Positive forventninger til et roligt dansk obligationsmarked

Visninger: 2158 Dato: 20. apr. 2020 kl. 15:35

Efter enorme spændudvidelser, initieret af store aktiekursfald, har spændene nu fundet ro på et højere leje. Dette giver forventninger til bedre afkastmuligheder her i andet kvartal.

De negative økonomiske effekter af COVID-19 har spredt sig i en større fart end selve virussen, og oveni kollapsede olieprisen som konsekvens af et sammenbrud i OPEC-forhandlingerne om at skabe balance i oliemarkedet ved at sænke olieproduktionen. Centralbankerne har måttet komme de finansielle markeder til undsætning og tilføre likviditet i et forsøg på at stabilisere markederne og dermed berolige investorerne. Renterne på statsobligationer er som konsekvens heraf faldet ganske kraftigt, siden virussen har spredt sig fra Kina til USA og Europa.

I Europa har Den Europæiske Centralbank, ECB, reageret hurtigt ved at løfte opkøb af obligationer for nye penge til hidtil uset nye niveauer, mens Tyskland og andre medlemslande hver især har initieret hjælpepakker for at holde hånden under økonomien. Tiltagene har været med til at skabe tillid til de sydeuropæiske statsobligationer og aflivet frygten for at gense kraftige rentestigninger, som vi så under gældskrisen. 

I Danmark er der kommet ro på obligationsmarkedet igen efter enorme spændudvidelser. Spændudvidelserne var dog ikke drevet af væsentlige bekymringer over kreditten i dansk realkredit, men mere et resultat af de enorme aktiekursfald. De store aktiekursfald førte til, at der skulle skaffes likviditet til sikkerhedsstillelse for aktiederivater i pensionssektoren, og det førte til frasalg af specielt korte flex-obligationer. Oveni det kom en usikkerhed om renten i Nationalbanken, da kronen også var meget svag over for euroen. P.t. er der ro på likviditeten, og kronen er blevet styrket pænt over for euroen, og dermed er der ikke behov for mere intervention og evt. renteforhøjelser fra Nationalbanken. Spændene på dansk realkredit er da også kommet pænt ind igen, og vi forventer rimelig ro omkring spændudviklingen i den kommende tid. At de stadig ikke er tilbage på niveau før Corona-krisen, gør, at afkastmulighederne er noget bedre end de var tidligere.

Tilbage