Kvartalsforventninger til Ligevægt og Value

07-04-2017 10:00:00

Ledende indikatorer peger fortsat på højere vækst

Årets første kvartal har overordnet set været positivt for globale aktier med pæne stigninger på tværs af regioner. Desværre har små- og mellemstore valueaktier ikke kunnet følge med det brede marked. Den primære årsag er manglende indfrielse af forventninger. Små og mellemstore valueaktier oplevede store stigninger i kølvandet på valget af Donald Trump, hvor de steg på forventninger om vækstfremmende tiltag. Fire måneder senere har vi fortsat til gode at se tiltagene ført ud i livet. Senest har Trump haft svært ved at finde opbakning til en reform af sundhedsvæsenet, hvorfor markederne nu er blevet mere skeptiske over for mulighederne for at få indført en reform af skattesystemet og nye investeringer i infrastruktur.

Vores vurdering er dog, at modvinden er midlertidig, og der er flere lyspunkter, som peger i den retning. For det første peger ledende globale indikatorer på et synkront globalt vækstopsving. For det andet underbygges det på enkeltaktieniveau, hvor vi nu for første gang i seks år oplever flere positive end negative indtjeningsjusteringer. Tiltagende vækst er generelt positivt for value og small cap. Hertil kommer, at værdiansættelsen af valueaktier i forhold til vækstaktier fortsat ser attraktiv ud, især efter de seneste måneders underperformance. Tiltagende vækstforventninger er også årsagen til, at den amerikanske centralbank og flere andre så småt har påbegyndt en opstramning af pengepolitikken – i sig selv et positivt signal. Det er dog en svær balancegang, hvor både for hastige og for langsomme stramninger kan have negative konsekvenser for vækstudsigterne. Det næste møde i den amerikanske centralbank finder sted den 3. maj, hvor vi forventer, at renten holdes i ro.      

USA
Det store omdrejningspunkt for amerikanske aktier har uden tvivl været Donald Trump og hans nye administration, og vi forventer ikke, at det ændrer sig over det kommende kvartal. Indtil nu har Trump haft svært ved at udleve sine løfter om reformer og vækstfremmende tiltag, og behovet for at vise en succes er taget til. To af de helt store reformer er ønsket om en lavere selskabsskat og investeringer i infrastruktur. En gennemførelse af disse vil være positivt for små- og mellemstore valueaktier. Vækstfremmende tiltag vil have en inflationær effekt, hvilket er gavnligt for valueaktier. Små og mellemstore selskaber betaler typisk en højere skattesats end store multinationale selskaber, hvorfor de har størst gavn af en reduceret selskabsskattesats. Desuden har små- og mellemstore selskaber størstedelen af deres aktiviteter i USA og har således stor gavn af investeringer i infrastruktur.

Et væsentligt risikoelement er dog værdiansættelsen af amerikanske aktier, som er høj målt i forhold til historiske normer. Der er derfor ikke plads til de store skuffelser. Hvorvidt Trump kan få gennemført vækstorienterede reformer bliver således endnu mere vigtigt set i lyset af en høj værdiansættelse.

Europa
I Europa har vi været vidne til et hollandsk valg samt en igangsættelse af et egentlig Brexit. Førstnævnte begivenhed gik som forventet, mens Brexit fortsat er i en begyndende fase. De europæiske nøgletal har vist styrke, og udlånsvæksten er tiltagende og peger således på fortsat vækst. Det er også i Europa, at vi ser nogle af de største opjusteringer i virksomhedernes indtjening. Samlet tegner der sig et lyst billede for små- og mellemstore valueaktier i Europa.

Det væsentligste risiko er det uklare politiske billede. På den korte bane kommer det til at handle om det franske præsidentvalg, som finder sted den 7. maj. Selvom sandsynligheden p.t. er lille vil et valg af det EU-kritiske Front Nationales’ Marine Le Pen være negativt for aktiemarkedet.

Af porteføljerådgiver Romanas Narusis & Michael Thomassen, den 7. april 2017.
 

 

Tilbage