Mildere retorik stimulerer markederne i juni

Visninger: 1801 Dato: 05. jul. 2019 kl. 08:15

Faldende renter banede vejen for solide aktiekursstigninger i juni måned

Obligationsrenterne fortsatte med at falde i juni, hvorved prisfastsættelsen af aktier blev endnu mere attraktiv, hvilket banede vejen for ganske solide kursstigninger på aktiemarkederne i juni. Generelt svagere nøgletal på globalt plan og et kursskifte hos centralbankerne i USA og Europa mod flere stimuli skabte faldet i obligationsrenterne. I USA faldt ISM-indekset til 52,1 fra 52,8 – det laveste niveau i 2 ½ år. Arbejdsløshedstallene i USA, som blev offentliggjort i starten af juni, skuffede. I Kina faldt Caixin PMI for servicesektoren til 52,7 fra 54,5, og væksten i industriproduktionen faldt til 5,4 % på årsbasis, samtidig med at handelstallene viste svaghedstegn.
I Storbritannien erklærede Boris Johnson, som er den mest sandsynlige efterfølger til Theresa May som leder af det konservative parti og dermed premierminister, at han vil sørge for, at Storbritannien er ude af EU til oktober selv uden en aftale med EU, den såkaldte hårde Brexit.
I Hormuz-strædet blev flere tankskibe ramt af eksplosioner, og det iranske militær skød en amerikansk drone ned, måske i internationalt luftrum. I sidste øjeblik trak Trump et godkendt militært angreb mod Iran tilbage. USA indførte sanktioner mod flere iranske ledere.
Kursstigningerne i juni skal således anskues på baggrund af en svag global økonomi og mange usikkerhedsmomenter.
G20-mødet i slutningen af juni, som bl.a. resulterede i, at USA og Kina blev enige om at genoptage handelsforhandlingerne er en væsentlig positiv faktor, som skaber håb om, at den positive stemning på de finansielle markeder kan fortsætte henover sommeren. Belært af erfaringerne ved vi også, at der kun skal et enkelt tweet i en sen nattetime til at ændre den gode stemning. Til gengæld synes de lavere renter at være kommet for at blive en rum tid.   

Internationale obligationer
De internationale statsrenter faldt også markant i juni. I USA faldt de ti-årige statsobligationer med 0,24 %-point. Som i juni var rentefaldene i Eurozonen og Japan mindre. De japanske ti-årige statsrenter er nu for første gang i mands minde højere end i fx Tyskland og Danmark. I Norge er man gået mod strømmen. Det går så godt i norsk økonomi, at Norges Bank i juni hævede styringsrenten. De norske statsrenter er derfor steget i juni. Der er med andre ord tjent godt på internationale obligationer, men gevinsten er blevet sat over styr som følge af, at valutaerne generelt er blevet svækket over for euroen og dermed kronen. Den amerikanske dollar er svækket med godt 2 %, det britiske pund med ca. 1,5 % og japanske yen med 0,6 %.  I den modsatte ende befinder mexicanske pesos samt norske og svenske kroner sig med styrkelser på ca. 1 %.  

Udviklingen i internationale statsrenter

Afdeling International har med et afkast på -1,0 % klaret sig en smule dårligere end sit benchmark i juni. Rentefølsomheden er lavere i afdelingen end i benchmark, og valutarisk har overvægten i japanske yen trukket ned. Omvendt er der tjent på overvægten i svenske kroner og mexicanske pesos samt undervægten i amerikanske dollar.

Danske obligationer
De danske statsrenter har været faldende over hele rentekurven i juni. De længere realkreditobligationer har ikke helt kunnet følge med.  
Afdelingerne med mellemlange danske obligationer har klaret sig en lille smule dårligere end benchmark. Korte Obligationer har klaret sig en smule bedre end sit benchmark. 

