Kvartalsforventninger for Virksomhedsobligationer

18-04-2017 11:55:00

Virksomhedsobligationer har overordnet set haft et positivt 1. kvartal af 2017. De underliggende renter er kommet ned på niveauet fra starten af året, samtidig med at kreditspændene er indsnævret. I det kommende kvartal vil fokus blandt andet være rettet mod præsident Trumps økonomiske politik samt de pengepolitiske udmeldinger fra begge sider af Atlanten.

Overordnet set forventer vi, at virksomhedsobligationerne fortsat vil nyde godt af den positive udvikling i den globale økonomi, historisk lave konkursrater og en moderat normalisering af pengepolitikken i Europa og USA.

I Europa vil fokus være på rettet mod Den Europæiske Centralbanks, ECB, udmeldinger i forbindelse med en normalisering af pengepolitikken herunder nedtrapning af det igangværende virksomhedsobligationsopkøbsprogram. Opkøbsprogrammet har været stærkt understøttende for markedet for europæiske virksomhedsobligationer, siden opkøbene blev annonceret sidste år. Vi forventer, at ECB vil træde varsomt i forbindelse med nedtrapningen, men der er en risiko for, at markedet reagerer negativt med en kreditspændsudvidelse til følge.  

I USA er fokus både på normaliseringen af pengepolitikken og præsident Trumps evne til at omsætte sine valgløfter med hensyn til at sætte yderlige skub i amerikansk økonomi via skattelettelser og investeringer i infrastruktur. Der er indpriset to rentestigninger for resten af året, men det seneste rentetilbagefald er et udtryk for, at markedet er blevet en del mere usikker på rentebanen. Mens de ledende indikatorer peger på øget aktivitet, har nøgletallene ikke vist samme momentum senest med et skuffende jobtal, et svagt bilsalg samt vigende bankudlån til forbrug og investeringer. Det kan være et tegn på at man er gået i vent-og-se tilstand, indtil dele af valgløfterne er effektueret.

Globale Investment Grade virksomhedsobligationer
Kreditspændet for Investment Grade virksomhedsobligationer har blandt andet nydt godt af udviklingen i amerikansk økonomi samt høje forventninger til præsident Trumps økonomiske planer, og afkastmæssigt har USA derfor klaret sig bedre end Europa. Renteforhøjelsen i USA på det seneste rentemøde blev fulgt op af en lidt tilbageholden tone til renteforventningerne, hvilket har trukket de amerikanske renter ned igen. I den kommende periode vil Donald Trump og hans nye administration uden tvivl være nødt til at bevise, at de kan samle partiet og få gennemført skattelettelser og investeringer i infrastrukturen. Indfries forventningerne, vil det være positivt for amerikanske virksomhedsobligationer, mens de europæiske virksomhedsobligationer går en lidt mere usikker periode i møde, når ECB senere på året forventes at annoncere en nedtrapning af opkøbsprogrammet.

Europæiske High Yield virksomhedsobligationer
Kreditspændet for de europæiske High Yield virksomhedsobligationer har overordnet ligget stabilt i første kvartal, og det, forventer vi, fortsætter det kommende kvartal. ECB’s opkøbsprogram er med til at holde hånden under kreditspændende, samtidig med at konkursraten er på et historisk lavt niveau.

Af porteføljerådgiver Niels Mellemgaard Sørensen, den 18. april 2017.

Tilbage