruktur, men også for landet og aktiemarkedet helt generelt. Indien står således styrket i bestræbelserne på at overtage Kinas rolle, men det er endnu for tidligt at konkludere, om det lykkes.

Store reformer i finansbranchen

Indiens finanssektor står som en central spiller i hele reformprocessen, både hvad angår forbedring af infrastrukturen og en styrket produktion og eksport samt projektet ”Finansiel inklusion”.

Finansiel inklusion har længe været et fokuspunkt for regeringen. Dette er et vigtigt delmål for at opnå den sociale inklusion, som Indien jagter. For at løfte folk ud af fattigdom og mindske uligheden i samfundet er det regeringens ønske at få så mange som muligt med ind i det digitale finansielle system.

I 2016 søsatte premierminister Narendra Modi fx storstilede reformer for at komme den ”sorte” økonomi i landet til livs. Inden for syv uger skulle inderne sætte deres kontanter ind på bankkonti, hvilket skabte stor opstandelse og kritik i tiden derefter. Formålet med dette initiativ var imidlertid, at man kunne komme korruption og en udbredt kontantøkonomi til livs.

Finansbranchen er stadig en vigtig brik i mange af Indiens reformpakker nu og langt ind i fremtiden.

Rekordhøje niveauer

På trods af COVID-19 pandemien har Indien været et af de bedste aktiemarkeder i
verden i 2021. Aktiemarkedet har set bort fra den usikkerhed, som pandemien skaber, og værdiansættelsen i Indien ligger nu på rekordhøje niveauer – både absolut og i forhold til resten af Asien.

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

3,8
Baseret på 10 anmeldelser