Nedlukning af Danmark og konsekvenser på markederne

Visninger: 6969 Dato: 12. mar. 2020 kl. 11:25

Investeringsmarkederne reagerer kraftigt på den seneste uro. Fondsdirektør Niels Skovvart giver svar på nogle af de centrale spørgsmål vedr. kursfaldene på finansmarkederne.

Statsministeren gik på tv i går og lukkede det offentlige Danmark ned i to uger. Hvad får det af betydning for Sydinvest?
”Vi har i Sydinvest gjort flere ting for at sikre en solid drift af foreningen. Alle, der kan, varetager deres arbejdsopgaver hjemmefra. Samtidig er medarbejderne delt i to hold for at reducere risikoen for, at alle medarbejdere bliver sat i karantæne, hvis en medarbejder bliver ramt af coronavirussen. Det sikrer, at der hele tiden er bemanding på de centrale pladser på arbejdspladsen. Det sikrer, at vi kan reagere hurtigt og effektivt på de ændringer, vi ser på markederne, og samtidig kan stille priser i fondene, hvis markedsforholdene tillader det.”

Hvordan har markederne reageret på den seneste uro?
”Coronavirus blev i går erklæret for en pandemi af Verdenssundhedsorganisationen, WHO. Det udløste store fald på aktiemarkederne. Det amerikanske S&P500 faldt med næsten 5 % , og de amerikanske aktiefutures ligger p.t. med et fald på tæt ved 5 % i dag. Derudover har Trump nedlagt rejseforbud til og fra Europa, og det er medvirkende til at presse olieprisen ned. Den falder ca. 5 % i dag og er faldet knap 50 % siden årets start.

Renterne på de modne markeder for statsobligationer er nogenlunde uforandrede til svagt stigende på trods af, at man ofte vil finde sikker havn her. Det skyldtes en kombination af, at statsrenterne i de seneste par uger er blevet overkøbt samt forventninger om finanspolitiske lempelser.”

Hvorfor rammer coronavirus aktiemarkederne så hårdt?
”Usikkerheden i forhold til udbredelsen af coronavirus er klart den dominerende faktor i de store kursfald. Den negative reaktion skyldes frygten for virussens effekter på den globale økonomi og virksomhedernes indtjening.

Landenes (herunder Danmarks) mange vidtrækkende foranstaltninger for at stoppe smittespredningen gør ondt på den økonomiske vækst. Samtidig er investorernes usikkerhed stor, da vi ikke har oplevet et sådant globalt virusudbrud i nyere tid.

Finansmarkederne ser en stor risiko ude i horisonten, hvis USA må lukke områder eller hele landet ned ligesom Italien og Hubei-provisen i Kina. På aktiemarkederne havde investorerne håbet, at Trump ville komme med finanspolitiske tiltag, såsom personskattelettelser, der ville løfte efterspørgslen.”

Hvordan vurderer vi væksten i verdensøkonomien for resten af året?
”Landenes tiltag for at inddæmme coronavirus vil betyde en faldende aktivitet i væksten og i landene rundt om i verden. Det er en klar indikation på, at vi vil se lande og områder, hvor produktiviteten og produktionen vil gå ned.”  

På en telefonkonference med EU’s ledere advarede Christine Lagarde, chefen for Den Europæiske Centralbank, ECB, tirsdag om, at Coronavirus kunne udvikle sig til noget, der mindede om finanskrisen. Samtidig opfordrede Lagarde til en hjælpende hånd fra politikerne. Vi forventer, at ECB er i gang med at overveje, hvilke pengepolitiske instrumenter ECB kan skrue på.” 

Hvad kommer nedlukningen til at betyde for danske aktier?
”De danske aktier er åbnet med et stort fald på 5 % her til morgen, og yderligere kursfald kan ikke udelukkes i den nærmeste fremtid. Usikkerheden er stor, hvad angår effekten af nedlukningen på de danske selskaber og deres indtjening, og det reagerer investorerne på. 

Vi bliver klogere på effekterne af nedlukningen i den næste tid, når vi kan få indikationer på, i hvilket omfang forbruget og omsætningen har taget skade.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at de danske selskaber overordnet set er særdeles veldrevne og konkurrencedygtige. Når frygten på markederne er drevet over, bliver det nemmere at vurdere, om den nuværende voldsomme kursreaktion på aktierne er berettiget.” 

Er der nogle lyspunkter i den nuværende situation?
”Midt i al denne uro kan man let blive grebet af frygt, og det er det værste, man kan gøre på investeringsmarkederne. Man skal huske på, at investeringsmarkederne historisk set kommer tilbage igen efter negative perioder på markederne.

I den nuværende situation spejder alle frem mod forårssæsonen, da influenzasæsonen plejer at løje af her. Og efter perioder hvor folk drosler ned på forbrug og lignende, må vi forvente at væksten (i visse sektorer) kommer stærkt tilbage, når der kommer mere ro på den front.” 

Af kommunikationskonsulent Anders Øhrberg Thrane, Sydinvest

Tilbage