Nedtur på aktiemarkederne i oktober

Visninger: 1728 Dato: 07. nov. 2018 kl. 14:00

Der burde være basis for en fornuftig udvikling på aktiemarkederne resten af året.

Bekymringer om styrken i den globale vækst, konsekvenser af handelskrigen på længere sigt og stigende renter udløste massive kursfald på aktier i oktober. Renterne steg i USA, og den 10-årige rente var i starten af måneden tæt på 3,25 %, hvilket er det højeste niveau i år. Hertil kommer politiske forhold som afvisningen af det italienske budget for 2019 fra EU og dødvandet i Brexitforhandlingerne. Moody’s har bl.a. nedjusteret sin rating af den italienske statsgæld fra Baa2 til Baa3 med et stabilt outlook. Den nuværende rating er ét niveau over junkstatus.

De positive faktorer havde ingen eller kun kortvarig effekt. Det gælder således en relativ stærk vækst i 3. kvartal i USA. Den annualiserede vækst blev opgjort til hele 3,5 %. Til gengæld var væksten i Eurozonen med en annualiseret vækst i 3. kvartal på 0,6 % ganske svag.

Den kinesiske centralbank nedsatte bankernes reservekrav med 1 %-point til henholdsvis 14,5 % for store banker og 12,5 % for de små banker. Det svarer til en kapitalindsprøjtning på USD 109 mia. i det kinesiske banksystem. For at afbøde de værste virkninger af handelskrigen med USA planlægger de kinesiske myndigheder at halvere den skat, som er pålagt ved bilkøb. I Amerika lykkedes det af få forhandlet en afløser til NAFTA på plads mellem USA, Mexico og Canada på plads, USMCA.

Internationale obligationer
De internationale statsrenter har været stigende ført an af USA. Den største rentestigning har dog været i Mexico, hvor den tiårige statsrente steg med hele 0,8 %-point. Der har været store udsving i nogle af valutaerne. Mexicanske pesos og tyrkiske lira illustrerer dette med henholdsvis en svækkelse og styrkelse på 5,6 % og 11,3 % over for kronen.  

Afdeling International har med et afkast på 1,48 % klaret sig dårligere end sit benchmark i oktober. Det kan i al væsentlighed tilskrives overvægten i Mexico, hvor renterne er steget meget, og den mexicanske peso er blevet svækket over for danske kroner.

Figur 1: Udviklingen i internationale statsrenter

Kilde: Datastream

Danske obligationer
De danske statsrenter har været faldende over hele rentekurven i oktober. Renteudviklingen har været mere flad på danske realkreditobligationer. 

Figur 2: Afkast på danske stats- og realkreditobligationer i % i oktober.

Kilde: Datastream

Det er baggrunden for, at afdelingerne med mellemlange danske obligationer generelt har gjort det dårligere end benchmark, idet de har haft en stor overvægt i realkreditobligationer. Korte Obligationer har gjort det en smule dårligere end sit benchmark.

Virksomhedsobligationer
Renterne på High Yield-obligationer, HY, steg i oktober som følge af øget risikoaversion, og Investment Grade-obligationer, IG, var præget af de stigende statsrenter i USA.  
Virksomhedsobligationer IG gav et afkast på -1,13 %, hvilket var på niveau med benchmarkafkastet. Virksomhedsobligationer HY gav et afkast på -1,49 % mod et benchmarkafkast på -1,24 %.

Tabel 2: Markedsudvikling for virksomhedsobligationer.

Obligationstype Effektiv rente (%) Ændring seneste måned Siden årets start
Investment Grade 3,43 0,16 % 0,81 %
High Yield 4,17 0,35 % 1,10 %
US 10Y Treasury 3,16 0,09 % 0,75 %

Kilde: Datastream

Højrentelandeobligationer
Merrenterne i forhold til amerikanske stats-obligationer er i oktober steget for obligationer fra højrentelandene udstedt i både hård og lokal valuta.

