Markedskommentar på HøjrenteLande Mix

Visninger: 1664 Dato: 02. nov. 2018 kl. 11:40

Oktober bød på den første efterårsstorm til risikofyldte aktiver med aktier i spidsen.

Markedsudvikling
I forhold til, hvad vi ofte ser i dage med modvind, så steg de amerikanske renter også i oktober, hvilket især for EM-obligationer udstedt i dollars betød ekstra modvind. Her steg merrenten til amerikanske statsrenter med 0,31 %-point til 3,66 %-point, hvortil kom højere amerikanske renter. Derfor steg den effektive rente i vores eksterne benchmark hele 0,42 %-point til 6,82 %, hvilket medførte et indeksafkast på -2,47 %.

EM-obligationer udstedt i lokalvaluta havde lidt højere renter. Det dækker dog over store rentefald i Tyrkiet, Brasilien og Argentina, mens resten af indekset primært havde rentestigninger. Især Mexico var hårdt ramt. Obligationsafkastet før valutakursudsving endte på -0,07 %. På valutasiden var det altafgørende for afkastet, at DKK blev svækket over for USD. EM-valutaerne var i oktober svækkede 1,9 % over for USD, men 0,6 % styrket opgjort i DKK. Argentina, Brasilien og Tyrkiet havde stærkeste valuta, mens Colombia og Mexico havde de svageste. Benchmarks samlede lokalafkast kunne i oktober opgøres til 0,5 % opgjort i kroner.

Porteføljeafkast
Afdelingen har den seneste måned klaret sig bedre end afdelingens benchmark. Det var især investeringerne i lokalvaluta, som trak det relative afkast op.

Porteføljefordeling
Afdelingen har en neutral fordeling mellem aktivklasserne på 50 % i lokal valuta og 50 % i hård valuta. Efter vores vurdering vil de to aktivklasser give omtrent samme afkast i den kommende periode. Se endvidere: https://www.sydinvest.dk/nyheder/ny-valutafordeling-i-h%C3%B8jrentelande-mix.aspx?Action=1&PID=32

Udsigt
Høje og stigende amerikanske renter er en udfordring for EM-obligationer. Især i en periode, hvor den økonomiske vækst i EM halter især sammenlignet med væksten i USA. Dermed er det en forholdsvis grå himmel, EM-obligationer og -valuta står overfor. Vi vurderer dog, at EM i et vist omfang har taget højde for udfordringerne i år med øget rentespænd og svagere valuta. Selvom EM i et vist omfang har regntøjet på, skal man ikke forvente, at de bliver en helt rolig tur i skoven.

Tilbage