Virksomhedsobligationer
Renterne på High Yield-obligationer, HY, og Investment Grade-obligationer, IG, faldt lidt mere end på tilsvarende amerikanske statsobligationer som følge af øget risikoappetit.    
Virksomhedsobligationer IG gav et afkast på 2,17 %, hvilket var en smule bedre end afkast på benchmark.  Virksomhedsobligationer HY gav et afkast på 1,89 %, hvilket var dårligere end benchmarkafkastet

Obligationstype Effektiv rente (%) Ændring seneste måned Siden årets start
Investment Grade 2,52 -30 bp -90 bp
High Yield 3,73 -31 bp -113 bp
US 10Y Treasury 2,00 -24 bp -69 bp

Højrentelandeobligationer
Obligationerne fra højrentelandene nød godt af det generelle rentefald og en indsnævring i merrenterne til amerikanske statsobligationer. Det samlede rentefald blev på ca. 0,45 %-point for både obligationer udstedt i hård valuta  og lokal valuta. 
I hård valuta har de største rentefald været at finde i lande som Ukraine, Argentina og Tyrkiet, mens Venezuela, Ethiopien og Angola så de største rentestigninger. I lokal valuta var Argentina og Tyrkiet også at finde blandt højdespringerne med afkast på henholdsvis knap 20 % og 10 %, mens Chile og Malaysia lå i den modsatte ende af afkastspekteret med afkast tæt på 0 %. I Argentina har den siddende præsident Macri valgt en markedsvenlig kandidat til vicepræsident, og frygten for en sejr til venstrefløjen ved parlamentsvalget i oktober aftog hermed og var en positiv impuls til finansmarkederne i Argentina.

Udviklingen i merrenterne (bp) på obligationer udstedt i hård valuta fra højrentelandene.

I juni har obligationer udstedt i hård valuta givet et benchmarkafkast på 3,15 %, og obligationer udstedt i lokal valuta har givet et benchmarkafkast på 3,98 %.
HøjrenteLande-afdelingerne i hård valuta har klaret sig bedre end benchmark, hvor afdelingerne med indhold af obligationer udstedt i lokal valuta alle har klaret sig dårligere end deres respektive benchmarks. Værst er det gået for HøjrenteLande Valuta, da den har en lavere varighed end benchmark.
I juni er HøjrenteLande Mix gået fra at have en ligelig fordeling mellem obligationer udstedt i hård og lokal valuta til at have 62,5 % i hård valuta og 37,5 % i lokal valuta.

Markedsudvikling for obligationer fra højrentelande udstedt i lokalvaluta.

  Seneste måned Siden årsskiftet
Renteændring -44 bp -77 bp
Afkast (%) i lokal valuta 3,06 6,88
Valutaafkast (%) 0,89 2,13
Samlet afkast (%) 3,98 9,15

De modne aktiemarkeder
De mildere toner fra centralbankerne og handelsforhandlingerne var stærke impulser for aktiemarkederne i juni efter nedturen i maj. Generelt svagere nøgletal for den globale økonomi betød mindre i den sammenhæng.
Handelskrigen kan også læses som en teknologikrig, så ikke overraskende blev aktier fra it-sektoren vinderne i juni efter de lavere renter og opblødning i handelskrigen. Andre cykliske sektorer som materialer og cyklisk forbrug fulgte lige efter. Blandt it-selskaberne vandt toneangivende selskaber som Apple (+11,6 %) og Facebook (+5,9 %) det tabte fra maj tilbage. Det nåede de kinesiske selskaber ikke: Baidu (+3,9 %), Alibaba (+11,1 %) og Tencent (+9,5 %).
Japanske aktier klarede sig dårligst blandt de store toneangivende markeder, og blev yderligere trukket ned af en svækket yen. 
I Europa fortsætter de ledende indikatorer med at skuffe, men aktiemarkederne blev til gengæld inspireret af de mildere toner fra Den Europæiske Centralbank. Det tyske ifo-indeks faldt atter og denne gang fra 97,9 til 97,4, hvilket er det laveste niveau siden 2014. Industriproduktionen i Tyskland faldt 1,9 % på månedsbasis.
I Skandinavien klarede de svenske efterfulgt af de danske aktier sig bedst. I Danmark klarede blandt de toneangivende aktier AP Møller-Mærsk-selskaberne (+12,8 %) og DSV (+5,0 %) sig bedst, mens bundskraberne var at finde blandt Christian Hansen (-14,5 %) og William Demant (-10,9 %). Afdeling SCANDI blev i juni fusioneret ind i afdeling Danmark. 

