Prospekt ajourført

Visninger: 1882 Dato: 12. dec. 2016 kl. 12:20

Investeringsforeningen Sydinvest har pr. dags dato ajourført prospektet.

De væsentligste ændringer i prospektet:

  • Afdeling USA Ligevægt & Value KL ændrer navn til USA Ligevægt & Value A DKK
  • Tidligere offentliggjort ændring i Afrika KL, hvor emissionstillægget reduceres fra 1,13% til 0,81% og indløsningsfradraget reduceres fra 1,13% til 0,66%, ajourføres i prospektet.
  • Tidligere offentliggjorte ændringer af risikofaktorer i central investorinformationer er ajourført.
  • Redaktionelle ændringer.

Selskabsmeddelelse 72/2016

Læs det opdaterede prospekt

Tilbage