Markedskommentar - HøjrenteLande Mix

Visninger: 446 Dato: 06. mar. 2019 kl. 12:50

Fonden har den seneste måned klaret sig bedre end afdelingens benchmark.

Markedsudvikling
Februar var en blandet omgang for EM-obligationer. Renterne i USA og Europa steg. De globale aktiemarkeder var for det meste i plus, hvilket også var tilfældet for mange råvarepriser.

For obligationerne udstedt i dollars var måneden god. Merrenten i forhold til amerikanske statsrenter faldt med 0,21 %-point til 3,37 %-point. Eftersom de amerikanske renter steg, så var det samlede fald i den effektive rente i vores eksterne benchmark lidt lavere på 0,10 %-point til 6,15 %, hvilket medførte et indeksafkast på 0,75 %. Efter meget store stigninger i januar blev statsobligationerne fra Venezuela ramt af virkeligheden igen og faldt i februar. Generelt var markedet dog positivt for de mere risikobetonede lande.

EM-obligationer udstedt i lokal valuta var derimod ramt af svage EM-valutaer. Målt i DKK var EM-valutaerne svækkede med 0,7 %, hvor især valutaerne fra Sydafrika og Argentina var hårdt ramt. Selve obligationerne havde samlet set uændrede renter på 6,25 %. Obligationsafkastet før valutakursudsving endte derfor på 0,29 %.

Benchmarks samlede lokalafkast kunne i februar opgøres til -0,40 % opgjort i kroner.

Porteføljeafkast
Fonden har den seneste måned klaret sig bedre end afdelingens benchmark. Det var både investeringerne i hård og lokal valuta, som trak det relative afkast op.

Porteføljefordeling
Fonden har en neutral fordeling mellem aktivklasserne på 50 % i lokal valuta og 50 % i hård valuta. Efter vores vurdering vil de to aktivklasser give omtrent samme afkast i den kommende periode. Se endvidere

Udsigt
De generelt blødere toner som de globale centralbanker har sendt ud i år betyder, at markedet for EM-obligationer aktuelt ikke har den store modvind. Risikoen for en handelskrig mellem USA og Kina hænger stadig i luften som en risiko, selvom udviklingen i februar mod en forhandlingsløsning er positiv. Økonomisk er den globale økonomi stadig inde en mindre svaghedsperiode, hvilket også gælder Emerging Markets, men vi vurderer, at den globale undgår en hård nedgang. Alt i alt ser det fornuftigt ud for EM-obligationer i den kommende tid.

Tilbage