Afkast i % på de modne aktiemarkeder i juni, målt i kr.

Afdeling Danmark har gjort det dårligere end sit benchmark i juni. Afdeling Tyskland har klaret sig bedre end sit benchmark juni bl.a. på grund af en overvægt i industri-og finansaktier. Afdelingen har fastholdt sin gearing på 0 i løbet af juni.
De lavere renter og den positive udvikling for teknologiaktierne skabte også i juni modvind for valueaktierne på regionalt og globalt plan. Afdelingerne med ligevægt og value har derfor alle klaret sig dårligere end deres respektive benchmark. Rabatten på valueaktier er virkelig stor efter den markant forskellige udvikling i kurserne på vækst- og valueaktier.

Afkast i % på globale vækst- og valueselskaber fordelt på virksomhedsstørrelse i juni.

Aktier fra Emerging Markets
Aktierne fra Emerging Markets klarede sig bedre end aktierne fra de modne markeder og fik dermed indhentet noget af efterslæbet fra tidligere i år. De argentinske aktier klarede sig suverænt bedst med et afkast på mere end 25 % i dansk regning i juni. Argentina blev i slutningen af maj opgraderet til Emerging Markets-status i MSCI’s indeks. Samtidig hermed var der en gunstig udvikling på den politiske scene frem mod parlamentsvalget i oktober, som markedet kvitterede for med de store stigninger i aktiekurserne.

Afkast i % på de største markeder fra Emerging Markets i juni, målt i kr.

De russiske aktier klarede sig også godt på trods af faldende oliepriser igennem det meste af juni. Forklaringen skal findes tilbage i maj, hvor Gazprom fordoblede sine udbyttebetalinger til investorerne. Det fik aktierne i selskabet til at stige med raketfart i løbet af kort tid. Udviklingen i Gazprom har skabt forventninger om, at andre selskaber vil følge efter med store stigninger i udbyttebetalingerne.
De kinesiske aktier var som i de foregående måneder påvirket af handelskonflikten med USA. De kinesiske aktier klarede sig godt på baggrund af håb om en løsning i konflikten og den lempeligere retorik fra flere centralbanker. Ved G20-mødet i slutningen af juni indgik Trump og Xi Jinping en aftale om at genoptage de handelspolitiske forhandlinger. I samme ombæring droppede Trump truslerne om told på flere kinesiske varer og tillod amerikanske virksomheder at genoptage salg til Huawei, så længe Huawei ikke truer USA’s nationale sikkerhed.
I Latinamerika var der positive afkast på de to toneangivende aktiemarkeder i Brasilien og Mexico. Bedst er det gået i Brasilien, hvor arbejdet med en ny pensionsreform dog i en udvandet form skrider frem og vurderes at have en positiv effekt på landets økonomi. Trump havde truet Mexico med importtold for at tvinge Mexico til at stoppe den illegale immigration til USA, men truslen varede kun i kort tid.
Fjernøsten har klaret sig bedre end sit benchmark i juni. De andre afdelinger på Emerging Markets har alle klaret sig dårligere end deres respektive benchmark. Værst er det gået i Latinamerika, hvor overvægten i den mexicanske stålproducent Ternium har kostet.

Udsigter
Med hensyn til forventningerne på de enkelte investeringsområder henvises til de kvartalsskriv, som vi just har publiceret på hjemmesiden.

De seneste udmeldinger fra flere centralbanker om en mere lempelig pengepolitik og udviklingen i handelsforhandlingerne mellem USA og Kina skaber umiddelbart et godt investeringsmiljø henover sommeren, men husk at der blot skal et enkelt tweet fra Trump til for at ændre den gode stemning.

God sommer

Af fondsdirektør Niels Skovvart, Sydinvest den 4. juli 2019


 


 

 


 

Tilbage