Prospektet er ajourført

Visninger: 1345 Dato: 07. mar. 2016 kl. 10:10

Prospektet er ajourført så det blandt andet indeholder regnskabstallene fra årsrapporten for 2015.

De væsentligste ændringer i vedlagte prospekt er:

 • Prospektet er ajourført med regnskabstal fra årsrapporten for 2015.
   
 • Afdelingerne Virksomhedsobligationer HY 2019 og Verden Etik KL indgår i prospektet.
   
 • Risiko-indikatoren for afdelingerne Dannebrog KL og Dannebrog Akk KL ændres fra 3 til 2.
   
 • Afdeling Danmark opdeles i andelsklasser. Investorer i afdelingen fortsætter i A-andelsklassen, der fortsætter som børsnoteret. Der er vedlagt opdateret Central Investorinformation for klassen. En nyoprettet B-andelsklasse, der ikke børsnoteres, henvender sig til udenlandske detailinvestorer.
   
 • Afdeling Tyskland får Deutsche Asset & Wealth Management tilknyttet som rådgiver. I den forbindelse stiger rådgivningshonoraret til 0,55 pct. og afdelingens benchmark ændres til CDAX Performance Index omregnet til danske kroner. Deutsche Asset & Wealth Management er koncernforbundet med Deutsche Bank.
   
 • De indikative benchmark for afdelingerne Virksomhedsobligationer HY 2017 KL og Virksomhedsobligationer 2019 udgår.
   
 • B-andelsklasserne markedsføres ikke længere i Luxembourg.
   
 • Herudover er der foretaget redaktionelle ændringer.
   

Download prospektet

Opdateret CI på Sydinvest Danmark A

 

Tilbage