Figur 3: Udviklingen i merrenterne (bp) på obligationer udstedt i hård valuta fra højrentelandene.

Kilde: Datastream

I hård valuta har de største rentestigninger været at finde i lande som Venezuela, Senegal, Mexico og Nigeria. Til gengæld er renterne faldet i Brasilien. I lokal valuta har de svageste markeder været at finde i Mexico, Colombia og Sydafrika. I den modsatte ende af afkastspektret er der store positive bidragsydere fra Argentina (efter ny IMF-aftale), Brasilien (efter præsidentvalg) og Tyrkiet i en kombination af rentefald og markante styrkelser af valutaerne.

I oktober har obligationer udstedt i hård valuta givet et benchmarkafkast på -2,49 %, og obligationer udstedt i lokal valuta har givet et benchmarkafkast på 0,55 %.
Afdelingerne, som investerer i obligationer fra højrentelande udstedt i hård valuta, har klaret sig på niveau med benchmark. Afdelingerne med indhold af lokalvaluta, herunder HøjrenteLande Mix, har alle klaret sig betydeligt bedre end deres respektive benchmarks. 

Tabel 3: Markedsudvikling for obligationer fra højrentelande udstedt i lokalvaluta.

  Seneste måned Siden årsskiftet
Renteændring (%)  0,14 0,63
Afkast (%) i lokal valuta -0,07 0,16
Valutaafkast (%) 0,62 -4,52
Samlet afkast (%) 0,55 -4,37

Kilde: Datastream

De modne aktiemarkeder

Oktober har været en hård måned for aktierne både på de modne og nye markeder. Den amerikanske centralbankchef Jerome Powell var tidligt på måneden med til at sætte en negativ tone, da han antydede, at styringsrenten i USA måske ville blive forhøjet med mere, end markedet forventede. I Europa blev udkastet fra Italiens nye regering til budget for 2019 afvist af EU. Italien har en statsgæld, som er højere end 130 % af BNP. Derfor er kravet, at italienerne nedbringer statsgælden, hvilket det fremlagte forslag ikke levede op til, hvorfor det blev afvist af EU.

Amerikanske aktier har klaret sig bedre end europæiske og japanske aktier, men var negativt påvirket af teknologiaktierne. Aktier som Amazon og Netflix faldt ca. 20 % i oktober.  

Europæiske aktier led under en svagere udvikling i nøgletallene. Eksempelvis faldt indkøbschefernes indeks, PMI, i en række europæiske lande. De tyske aktier klarede sig dårligere end Europa generelt. I Tyskland havde man også interne politiske problemer at kæmpe med, efter at CDU/CSU og SPD led store nederlag ved landdagsvalgene i Hessen og Bayern. Blandt de største tyske aktier klarede Fresenius Medical Care med et kursfald på næsten 22 % i oktober sig dårligst efter et dårligt regnskab for 3. kvartal. Kun to af de større aktier var i plus. Det var Deutsche Telekom (+4,5 %) og Linde (+3,0 %).

I Skandinavien klarede de norske efterfulgt af de finske aktier sig bedst. I Danmark præsterede stort set alle de toneangivende aktier med Danske Bank, Lundbeck og Nordea i front negative afkast. De få positive undtagelser blev udgjort af Christian Hansen (+2,1 %), Pandora (+2,7 %) og Tryg (+0,7 %). 

Figur 4: Afkast i % på de modne aktiemarkeder i oktober, målt i kr.

Kilde: Datastream

Afdelingerne SCANDI, Danmark og Tyskland har alle gjort det dårligere end deres respektive benchmarks. Især SCANDI har haft det svært, idet afdelingen har været ramt af en række uheldige aktievalg. Investeringsniveauet i afdeling Tyskland befinder sig uforandret på 115 %.

På globalt og regionalt plan har valueaktier klaret sig bedre end vækstaktierne, bl.a. fordi de store it-selskaber i USA ikke har klaret sig så godt. Til gengæld har ligevægtsfaktoren været i modvind, da de store selskaber har klaret sig bedre end de små og mellemstore.

Figur 5: Afkast i % på globale vækst- og valueselskaber fordelt på virksomhedsstørrelse i oktober.

Kilde: Datastream

Afdelingerne med ligevægt og value har klaret sig bedre end deres respektive benchmark i USA og på globalt plan, hvorimod er tale om en mindre underperformance i Europa.

Aktier fra Emerging Markets
Påvirkningen af aktierne fra Emerging Markets har været mere blandet. De store eksportnationer i Fjernøsten blev negativt påvirket af handelskrigen, en stærk dollar og svagere vækstudsigter. Det kinesiske aktiemarked oplevede den svageste måned i de seneste 6 år. De kinesiske myndigheder har forsøgt at stimulere økonomien ved sænkning af bankernes reservekrav og en halvering af den skat, som bliver pålagt ved bilkøb. I Indien levede centralbanken ikke op til forventningerne om en renteforhøjelse. De faldende oliepriser i oktober var en positiv faktor for indiske aktier, men kunne ikke forhindre kursfald i aktiemarkedet.  

I Latinamerika var udviklingen i Brasilien og Mexico som dag og nat. Valget af Bolsonaro til kommende præsident i Brasilien blev modtaget meget positivt af de finansielle markeder med faldende renter, stigende aktiekurser og en styrket real. Brasilianske aktier steg med mere end 20 % i oktober målt i danske kroner i en nogenlunde lige blanding af kursstigninger i aktierne og valutaen til følge.

Modsat gik det i Mexico, hvor den kommende præsident, AMLO, var med til at skabe usikkerhed blandt investorerne, da han efter en vejledende folkeafstemning annullerede opførelsen af den delvist færdige lufthavn i Mexico City. Det udløste både fald i aktiekurserne og en svækket valuta.  

Figur 6: Afkast i % på de største markeder fra Emerging Markets i oktober, målt i kr.

Kilde: Datastream

Aktierne fra Rusland var negativt påvirkede af de faldende oliepriser, men en styrkelse af rubelen på 2,2 % over for danske kroner var med til at dæmpe den negative påvirkning fra oliepriserne i dansk regning.  

Vore afdelinger på Emerging Markets har alle på nær Latinamerika klaret sig dårligere end deres respektive benchmark. Latinamerika har præseteret en solid merperformance på mere end 1 %-point.

Udsigter
Sammenfaldet af flere risikofaktorer som handelskrig, Italiens budgetproblemer, Brexit og bekymring for den kinesiske vækst, har udløst en voldsom reaktion på aktiemarkederne i oktober. Der kan selvfølgelig komme flere risikofaktorer på banen, men der kan også komme løsninger, som kan vende stemningen til noget mere positivt.

Udfaldet af midtvejsvalget i USA kan tolkes positivt set gennem de finansielle markeders briller. Tabet af flertallet i Repræsentanternes Hus gør det vanskeligere for republikanerne og Trump at gennemføre eksempelvis ekspansive finanspolitiske tiltag. Alt andet lige bevirker det, at byrden på pengepolitikken bliver lempet i arbejdsdelingen med finanspolitikken i USA. Det reducerer det opadgående pres på de amerikanske renter, hvilket er positivt for risikoaktiver.

I november er der planlagt møder mellem USA og Kina om handelstaler. Optrækningen af fronterne fra USA’s side kan have været en del af det indenrigspolitiske spil op til midtvejsvalget. Med denne faktor ude af spillet er døren åbnet for, at der kan komme mere fornuft ind i fastlæggelsen af fremtidige handelsaftaler mellem de to stormagter.

Med disse betragtninger i baghovedet burde der være basis for en fornuftig udvikling på aktiemarkederne i årets sidste par måneder.

Download som PDF

Af fondsdirektør Niels Skovvart, Sydinvest den 7. november 2018.

Tilbage